บริการสั่งซื้อสินค้า + นำเข้า สินค้าจากเว็บออนไลน์, ร้านค้า หรือโรงงาน ในจีน 

TTP CARGO บริการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ ในประเทศจีน

www.1688.com / www.taobao.com / www.tmall.com

ฟรีค่าธรรมเนียม บริการสั่ง

VDO CLIP แนะนำการสั่งซื้อและใช้งาน
เว็บไซต์ taobao.ttpcargo.com

ขั้นตอนและระยะเวลาการสั่งซื้อสินค้าจากจีน


เลือกสินค้า

1. เลือกสินค้าจากเว็บ Online


ส่งรายละเอียด

2. ติดต่อทีมงาน LINE : @TTPCARGO


0-1 วัน

3. ทีมงานสรุปคำสั่งซื้อ ให้ลูกค้า


ชำระเงิน

4. ลูกค้าชำระค่าสินค้า


สั่งสินค้า

5. ทีมงาน สั่งสินค้าให้ลูกค้า


1-2 วัน / เงื่อนไขตาม Supplier

6. Supplier จัดเตรียม/ผลิตสินค้า


1-2 วัน

7. Supplier ส่งสินค้า


1-2 วัน

8. ตรวจสอบพัสดุ / ปิดตู้ส่งออก


 รถ 5-7 วัน / เรือ 12-15 วัน

9. ขนส่งระหว่างประเทศ จีน-ไทย


0-2 วัน

10. ดำเนินพิธีการศุลกากร


1 วัน

11. สินค้าถึงคาร์โก้ไทย ตรวจสอบ/ออกบิล


1-2 วัน

12. ส่งมอบสินค้าให้ลูกค้า

เงื่อนไขของบริการสั่งซื้อ

1. ระยะเวลาการสั่งซื้อที่แจ้งดังกล่าวเป็นการประมาณการข้างต้นเท่านั้น ตัวแปรสำคัญของระยะเวลา ขึ้นอยู่กับสต็อคสินค้าที่มี ประเภทสินค้า เมืองต้นทาง และสภาพอากาศการขนส่ง
2. TTP CARGO เป็นเพียงตัวกลางในการสั่งซื้อสินค้า ระหว่างผู้ซื้อ(ในประเทศไทย) กับ ผู้ขาย(ในประเทศจีน) เท่านั้น เราไม่ได้เป็นผู้ผลิตหรือจำหน่ายสินค้าแต่อย่างใด ทาง TTP CARGO ไม่ได้มีความรับผิดชอบใดๆ ในกรณีสินค้าเสียหายจากการขนส่ง, ความเสียหายจากร้านค้า, ร้านค้าส่งสินค้าผิดประเภทหรือผิดรูปแบบ, สินค้าส่งไม่ตรงตามจำนวน หรือความผิดพลาดใดๆจากร้านค้า ทางเราจะเป็นเพียงตัวกลางผู้ประสานงานติดตามให้อย่างเต็มที่เท่านั้น
3. การติดต่อประสานงาน ที่เป็นบริการฟรี จะเป็นหน้าที่ทำการสั่งซื้อตามรายการที่ลูกค้าแจ้งเท่านั้น
4. กรณีให้มีการประสานงานสอบถามเพิ่มเติม ติดต่อเจ้าหน้าที่ ติดต่อขอรายละเอียดสินค้า ขอ Proforma Invoice จะคิดค่าบริการดังนี้ ยอดสั่งซื้อต่ำกว่า 1000 หยวน คิดค่าบริการ 500 บาท / ยอดสั่งซื้อมากกว่า 1000 หยวน คิดค่าบริการ 1000 บาท / ยอดสั่งซื้อมากกว่า 5000 หยวน คิดค่าบริการ 1500 บาท ต่อรายการ

