เรทบริการโอนเงินจาก TTP CARGO วันนี้!!

โอนเงินไปจีน/เติมเงิน Alipay เรท 5.22

สั่งซื้อสินค้า เรท 5.24

วิธีคำนวน “ค่านำเข้าสินค้าจากจีน”

บริการ นำเข้าสินค้าอย่างเดียว ทางรถ (EK) เวลา 5-7 วัน

*ไม่มีค่าบริการขั้นต่ำ*

ประเภทสินค้าทางรถ / KGราคาทางรถ / KGประเภทสินค้าทางรถ / คิวราคาทางรถ / คิว
สินค้าทั่วไป < น้อยกว่า 100 KG35สินค้าทั่วไป < น้อยกว่า 1 CBM.8,500
สินค้าทั่วไป  > มากกว่า 100 KG33สินค้าทั่วไป > มากกว่า 1 CBM.8,000
สินค้าทั่วไป  > มากกว่า 200 KG30สินค้าทั่วไป > มากกว่า 5 CBM.7,500
สินค้าทั่วไป  > มากกว่า 500 KG29สินค้าทั่วไป > มากกว่า 10 CBM.7,300
สินค้าทั่วไป  > มากกว่า 1,000 KGราคาพิเศษ ติดต่อ จนท.สินค้าทั่วไป > มากกว่า 20 CBM.ราคาพิเศษ ติดต่อ จนท.
นำเข้าสินค้าทั่วไปจำนวนมาก ราคาพิเศษติดต่อ LINE : @TTPCARGOติดต่อ LINE : @TTPCARGOติดต่อ LINE : @TTPCARGO
ประเภทสินค้าทางรถ / KGราคาทางรถ / KGประเภทสินค้าทางรถ / คิวราคาทางรถ / คิว
มอก. < น้อยกว่า 100 KG40มอก. < น้อยกว่า 1 CBM9,500
มอก. > มากกว่า 100 KG38มอก. > มากกว่า 1 CBM.9,000
มอก. > มากกว่า 200 KG35มอก. > มากกว่า 5 CBM.8,500
มอก. > มากกว่า 500 KG34มอก. > มากกว่า 10 CBM.8,300
มอก.  > มากกว่า 1,000 KGราคาพิเศษ ติดต่อ จนท.มอก. > มากกว่า 20 CBMราคาพิเศษ ติดต่อ จนท.
สินค้ารายการพิเศษ/ควบคุม100สินค้ารายการพิเศษ/ควบคุม13,000
นำเข้าสินค้า มอก. จำนวนมาก ราคาพิเศษติดต่อ LINE : @TTPCARGOติดต่อ LINE : @TTPCARGOติดต่อ LINE : @TTPCARGO

บริการ นำเข้าสินค้าอย่างเดียว ทางเรือ (SEA) เวลา 12-15 วัน

*ไม่มีค่าบริการขั้นต่ำ*

ประเภทสินค้าทางเรือ / KGราคาทางเรือ / KGประเภทสินค้าทางเรือ / คิวราคาทางเรือ / คิว
สินค้าทั่วไป  < น้อยกว่า 100 KG25สินค้าทั่วไป  < น้อยกว่า 1 CBM.5,700
สินค้าทั่วไป  > มากกว่า 100 KG24สินค้าทั่วไป > มากกว่า 1 CBM.5,400
สินค้าทั่วไป  > มากกว่า 200 KG22สินค้าทั่วไป > มากกว่า 5 CBM.5,100
สินค้าทั่วไป  > มากกว่า 500 KG19สินค้าทั่วไป > มากกว่า 10 CBM.4,800
สินค้าทั่วไป  > มากกว่า 1,000 KGราคาพิเศษ ติดต่อ จนท.สินค้าทั่วไป > มากกว่า 20 CBM.ราคาพิเศษ ติดต่อ จนท.
นำเข้าสินค้าทั่วไปจำนวนมาก ราคาพิเศษติดต่อ LINE : @TTPCARGOติดต่อ LINE : @TTPCARGOติดต่อ LINE : @TTPCARGO
ประเภทสินค้าทางเรือ / KGราคาทางเรือ / KGประเภทสินค้าทางเรือ / คิวราคาทางเรือ / คิว
มอก. < น้อยกว่า 100 KG30มอก. < น้อยกว่า 1 CBM.6,200
มอก. > มากกว่า 100 KG29มอก. > มากกว่า 1 CBM.5,900
มอก. > มากกว่า 200 KG27มอก. > มากกว่า 5 CBM.5,600
มอก. > มากกว่า 500 KG26มอก. > มากกว่า 10 CBM.5,300
สินค้า มอก.  > มากกว่า 1,000 KGราคาพิเศษ ติดต่อ จนท.มอก. > มากกว่า 20 CBM.ราคาพิเศษ ติดต่อ จนท.
สินค้ารายการพิเศษ/ควบคุม80สินค้ารายการพิเศษ/ควบคุม12,000
นำเข้าสินค้า มอก. จำนวนมาก ราคาพิเศษติดต่อ LINE : @TTPCARGOติดต่อ LINE : @TTPCARGOติดต่อ LINE : @TTPCARGO

