บริการ นำเข้าสินค้าอย่างเดียว ทางรถ (EK) เวลา 5-7 วัน

*ไม่มีค่าบริการขั้นต่ำ*

ประเภทสินค้าทางรถ / KG

ราคาทางรถ / KG 

ประเภทสินค้าทางรถ / คิว

ราคาทางรถ / คิว 

สินค้าทั่วไป < น้อยกว่า 10 KG49ทั่วไป < น้อยกว่า 0.5 CBM.8,000
สินค้าทั่วไป  > มากกว่า 10 KG45ทั่วไป มากกว่า 0.5 CBM.7,800
สินค้าทั่วไป  > มากกว่า 100 KG40ทั่วไป > มากกว่า 1 CBM.7,500
สินค้าทั่วไป  > มากกว่า 200 KG35ทั่วไป > มากกว่า 5 CBM.6,900
สินค้าทั่วไป  > มากกว่า 500 KG30ทั่วไป > มากกว่า 10 CBM.6,500
นำเข้าสินค้าทั่วไปจำนวนมาก ราคาพิเศษติดต่อ LINE : @TTPCARGOติดต่อ LINE : @TTPCARGOติดต่อ LINE : @TTPCARGO

ประเภทสินค้าทางรถ / KG

ราคาทางรถ / KG 

ประเภทสินค้าทางรถ / คิว

ราคาทางรถ / คิว

มอก. < น้อยกว่า 10 KG69มอก. < น้อยกว่า 0.5 CBM.10,000
มอก. > มากกว่า 10 KG65มอก. > มากกว่า 0.5 CBM.9,800
มอก. > มากกว่า 100 KG60มอก. > มากกว่า 1 CBM.9,500
มอก. > มากกว่า 200 KG55มอก. > มากกว่า 5 CBM.8,900
มอก. > มากกว่า 500 KG50มอก. > มากกว่า 10 CBM.8,500
นำเข้าสินค้าทั่วไปจำนวนมาก ราคาพิเศษติดต่อ LINE : @TTPCARGO LINE : @TTPCARGOLINE : @TTPCARGO

บริการ นำเข้าสินค้าอย่างเดียว ทางเรือ (SEA) เวลา 12-15 วัน

*ไม่มีค่าบริการขั้นต่ำ*

ประเภทสินค้าทางเรือ / KG

ราคาทางเรือ / KG 

ประเภทสินค้าทางเรือ / คิว

ราคาทางเรือ / คิว 

สินค้าทั่วไป < น้อยกว่า 10 KG30ทั่วไป < น้อยกว่า 0.5 CBM.5,000
สินค้าทั่วไป  > มากกว่า 10 KG29ทั่วไป มากกว่า 0.5 CBM.4,800
สินค้าทั่วไป  > มากกว่า 100 KG28ทั่วไป > มากกว่า 1 CBM.4,500
สินค้าทั่วไป  > มากกว่า 200 KG27ทั่วไป > มากกว่า 5 CBM.4,300
สินค้าทั่วไป  > มากกว่า 500 KG25ทั่วไป > มากกว่า 10 CBM.4,200
นำเข้าสินค้าทั่วไปจำนวนมาก ราคาพิเศษติดต่อ LINE : @TTPCARGOติดต่อ LINE : @TTPCARGOติดต่อ LINE : @TTPCARGO

ประเภทสินค้าทางเรือ / KG

ราคาทางเรือ / KG 

ประเภทสินค้าทางเรือ / คิว

ราคาทางเรือ / คิว 

มอก. < น้อยกว่า 10 KG59มอก. < น้อยกว่า 0.5 CBM.7,000
มอก. > มากกว่า 10 KG55มอก. > มากกว่า 0.5 CBM.6,800
มอก. > มากกว่า 100 KG50มอก. > มากกว่า 1 CBM.6,500
มอก. > มากกว่า 200 KG45มอก. > มากกว่า 5 CBM.6,300
มอก. > มากกว่า 500 KG40มอก. > มากกว่า 10 CBM.6,200
นำเข้าสินค้า มอก. จำนวนมาก ราคาพิเศษติดต่อ LINE : @TTPCARGOติดต่อ LINE : @TTPCARGOติดต่อ LINE : @TTPCARGO

