หมวด ก. เงื่อนไขการให้บริการ (สำหรับลูกค้าที่ใช้บริการสั่งซื้อ+นำเข้าสินค้าจากประเทศจีน)
สำหรับลูกค้าบริการ นำเข้าอย่างเดียว กรุณาอ่านเงื่อนไขการให้บริการ ด้านล่าง หมวด ข.

1.1 ขอต้อนรับเข้าสู่แพลตฟอร์ม (เว็บไซต์) บริษัท ทีทีพี (ประเทศไทย) จำกัด โปรดอ่านเงื่อนไขการให้บริการต่อไปนี้อย่างละเอียด ก่อนการใช้งาน หรือสมัครสมาชิก เพื่อสิทธิประโยชน์และข้อผูกพันตามกฎหมาย ของคุณอันเกี่ยวเนื่องกับ บริษัท ทีทีพี (ประเทศไทย) จำกัด

1.2 บริการที่รวมแพลตฟอร์มการซื้อสินค้าออนไลน์ บริษัท ทีทีพี (ประเทศไทย) จำกัด เป็นเพียงผู้อำนวยความสะดวกในการสั่งซื้อ สินค้าจากประเทศจีน บริษัท ทีทีพี (ประเทศไทย) จำกัด ไม่ได้เป็นผู้ขายสินค้า ดังนั้นการสั่งซื้อสินค้าจากประเทศจีนที่เกิดขึ้นผ่านแพลตฟอร์ม เป็นการสั่งซื้อสินค้าระหว่าง ลูกค้า กับ ร้านค้า/โรงงาน โดยตรง บริษัท ทีทีพี (ประเทศไทย) จำกัด ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการขายสินค้าดังกล่าว ดังนั้น บริษัท ทีทีพี (ประเทศไทย) จำกัด จึงไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น จาก ร้านค้า/โรงงานประเทศจีน เช่น สินค้าผิดสี ผิดรูปแบบ ได้รับสินค้าไม่ครบ การเสียหายจากการขนส่งจาก ร้านค้า/โรงงาน ประเทศจีน และอื่นๆ ตามกรณี เป็นต้น ถ้าเกิดเหตุการณ์ข้างต้น ทาง บริษัท ทีทีพี (ประเทศไทย) จำกัด ยินดีที่จะช่วยประสานงานอย่างสุดความสามารถกับ ร้านค้า/โรงงาน ประเทศจีน เพื่อที่จะสอบถามขอบเขตความรับผิดชอบจาก ร้านค้า/โรงงานประเทศจีน ตามกรณีๆ ไป

1.3 การคิดอัตราค่าบริการ บริษัท ทีทีพี (ประเทศไทย) จำกัด มีการแจ้งอัตราค่าบริการบน แพลตฟอร์ม (เว็บไซต์) อย่างชัดเจน ลูกค้าสามารถดูราคาอัตราค่าบริการ ได้จากทาง แพลตฟอร์ม (เว็บไซต์) ของเรา

1.4 บริษัท ทีทีพี (ประเทศไทย) จำกัด ไม่มีนโยบายสนับสนุน การละเมิดลิขสิทธิ์ และ นำเข้าสินค้าผิดกฎหมาย ทุกชนิด หากเกิดปัญหาข้างต้น ทาง บริษัท ทีทีพี (ประเทศไทย) จำกัด จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น ทุกกรณี