เงื่อนไขของบริการ

1. อัตราค่าบริการนี้สำหรับลูกค้าที่สั่งสินค้า ติดต่อประสานงานด้วยตนเอง แล้วใช้บริการขนส่งทางรถ และเรือ กับ TTP CARGO เท่านั้น  (ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการปรับราคาโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า)

2. ระยะเวลาการส่ง 5-7 วัน จะเป็นระยะหลังจากที่สินค้าโกดังจีน แล้วปิดตู้เรียบร้อยแล้ว และระยะเวลานี้เป็นการประมาณระยะเวลาเท่านั้น การขนส่งจริงอาจะเร็ว หรือช้ากว่าเวลาที่แจ้ง

3. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้าในการจัดส่ง ที่เกิดจากเหตุสุดวิสัย , ภัยธรรมชาติ , สภาพอากาศ , วันหยุดยาว , สงคราม , ความล่าช้าจากด่านตรวจ แต่จะทำการติดตามและจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าโดยเร็วที่สุด

4. ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่งภายในประเทศไทย ดูรายละเอียดเพิ่ม คลิกที่นี่

วิธีคิดค่าบริการ

เราจะใช้การคิดราคาแบบหลัก Logistics สากล คือใช้น้ำหนักเชิงปริมาตร เทียบกับ น้ำหนักสินค้า

น้ำหนักเชิงปริมาตร จะคำนวณจากขนาด กว้างxยาวxสูง (วัดเป็น CM.) ของกล่อง
แล้วหารด้วย 1,000,000 และนำมาคูณด้วย 250 จะได้ค่า “น้ำหนักเชิงปริมาตร”

ตัวอย่างการคิดราคาเช่น

สินค้า 1 กล่อง ขนาด กว้าง 20 cm. ยาว 20 cm. สูง 20 cm. น้ำหนัก 1.5 kg. ให้คำนวณดังนี้
20 cm. x 20 cm. x 20 cm. = 8,000 และนำผลลัพธ์ที่ได้หารด้วย 1,000,000 ปริมาตรจะได้ 8,000/1,000,000 = 0.008 CBM. แล้วนำ 0.008 x 250 จะได้ค่า น้ำหนักเชิงปริมาตร = 2 kg.

การคิดราคาค่าส่ง จะนำค่าที่มากกว่ามา เป็นตัวตั้งราคา สรุปดังนี้เมื่อนำ
น้ำหนักเชิงปริมาตร 2 kg. มาเทียบกับ น้ำหนักสินค้า 1.5 kg.จะได้ผลออกมาว่า น้ำหนักเชิงปริมาตรมากกว่า เพราะฉะนั้นค่าขนส่งของงานนี้จะคิดเป็น CMB.  = 0.008 x 5000 = 40 บาท

บริการสั่งซื้อสินค้า + นำเข้า สินค้าจากเวบออนไลน์, ร้านค้า หรือโรงงาน ในจีน 

TTP CARGO บริการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านเวบไซด์ ในประเทศจีน