บริการ สั่งซื้อสินค้า + นำเข้า ทางรถ (EK) เวลา 5-7 วัน

*ไม่มีค่าบริการขั้นต่ำ*

ประเภทสินค้าทางรถ / KG

ราคาทางรถ / KG 

ประเภทสินค้าทางรถ / คิว

ราคาทางรถ / คิว 

สินค้าทั่วไป < น้อยกว่า 100 KG34สินค้าทั่วไป < น้อยกว่า 1 CBM.8,400
สินค้าทั่วไป  > มากกว่า 100 KG32สินค้าทั่วไป > มากกว่า 1 CBM.7,900
สินค้าทั่วไป  > มากกว่า 200 KG30สินค้าทั่วไป > มากกว่า 5 CBM.7,400
สินค้าทั่วไป  > มากกว่า 500 KG29สินค้าทั่วไป > มากกว่า 10 CBM.7,200
สินค้าทั่วไป  > มากกว่า 1,000 KGราคาพิเศษ ติดต่อ จนท.สินค้าทั่วไป > มากกว่า 20 CBM.ราคาพิเศษ ติดต่อ จนท.
นำเข้าสินค้าทั่วไปจำนวนมาก ราคาพิเศษติดต่อ LINE : @TTPCARGOติดต่อ LINE : @TTPCARGOติดต่อ LINE : @TTPCARGO

ประเภทสินค้าทางรถ / KG

ราคาทางรถ / KG 

ประเภทสินค้าทางรถ / คิว

ราคาทางรถ / คิว

มอก. < น้อยกว่า 100 KG35มอก. < น้อยกว่า 1 CBM8,600
มอก. > มากกว่า 100 KG33มอก. > มากกว่า 1 CBM.8,100
มอก. > มากกว่า 200 KG31มอก. > มากกว่า 5 CBM.7,600
มอก. > มากกว่า 500 KG30มอก. > มากกว่า 10 CBM.7,400
มอก.  > มากกว่า 1,000 KGราคาพิเศษ ติดต่อ จนท.มอก. > มากกว่า 20 CBMราคาพิเศษ ติดต่อ จนท.
สินค้ารายการพิเศษ/ควบคุม120สินค้ารายการพิเศษ/ควบคุม13,500
นำเข้าสินค้า มอก. จำนวนมาก ราคาพิเศษติดต่อ LINE : @TTPCARGO LINE : @TTPCARGOLINE : @TTPCARGO

บริการ สั่งซื้อสินค้า + นำเข้า ทางเรือ (SEA) เวลา 12-15 วัน

*ไม่มีค่าบริการขั้นต่ำ*

ประเภทสินค้าทางเรือ / KG

ราคาทางเรือ / KG 

ประเภทสินค้าทางเรือ / คิว

ราคาทางเรือ / คิว 

สินค้าทั่วไป  < น้อยกว่า 100 KG21สินค้าทั่วไป  < น้อยกว่า 1 CBM.5,200
สินค้าทั่วไป  > มากกว่า 100 KG20สินค้าทั่วไป > มากกว่า 1 CBM.4,900
สินค้าทั่วไป  > มากกว่า 200 KG19สินค้าทั่วไป > มากกว่า 5 CBM.4,600
สินค้าทั่วไป  > มากกว่า 500 KG18สินค้าทั่วไป > มากกว่า 10 CBM.4,300
สินค้าทั่วไป  > มากกว่า 1,000 KGราคาพิเศษ ติดต่อ จนท.สินค้าทั่วไป > มากกว่า 20 CBM.ราคาพิเศษ ติดต่อ จนท.
นำเข้าสินค้าทั่วไปจำนวนมาก ราคาพิเศษติดต่อ LINE : @TTPCARGOติดต่อ LINE : @TTPCARGOติดต่อ LINE : @TTPCARGO

ประเภทสินค้าทางเรือ / KG

ราคาทางเรือ / KG 

ประเภทสินค้าทางเรือ / คิว

ราคาทางเรือ / คิว 

มอก. < น้อยกว่า 100 KG24มอก. < น้อยกว่า 1 CBM.5,800
มอก. > มากกว่า 100 KG22มอก. > มากกว่า 1 CBM.5,500
มอก. > มากกว่า 200 KG21มอก. > มากกว่า 5 CBM.5,200
มอก. > มากกว่า 500 KG20มอก. > มากกว่า 10 CBM.4,900
มอก. > มากกว่า 1,000 KGราคาพิเศษ ติดต่อ จนท.มอก. > มากกว่า 20 CBM.ราคาพิเศษ ติดต่อ จนท.
สินค้ารายการพิเศษ/ควบคุม100สินค้ารายการพิเศษ/ควบคุม12,500
นำเข้าสินค้า มอก. จำนวนมาก ราคาพิเศษติดต่อ LINE : @TTPCARGOติดต่อ LINE : @TTPCARGOติดต่อ LINE : @TTPCARGO