1.5 การรับประกัน กรณีไม่ได้ซื้อประกันสินค้า สินค้าเกิดการสูญหาย จากการขนส่ง ชดใช้ให้ 2 เท่าของค่าขนส่ง
กรณีซื้อประกันภัยสินค้า (3-5 % จากการประเมินเบี้ยประกันสินค้า)
1.5.1 สินค้าสูญหาย ชดใช้เต็มวงเงินประกัน
1.5.2 สินค้าเสียหายบางส่วน ชดใช้ตามอัตราส่วน
1.5.3 สินค้าที่ไม่รับทำประกันสินค้าได้แก่ สินค้าที่แตกหักได้ง่ายเช่น แก้ว ,โคมไฟ ,เซรามิค ,กระเบื้อง ฯลฯ
ข้อแนะนำการทำบรรจุภัณฑ์
1.5.4 เนื่องจากการขนส่งสินค้า ออกจากโรงงานหรือร้านค้าที่ประเทศจีน จนสินค้าถึงประเทศไทย จะผ่านขั้นตอนการขนส่ง และถ่ายเทสินค้า ทั้งจากขนส่งในจีน และตามด่านศุลกากรต่างๆ รวมถึงการจัดส่งภายในประเทศไทย อาจจะส่งผลให้สินค้าเสียหายได้จากการบรรจุภัณฑ์ที่ไม่แข็งแรง มีข้อแนะนำดังนี้
1.5.5 ประสานงานโรงงานหรือร้านค้า ให้มีการแพ็คกิ้งป้องกันสินค้าเสียหายมาเป็นอย่างดี มีการป้องกันภายในด้วยฟองน้ำ หรือ บับเบิ้ลแอร์ หรือพลาสติกกันกระแทก สินค้าจะต้องไม่ใส่รวมกองกันมาภายในกล่อง โดยต้องมีการป้องกันอย่างดี
1.5.6 สินค้าไม่ควรแพ็ครูปแบบเฉพาะ ถุงพลาสติก หรือกระสอบแบบบาง ที่ทำให้เกิดการฉีกขาดได้ง่ายระหว่างขนส่ง
1.5.7 สินค้าที่ต้องระมัดระวังการแพ็คอย่างเป็นพิเศษ เช่น แก้ว ,โคมไฟ ,เซรามิค ฯลฯ

1.6 ระยะเวลาการขนส่งสินค้า ระยะเวลาการขนส่งสินค้าทางรถ 5-7 วัน ทางเรือ 12-15 วัน เป็นระยะเวลาการขนส่งหลังจาก ที่โกดังจีนปิดตู้สินค้าเรียบร้อยแล้ว ระยะเวลาดังกล่าว ข้างต้นนั้น อาจจะเร็วหรือช้า กว่ากำหนด ทาง บริษัท ทีทีพี (ประเทศไทย) จำกัด ไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้าที่เกิดจากเหตุสุดวิสัย อาทิเช่น ภัยธรรมชาติ, สภาพอากาศ, วันหยุดยาว, สงคราม, ความล่าช้าจากด่านตรวจศุลกากร แต่ทาง บริษัท ทีทีพี (ประเทศไทย) จำกัด จะดำเนินการติดตามสินค้าและจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าโดยเร็วที่สุด สินค้าที่ไม่ระบุรูปแบบการจัดส่ง รถหรือเรือ ทาง บริษัท ทีทีพี (ประเทศไทย) จำกัด ขออนุญาตดำเนินการเลือกการจัดส่งที่ดีที่สุดให้ลูกค้า เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ในการจัดส่ง ราคาค่าขนส่งยังไม่รวมค่าขนส่งภายในประเทศไทย

1.7 รูปภาพสินค้าบน แพลตฟอร์ม (เว็บไซต์) อาจแตกต่างจากสินค้าจริง เนื่องจากมีการตกแต่งรูปภาพเพื่อความสวยงาม

1.8 เมื่อสินค้าถึงโกดังไทย ถ้าลูกค้าไม่ติดต่อประสงค์รับสินค้าภายใน 7 วัน บริษัท ทีทีพี (ประเทศไทย) จำกัด คิดค่าธรรมเนียมการฝาก คิวละ 100 บาทต่อวัน และถ้าเกิน 40 วัน บริษัท ทีทีพี (ประเทศไทย) จำกัด สามารถนำสินค้าไปขายทอดตลาด เพื่อชดเชยค่าขนส่งได้ในลำดับต่อไป

1.9 กรณีมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบอื่นใด หลังจากที่ลูกค้าเลือก รูปแบบการขนส่งและสินค้าแล้ว ทาง บริษัท ทีทีพี (ประเทศไทย) จำกัด ขออนุญาตไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นทุกกรณี

1.10 บริษัท ทีทีพี (ประเทศไทย) จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงเงื่อนไขบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