WWW.1688.com / www.taobao.com / www.tmall.com

ฟรีค่าธรรมเนียม บริการสั่ง /  ขนส่ง ไม่มีค่าบริการขั้นต่ำ

บริการ สั่งซื้อสินค้า + นำเข้า ทางรถ (EK) เวลา 5-7 วัน

*ไม่มีค่าบริการขั้นต่ำ*

ประเภทสินค้าทางรถ / KGราคาทางรถ / KGประเภทสินค้าทางรถ / คิวราคาทางรถ / คิว
สินค้าทั่วไป < น้อยกว่า 100 KG40สินค้าทั่วไป < น้อยกว่า 1 CBM.9,000
สินค้าทั่วไป  > มากกว่า 100 KG38สินค้าทั่วไป > มากกว่า 1 CBM.8,500
สินค้าทั่วไป  > มากกว่า 200 KG35สินค้าทั่วไป > มากกว่า 5 CBM.8,000
สินค้าทั่วไป  > มากกว่า 500 KG34สินค้าทั่วไป > มากกว่า 10 CBM.7,800
สินค้าทั่วไป  > มากกว่า 1,000 KGราคาพิเศษสินค้าทั่วไป > มากกว่า 20 CBM.ราคาพิเศษ
นำเข้าสินค้าทั่วไปจำนวนมาก ราคาพิเศษติดต่อ LINE : @TTPCARGOติดต่อ LINE : @TTPCARGOติดต่อ LINE : @TTPCARGO
ประเภทสินค้าทางรถ / KGราคาทางรถ / KGประเภทสินค้าทางรถ / คิวราคาทางรถ / คิว
มอก. < น้อยกว่า 100 KG45มอก. < น้อยกว่า 1 CBM10,000
มอก. > มากกว่า 100 KG43มอก. > มากกว่า 1 CBM.9,500
มอก. > มากกว่า 200 KG40มอก. > มากกว่า 5 CBM.9,000
มอก. > มากกว่า 500 KG39มอก. > มากกว่า 10 CBM.8,800
มอก.  > มากกว่า 1,000 KGราคาพิเศษมอก. > มากกว่า 20 CBMราคาพิเศษ
สินค้ารายการพิเศษ/ควบคุม120สินค้ารายการพิเศษ/ควบคุม13,500
นำเข้าสินค้า มอก. จำนวนมาก ราคาพิเศษติดต่อ LINE : @TTPCARGOติดต่อ LINE : @TTPCARGOติดต่อ LINE : @TTPCARGO

บริการ สั่งซื้อสินค้า + นำเข้า ทางเรือ (SEA) เวลา 12-15 วัน

*ไม่มีค่าบริการขั้นต่ำ*

ประเภทสินค้าทางเรือ / KGราคาทางเรือ / KGประเภทสินค้าทางเรือ / คิวราคาทางเรือ / คิว
สินค้าทั่วไป  < น้อยกว่า 100 KG30สินค้าทั่วไป  < น้อยกว่า 1 CBM.6,200
สินค้าทั่วไป  > มากกว่า 100 KG29สินค้าทั่วไป > มากกว่า 1 CBM.5,900
สินค้าทั่วไป  > มากกว่า 200 KG27สินค้าทั่วไป > มากกว่า 5 CBM.5,600
สินค้าทั่วไป  > มากกว่า 500 KG24สินค้าทั่วไป > มากกว่า 10 CBM.5,300
สินค้าทั่วไป  > มากกว่า 1,000 KGราคาพิเศษ ติดต่อ จนท.สินค้าทั่วไป > มากกว่า 20 CBM.ราคาพิเศษ ติดต่อ จนท.
นำเข้าสินค้าทั่วไปจำนวนมาก ราคาพิเศษติดต่อ LINE : @TTPCARGOติดต่อ LINE : @TTPCARGOติดต่อ LINE : @TTPCARGO
ประเภทสินค้าทางเรือ / KGราคาทางเรือ / KGประเภทสินค้าทางเรือ / คิวราคาทางเรือ / คิว
มอก. < น้อยกว่า 100 KG35มอก. < น้อยกว่า 1 CBM.6,700
มอก. > มากกว่า 100 KG34มอก. > มากกว่า 1 CBM.6,400
มอก. > มากกว่า 200 KG32มอก. > มากกว่า 5 CBM.6,100
มอก. > มากกว่า 500 KG29มอก. > มากกว่า 10 CBM.5,800
สินค้า มอก.  > มากกว่า 1,000 KGราคาพิเศษ ติดต่อ จนท.มอก. > มากกว่า 20 CBM.ราคาพิเศษ ติดต่อ จนท.
สินค้ารายการพิเศษ/ควบคุม100สินค้ารายการพิเศษ/ควบคุม12,500
นำเข้าสินค้า มอก. จำนวนมาก ราคาพิเศษติดต่อ LINE : @TTPCARGOติดต่อ LINE : @TTPCARGOติดต่อ LINE : @TTPCARGO