เงื่อนไขของบริการ

1. อัตราค่าบริการนี้สำหรับลูกค้าที่สั่งสินค้า ติดต่อประสานงานด้วยตนเอง แล้วใช้บริการขนส่งทางรถ และเรือ กับ TTP CARGO เท่านั้น  (ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการปรับราคาโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า)

2. ระยะเวลาการส่ง 5-7 วัน จะเป็นระยะหลังจากที่สินค้าโกดังจีน แล้วปิดตู้เรียบร้อยแล้ว และระยะเวลานี้เป็นการประมาณระยะเวลาเท่านั้น การขนส่งจริงอาจะเร็ว หรือช้ากว่าเวลาที่แจ้ง

3. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้าในการจัดส่ง ที่เกิดจากเหตุสุดวิสัย, ภัยธรรมชาติ, สภาพอากาศ, วันหยุดยาว, สงคราม ความล่าช้าจากด่านตรวจ แต่จะทำการติดตามและจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าโดยเร็วที่สุด

4. สินค้าจัดส่งทางรถ กรุณาระบุ (EK) และ ทางเรือกรุณาระบุ (SEA) ไว้ด้านหลังรหัส กรณีทางร้านค้าไม่ได้ระบุช่องทางการขนส่งมา ทางบริษัทฯ จะเลือกเป็นการจัดส่งทางรถ (EK) ให้กับลูกค้า เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ในการจัดส่ง

5. ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่งภายในประเทศไทย ดูรายละเอียดเพิ่ม คลิกที่นี่

ข้อแนะนำ และการรับประกัน

กรณีไม่ได้ซื้อประกันภัยสินค้าเพิ่มเติม

สินค้าเกิดการสูญหาย จากการขนส่ง ชดใช้ให้ 2 เท่าของค่าขนส่ง

กรณีซื้อประกันภัยสินค้า (3-5 % จากการประเมินเบี้ยประกันสินค้า)

1.สินค้าสูญหาย ชดใช้เต็มวงเงินประกัน

2. สินค้าเสียหายบางส่วน ชดใช้ตามอัตราส่วน

*สินค้าที่ไม่รับทำประกันสินค้าได้แก่ สินค้าที่แตกหักได้ง่ายเช่น แก้ว ,โคมไฟ ,เซรามิค ,กระเบื้อง ฯลฯ

ข้อแนะนำการทำบรรจุภัณฑ์

เนื่องจากการขนส่งสินค้า ออกจากโรงงานหรือร้านค้าที่ประเทศจีน จนสินค้าถึงประเทศไทย จะผ่านขั้นตอนการขนส่ง และถ่ายเทสินค้า ทั้งจากขนส่งในจีน และตามด่านศุลกากรต่างๆ รวมถึงการจัดส่งภายในประเทศไทย อาจจะส่งผลให้สินค้าเสียหายได้จากการบรรจุภัณฑ์ที่ไม่แข็งแรง มีข้อแนะนำดังนี้

1.ประสานงานโรงงานหรือร้านค้า ให้มีการแพ็คกิ้งป้องกันสินค้าเสียหายมาเป็นอย่างดี มีการป้องกันภายในด้วยฟองน้ำ หรือ บับเบิ้ลแอร์ หรือพลาสติกกันกระแทก สินค้าจะต้องไม่ใส่รวมกองกันมาภายในกล่อง โดยต้องมีการป้องกันอย่างดี

2.สินค้าไม่ควรแพ็ครูปแบบเฉพาะ ถุงพลาสติก หรือกระสอบแบบบาง ที่ทำให้เกิดการฉีกขาดได้ง่ายระหว่างขนส่ง