1.11 ลูกค้าที่ดำเนินการผ่าน แพลตฟอร์ม (เว็บไซต์) ของ บริษัท ทีทีพี (ประเทศไทย) จำกัด จะถือว่าลูกค้ายินยอมและยอมรับข้อตกลงต่างๆ ที่กล่าวข้างต้น ทุกประการ

หมวด ข.
ข้อตกลงและเงื่อนไข(“ข้อตกลงและเงื่อนไข”) ในเอกสารนี้ (“สัญญา”) ได้ระบุและกำหนดเงื่อนไขซึ่งจะใช้บังคับกับนิติสัมพันธ์ระหว่าง บริษัท ทีทีพี (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัทฯ”) และท่าน ซึ่งเป็นผู้ใช้งานบริการนี้ (“ลูกค้า”)
ลูกค้าควรอ่านข้อตกลงและเงื่อนไขของสัญญานี้ด้วยความระมัดระวัง และไม่ควรยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไข หรือลงทะเบียน เข้าใช้บริการ (เรียกโดยรวมว่า “ข้อตกลงและเงื่อนไข”) เว้นแต่ท่านได้ตกลงตามข้อตกลงและเงื่อนไขแล้ว บริษัทฯไม่ได้เก็บสำเนาข้อตกลงกับผู้ใช้แต่ละคนไว้ในระบบ จึงขอแนะนำให้ท่านเก็บสำเนาข้อตกลงที่ท่านทำไว้กับบริษัทฯ เพื่อเป็นเอกสารอ้างอิงของท่านเอง

1.ทางบริษัทฯเป็นเพียงคนกลางในการประสานงานสั่งซื้อสินค้าให้กับลูกค้าเท่านั้น กรณีเกิดปัญหาทางบริษัทฯไม่สามารถรับเปลี่ยน ชดใช้ หรือซื้อคืนสินค้าในกรณีทีร้านค้าจีนส่งมาผิดแบบ ผิดสี ผิดไซส์ ผิดจำนวน หรือมีตำหนิ แต่ทางบริษัทฯยินดีช่วยประสานกับร้านค้าเพื่อทวงสิทธิ์และผลประโยชน์ของลูกค้าให้อย่างเต็มที่และสุดความสามารถ แต่หากเป็นกรณีที่เป็นความผิดของทางบริษัทฯเอง เช่น เจ้าหน้าที่ของเรา สั่งสินค้าโดยผิดไปจากที่ลูกค้าระบุมา ทางบริษัทฯยินดีรับผิดชอบให้ 100% ของมูลค่าสินค้า

2. ทางบริษัทฯ  ไม่รับนำเข้าสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ , สินค้าต้องห้าม, สิ่งผิดกฎหมาย และสิ่งมีชีวิต ทุกชนิด หากเกิดปัญหากับสินค้าดังกล่าว ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นทุกกรณี

3. ทางบริษัทฯไม่มีนโยบายแกะพัสดุสินค้าของลูกค้าทุก ๆ ท่านเพื่อตรวจสอบจำนวน หรือประเภทสินค้าแต่อย่างใด แต่จะใช้การอ้างอิงแยกสินค้าแต่ละ Order จากข้อมูลเลขแทรคกิ้ง ตามที่ร้านค้าจีนแจ้งมาเท่านั้น เว้นแต่ทางศุลกากรจีนและไทยหรือทางบริษัทฯ เป็นผู้แกะสินค้าเพื่อตรวจสอบ สินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ หรือ สินค้าต้องห้ามต่างๆ และเพื่อดำเนินการในพิธีการส่งออกหรือนำเข้าเท่านั้น

4. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้าในการจัดส่ง ที่เกิดจากเหตุสุดวิสัย, ภัยธรรมชาติ, สภาพอากาศ, วันหยุดยาว, สงคราม, ความล่าช้าจากด่านตรวจ แต่จะทำการติดตามและจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าโดยเร็วที่สุด