เงื่อนไขของบริการ

1. อัตราค่าบริการนี้สำหรับลูกค้าที่ใช้บริการสั่งซื้อสินค้า + นำเข้า ทางรถ และทางเรือ กับ TTP CARGO เท่านั้น

2. ระยะเวลาการส่ง 5-7 วัน จะเป็นระยะหลังจากที่สินค้าโกดังจีน แล้วปิดตู้เรียบร้อยแล้ว และระยะเวลานี้เป็นการประมาณระยะเวลาเท่านั้น การขนส่งจริงอาจะเร็ว หรือช้ากว่าเวลาที่แจ้ง

3. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้าในการจัดส่ง ที่เกิดจากเหตุสุดวิสัย , ภัยธรรมชาติ , สภาพอากาศ , วันหยุดยาว , สงคราม , ความล่าช้าจากด่านตรวจ แต่จะทำการติดตามและจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าโดยเร็วที่สุด

4. ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่งภายในประเทศไทย ดูรายละเอียดเพิ่ม คลิกที่นี่

วิธีคิดค่าบริการ

เราจะใช้การคิดราคาแบบหลัก Logistics สากล คือใช้น้ำหนักเชิงปริมาตร เทียบกับ น้ำหนักสินค้า

น้ำหนักเชิงปริมาตร จะคำนวณจากขนาด กว้างxยาวxสูง (วัดเป็น CM.) ของกล่อง
แล้วหารด้วย 1,000,000 และนำมาคูณด้วย 250 จะได้ค่า “น้ำหนักเชิงปริมาตร”

ตัวอย่างการคิดราคาเช่น

สินค้า 1 กล่อง ขนาด กว้าง 20 cm. ยาว 20 cm. สูง 20 cm. น้ำหนัก 1.5 kg. ให้คำนวณดังนี้
20 cm. x 20 cm. x 20 cm. = 8,000 และนำผลลัพธ์ที่ได้หารด้วย 1,000,000 ปริมาตรจะได้ 8,000/1,000,000 = 0.008 CBM. แล้วนำ 0.008 x 250 จะได้ค่า น้ำหนักเชิงปริมาตร = 2 kg.

การคิดราคาค่าส่ง จะนำค่าที่มากกว่ามา เป็นตัวตั้งราคา สรุปดังนี้เมื่อนำ
น้ำหนักเชิงปริมาตร 2 kg. มาเทียบกับ น้ำหนักสินค้า 1.5 kg.จะได้ผลออกมาว่า น้ำหนักเชิงปริมาตรมากกว่า เพราะฉะนั้นค่าขนส่งของงานนี้จะคิดเป็น CMB.  = 0.008 x 5000 = 40 บาท

TTP CARGO เป็นเพียงตัวกลางในการสั่งซื้อสินค้า ระหว่างผู้ซื้อ(ในประเทศไทย) กับ ผู้ขาย(ในประเทศจีน) เท่านั้น
เราไม่ได้เป็นผู้ผลิตหรือจำหน่ายสินค้าแต่อย่างใด ทาง TTP CARGO ไม่ได้มีความรับผิดชอบใดๆ
ในกรณีสินค้าเสียหายจากการขนส่ง, ความเสียหายจากร้านค้า, ร้านค้าส่งสินค้าผิดประเภทหรือผิดรูปแบบ, สินค้าส่งไม่ตรงตามจำนวน
หรือความผิดพลาดใดๆจากร้านค้า ทางเราจะเป็นเพียงตัวกลางผู้ประสานงานติดตามให้อย่างเต็มที่เท่านั้น

รับนำเข้าสินค้าจากจีน ทุกประเภท TTP CARGO © All Rights Reserved.2024

พบปัญหาการบันทึกข้อมูล กรุณาลองอีกครั้งในภายหลัง

บันทึกข้อมูลสำเร็จ

ที่อยู่ในการจัดส่งสินค้า จะเป็นไปตามที่อยู่หลัก กรุณาเพิ่มที่อยู่หลักก่อนการยืนยันชำระเงิน

พบปัญหาการบันทึกข้อมูล กรุณาลองอีกครั้งในภายหลัง

คุณต้องการลบที่อยู่นี้หรือไม่

บันทึกที่อยู่เรียบร้อยแล้ว

ที่อยู่จัดส่งสินค้า*เงื่อนไขบริการขนส่งภายในประเทศเพิ่มเติม >> คลิก

กรุณาเข้าสู่ระบบใหม่

แก้ไขบันทึก

บันทึกช่วยจำของลูกค้า