3.สินค้าที่ต้องระมัดระวังการแพ็คอย่างเป็นพิเศษ เช่น แก้ว ,โคมไฟ ,เซรามิค ฯลฯ

วิธีคิดค่าบริการ สำหรับลูกค้าส่งอย่างเดียว

เราจะใช้การคิดราคาแบบหลัก Logistics สากล คือใช้น้ำหนักเชิงปริมาตร เทียบกับ น้ำหนักสินค้า

น้ำหนักเชิงปริมาตร จะคำนวณจากขนาด กว้างxยาวxสูง (วัดเป็น CM.) ของกล่อง
แล้วหารด้วย 1,000,000 และนำมาคูณด้วย 250 จะได้ค่า “น้ำหนักเชิงปริมาตร ของบริการนำเข้า”

น้ำหนักเชิงปริมาตร มากกว่า น้ำหนักจริง ค่าขนส่งจีน-ไทยจะถูกคิดเป็น คิว
น้ำหนักเชิงปริมาตร น้อยกว่า น้ำหนักจริง ค่าขนส่งจีน-ไทย จะถูกคิดเป็น กิโลกรัม

ตัวอย่างการคิดราคาเช่น

สินค้า 1 กล่อง ขนาด  38x20x20 cm. น้ำหนัก 1.5 kg. ให้คำนวณดังนี้
38x20x20=15,200 หารด้วย 1,000,000 ปริมาตรจะได้ 0.0152 CBM. แล้วนำ 0.0152 x 250  น้ำหนักเชิงปริมาตร = 3.8 kg.

สรุปดังนี้เมื่อนำ น้ำหนักเชิงปริมาตร มาเทียบกับ น้ำหนักสินค้า 3.8kg. > 1.5kg. จะได้ผลออกมาว่า น้ำหนักเชิงปริมาตรมากกว่า เพราะฉะนั้นค่าขนส่งของงานนี้จะคิดเป็นคิว = 0.0152 x 5,000 = 76 บาท

ไม่ว่าคุณ!! จะนำเข้าน้อย หรือ มาก ขนาดธุรกิจของคุณจะเล็กหรือใหญ่
TTP CARGO พร้อมร่วมเดินทางไปกับคุณ บริการลูกค้าในราคาที่จริงใจ มาตรฐานเดียวกัน

เสียงตอบรับจากลูกค้า

ติดต่อ / สอบถาม

ช่องทางการติดต่อ / สอบถาม

03-444-6767    061-921-8111    082-062-8120

LINE: @TTPCARGO

TEL: 03-444-6767

FAX: 02-809-9359

ลูกค้า

การจัดส่ง

จังหวัด

Big Project

latest Blog

ยึดมั่นในความโปร่งใสและความซื่อสัตย์ต่อผู้ใช้ Taobao ของทุกคน
29/มี.ค.

ยึดมั่นในความโปร่งใสและความซื่อสัตย์ต่อผู้ใช้ Taobao ของทุกคน

เพื่อนออนไลน์ที่น่ารัก: ฉันเชื่อว่าคุณได้เห็นบางกรณีร้านค้าออนไลน์และผู้ค้าใน Taobao ...

Read more
การกิน การดื่ม และการเที่ยวใน Taobao ในท้องถิ่น 4 เดือนพุ่งสูงกว่า 6.3 พันล้านหยวน
29/มี.ค.

การกิน การดื่ม และการเที่ยวใน Taobao ในท้องถิ่น 4 เดือนพุ่งสูงกว่า 6.3 พันล้านหยวน

ทุกวันนี้การกิน การดื่ม และการเที่ยว ยังมีจับจ่ายซื้อของออนไลน์ ในวันที่ 3 ...

Read more

Cliensts & Partner

รับนำเข้าสินค้าจากจีน ทุกประเภท TTP CARGO © All Rights Reserved.2020

Powered by TTP CARGO