เงื่อนไขของบริการ

1. อัตราค่าบริการนี้สำหรับลูกค้าที่สั่งสินค้า ติดต่อประสานงานด้วยตนเอง แล้วใช้บริการขนส่งทางรถ และเรือ กับ TTP CARGO เท่านั้น  (ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการปรับราคาโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า)

2. ระยะเวลาการส่ง 5-7 วัน จะเป็นระยะหลังจากที่สินค้าโกดังจีน แล้วปิดตู้เรียบร้อยแล้ว และระยะเวลานี้เป็นการประมาณระยะเวลาเท่านั้น การขนส่งจริงอาจจะเร็วหรือช้ากว่าเวลาที่แจ้ง

3. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้าในการจัดส่ง ที่เกิดจากเหตุสุดวิสัย, ภัยธรรมชาติ, สภาพอากาศ, วันหยุดยาว, สงคราม ความล่าช้าจากด่านตรวจ แต่จะทำการติดตามและจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าโดยเร็วที่สุด

4. สินค้าจัดส่งทางรถ กรุณาระบุ (EK) และ ทางเรือกรุณาระบุ (SEA) ไว้ด้านหลังรหัส กรณีทางร้านค้าไม่ได้ระบุช่องทางการขนส่งมา ทางบริษัทฯ จะเลือกเป็นการจัดส่งทางรถ (EK) ให้กับลูกค้า เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ในการจัดส่ง

5. สินค้าถึง ทางบริษัทฯ แจ้งให้ผู้รับทราบ ผู้รับของต้องรับสินค้าภายใน 7 วัน หากเลยเวลา ทางบริษัทฯจะเก็บค่ารักษาสินค้าและถ้านานเป็นเวลา 1 เดือน ทางบริษัทฯ ไม่ต้องคืนให้ผู้รับของ

6. ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่งภายในประเทศไทย ดูรายละเอียดเพิ่ม คลิกที่นี่

วิธีคิดค่าบริการ สำหรับลูกค้าฝากสั่ง

เราจะใช้การคิดราคาแบบหลัก Logistics สากล คือใช้น้ำหนักเชิงปริมาตร เทียบกับ น้ำหนักสินค้า

น้ำหนักเชิงปริมาตร จะคำนวณจากขนาด กว้าง x ยาว x สูง (วัดเป็น CM.) ของกล่อง
แล้วหารด้วย 1,000,000 และนำมาคูณด้วย 250 จะได้ค่า “น้ำหนักเชิงปริมาตร ของบริการฝากสั่ง”

น้ำหนักเชิงปริมาตร มากกว่า น้ำหนักจริง ค่าขนส่งจีน-ไทยจะถูกคิดเป็น คิว

น้ำหนักเชิงปริมาตร น้อยกว่า น้ำหนักจริง ค่าขนส่งจีน-ไทย จะถูกคิดเป็น กิโลกรัม

 

ตัวอย่างการคิดราคาเช่น

สินค้า จำนวน 1 กล่อง ขนาด 20 x 20 x 20 Cm. น้ำหนัก 1.5 Kg. โดยเป็นสินค้าทั่วไป และต้องการนำเข้าทางเรือ

ให้คำนวณดังนี้ หาปริมาตรด้วย 20 x 20 x 20 Cm.= 8,000 หารด้วย 1,000,000 จะได้ปริมาตร 0.008 CBM.
แล้วนำ 0.008 x 250 จะได้น้ำหนักเชิงปริมาตร = 2.0 kg.

สรุปได้ดังนี้ เมื่อนำ น้ำหนักเชิงปริมาตร มาเทียบกับ น้ำหนักจริงสินค้า 2.0 kg. > 1.5kg. จะได้ผลออกมาว่า

น้ำหนักเชิงปริมาตร มากกว่า น้ำหนักจริง

เพราะฉะนั้นค่าขนส่งของงานนี้จะคิดเป็นคิว (CBM) โดยนำคิวไปเทียบจากตารางที่ 0.008 CBM.