5. การส่งสินค้าจากร้านค้าจีนมาที่โกดังจีนของเราจะเร็วหรือช้า ขึ้นอยู่กับความพร้อมของร้านค้า หรือสต๊อคสินค้านั้น ๆ และระยะห่างระหว่างร้านค้ากับโกดังรับสินค้าของเรา ซึ่งในส่วนนี้อยู่นอกเหนือความควบคุมของทางบริษัทฯ โดยปกติประมาณ 3-5 วันหลังจากสินค้าพร้อมส่ง และหากช้ากว่านั้นบริษัทฯ จะช่วยเร่งและติดตามให้ร้านค้าจัดส่งมาโดยเร็วที่สุด

6. รูปภาพสินค้าของร้านค้าอาจแตกต่างจากสินค้าจริงที่ได้รับ เนื่องจากมีการแต่งภาพเพื่อให้สวยงาม อาจได้รับสินค้าที่ไม่ตรงหรือผิดเพี้ยนไปบ้าง ในกรณีนี้ทางบริษัทฯ ไม่มีความผิดชอบแทนร้านค้า

7. บรรจุภัณฑ์สินค้าที่เป็นกล่องอาจมีสภาพบุบบ้างอันเนื่องมาจากการขนส่ง ซึ่งในส่วนนี้อยู่นอกเหนือความควบคุมของทางบริษัทฯ ทางเราไม่สามารถรับผิดชอบใดๆได้ แต่หากสินค้าสูญหายหรือชำรุด บริษัทฯ จะชดใช้ให้ไม่เกิน 3 เท่าของค่าขนส่งเท่านั้น (ระยะเวลาที่ลูกค้าสามารถแจ้งเคลมชดใช้ค่าสินค้าได้ คือภายใน 7 วัน หลังจากลูกค้าได้รับสินค้า ดังนั้นเมื่อลูกค้าได้รับสินค้า ควรทำการตรวจสอบสินค้าโดยเร็วที่สุด เพื่อผลประโยชน์ของลูกค้า)

8. หากสินค้าหมดสต๊อกหรือร้านค้าขอยกเลิก ทางบริษัทฯ จะโอนยอดคืนทาง Wallet ให้กับลูกค้าเท่านั้น ภายใน 10 วัน หลังจากร้านค้าแจ้ง

9. เมื่อสินค้าถึงโกดังไทย ถ้าลูกค้าไม่ติดต่อประสงค์รับสินค้าภายใน 7 วัน บริษัทฯคิดค่าธรรมเนียมการฝาก คิวละ 100 บาทต่อวัน และถ้าเกิน 40 วัน บริษัทฯสามารถนำสินค้าไปขายทอดตลาด เพื่อชดเชยค่าขนส่งได้ในลำดับต่อไป

10. หากส่งใบสั่งซื้อสินค้ามาให้กับทางบริษัทฯเราแล้วถือว่าลูกค้ายินยอมและยอมรับในข้อตกลงข้างต้นทั้งหมด และไม่สามารถยกเลิกรายการสั่งซื้อได้ในทุกกรณี

11. บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บริษัท ทีทีพี (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมให้บริการ ลูกค้าทุกท่านอย่างเต็มที่ ขอบคุณที่เลือกใช้บริการกับเรา

รับนำเข้าสินค้าจากจีน ทุกประเภท TTP CARGO © All Rights Reserved.2024

พบปัญหาการบันทึกข้อมูล กรุณาลองอีกครั้งในภายหลัง

บันทึกข้อมูลสำเร็จ

ที่อยู่ในการจัดส่งสินค้า จะเป็นไปตามที่อยู่หลัก กรุณาเพิ่มที่อยู่หลักก่อนการยืนยันชำระเงิน

พบปัญหาการบันทึกข้อมูล กรุณาลองอีกครั้งในภายหลัง

คุณต้องการลบที่อยู่นี้หรือไม่

บันทึกที่อยู่เรียบร้อยแล้ว

ที่อยู่จัดส่งสินค้า*เงื่อนไขบริการขนส่งภายในประเทศเพิ่มเติม >> คลิก

กรุณาเข้าสู่ระบบใหม่

แก้ไขบันทึก

บันทึกช่วยจำของลูกค้า