ราคาต่อคิวอยู่ที่ 8,400 บาท ดังนั้น ค่าขนส่งจะอยู่ที่ 0.008 x 8,400 = 67.2 บาท
*เรทราคาในตารางอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบทุกครั้งก่อนการคำนวณ

ตัวอย่างการนำเข้าสินค้าทางรถ (EK)

รูปสินค้า
ชื่อสินค้า
จำนวน (ชิ้น)
ราคาค่านำเข้า (บาท)
รูปพัสดุ
เสื้อผ้าเด็ก12 ชุดค่านำเข้าทางรถ 56 บาท
แว่นตา49 ชิ้นค่านำเข้าทางรถ 284 บาท
กางเกงแฟชั่น30 ตัวค่านำเข้าทางรถ 352 บาท
สเก็ตบอร์ด10 ชิ้นค่านำเข้าทางรถ 376 บาท
กระเป๋า30 ใบค่านำเข้าทางรถ 648 บาท

ตัวอย่างการนำเข้าสินค้าทางเรือ (SEA)

รูปสินค้า
ชื่อสินค้า
จำนวน (ชิ้น)
ราคาค่านำเข้า (บาท)
รูปพัสดุ
เสื้อผ้าแฟชั่น18 ชุดค่านำเข้าทางเรือ 70.5 บาท
เครื่องเขียน100 ชิ้นค่านำเข้าทางเรือ 525 บาท
ถุงเท้าแฟชั่น1,300 คู่ค่านำเข้าทางเรือ 706 บาท
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์213 ชิ้นค่านำเข้าทางเรือ 1,678 บาท
อุปกรณ์สัตว์เลี้ยง19 ชิ้นค่านำเข้าทางเรือ 10,630 บาท

TTP CARGO เป็นเพียงตัวกลางในการสั่งซื้อสินค้า ระหว่างผู้ซื้อ(ในประเทศไทย) กับ ผู้ขาย(ในประเทศจีน) เท่านั้น
เราไม่ได้เป็นผู้ผลิตหรือจำหน่ายสินค้าแต่อย่างใด ทาง TTP CARGO ไม่ได้มีความรับผิดชอบใดๆ
ในกรณีสินค้าเสียหายจากการขนส่งในจีน, ความเสียหายจากร้านค้า, ร้านค้าส่งสินค้าผิดประเภทหรือผิดรูปแบบ, สินค้าส่งไม่ตรงตามจำนวน
หรือความผิดพลาดใดๆจากร้านค้า ทางเราจะเป็นเพียงตัวกลางผู้ประสานงานติดตามให้อย่างเต็มที่เท่านั้น

ไม่ว่าคุณ!! จะนำเข้าน้อย หรือ มาก ขนาดธุรกิจของคุณจะเล็กหรือใหญ่
TTP CARGO พร้อมร่วมเดินทางไปกับคุณ บริการลูกค้าในราคาที่จริงใจ มาตรฐานเดียวกัน

ช่องทางการติดต่อ / สอบถาม

02-408-8105    082-062-8120

ลูกค้า

การจัดส่ง

จังหวัด

Big Project

รับนำเข้าสินค้าจากจีน ทุกประเภท TTP CARGO © All Rights Reserved.2024

พบปัญหาการบันทึกข้อมูล กรุณาลองอีกครั้งในภายหลัง

บันทึกข้อมูลสำเร็จ

ที่อยู่ในการจัดส่งสินค้า จะเป็นไปตามที่อยู่หลัก กรุณาเพิ่มที่อยู่หลักก่อนการยืนยันชำระเงิน

พบปัญหาการบันทึกข้อมูล กรุณาลองอีกครั้งในภายหลัง

คุณต้องการลบที่อยู่นี้หรือไม่

บันทึกที่อยู่เรียบร้อยแล้ว

ที่อยู่จัดส่งสินค้า*เงื่อนไขบริการขนส่งภายในประเทศเพิ่มเติม >> คลิก

กรุณาเข้าสู่ระบบใหม่

แก้ไขบันทึก

บันทึกช่วยจำของลูกค้า