วิธีคำนวน “ค่านำเข้าสินค้าจากจีน”

บริการ นำเข้าสินค้าอย่างเดียว ทางรถ (EK) เวลา 5-7 วัน

*ไม่มีค่าบริการขั้นต่ำ*

ประเภทสินค้าทางรถ / KG

ราคาทางรถ / KG 

ประเภทสินค้าทางรถ / คิว

ราคาทางรถ / คิว 

สินค้าทั่วไป < น้อยกว่า 10 KG 49 ทั่วไป < น้อยกว่า 0.5 CBM. 8,000
สินค้าทั่วไป  > มากกว่า 10 KG 45 ทั่วไป มากกว่า 0.5 CBM. 7,800
สินค้าทั่วไป  > มากกว่า 100 KG 40 ทั่วไป > มากกว่า 1 CBM. 7,500
สินค้าทั่วไป  > มากกว่า 200 KG 35 ทั่วไป > มากกว่า 5 CBM. 6,900
สินค้าทั่วไป  > มากกว่า 500 KG 30 ทั่วไป > มากกว่า 10 CBM. 6,500
นำเข้าสินค้าทั่วไปจำนวนมาก ราคาพิเศษ ติดต่อ LINE : @TTPCARGO ติดต่อ LINE : @TTPCARGO ติดต่อ LINE : @TTPCARGO

ประเภทสินค้าทางรถ / KG

ราคาทางรถ / KG 

ประเภทสินค้าทางรถ / คิว

ราคาทางรถ / คิว

มอก. < น้อยกว่า 10 KG 69 มอก. < น้อยกว่า 0.5 CBM. 10,000
มอก. > มากกว่า 10 KG 65 มอก. > มากกว่า 0.5 CBM. 9,800
มอก. > มากกว่า 100 KG 60 มอก. > มากกว่า 1 CBM. 9,500
มอก. > มากกว่า 200 KG 55 มอก. > มากกว่า 5 CBM. 8,900
มอก. > มากกว่า 500 KG 50 มอก. > มากกว่า 10 CBM. 8,500
นำเข้าสินค้าทั่วไปจำนวนมาก ราคาพิเศษ ติดต่อ LINE : @TTPCARGO  LINE : @TTPCARGO LINE : @TTPCARGO

บริการ นำเข้าสินค้าอย่างเดียว ทางเรือ (SEA) เวลา 12-15 วัน

*ไม่มีค่าบริการขั้นต่ำ*

ประเภทสินค้าทางเรือ / KG

ราคาทางเรือ / KG 

ประเภทสินค้าทางเรือ / คิว

ราคาทางเรือ / คิว 

สินค้าทั่วไป < น้อยกว่า 10 KG 30 ทั่วไป < น้อยกว่า 0.5 CBM. 5,000
สินค้าทั่วไป  > มากกว่า 10 KG 29 ทั่วไป มากกว่า 0.5 CBM. 4,800
สินค้าทั่วไป  > มากกว่า 100 KG 28 ทั่วไป > มากกว่า 1 CBM. 4,500
สินค้าทั่วไป  > มากกว่า 200 KG 27 ทั่วไป > มากกว่า 5 CBM. 4,300
สินค้าทั่วไป  > มากกว่า 500 KG 25 ทั่วไป > มากกว่า 10 CBM. 4,200
นำเข้าสินค้าทั่วไปจำนวนมาก ราคาพิเศษ ติดต่อ LINE : @TTPCARGO ติดต่อ LINE : @TTPCARGO ติดต่อ LINE : @TTPCARGO

ประเภทสินค้าทางเรือ / KG

ราคาทางเรือ / KG 

ประเภทสินค้าทางเรือ / คิว

ราคาทางเรือ / คิว 

มอก. < น้อยกว่า 10 KG 59 มอก. < น้อยกว่า 0.5 CBM. 7,000
มอก. > มากกว่า 10 KG 55 มอก. > มากกว่า 0.5 CBM. 6,800
มอก. > มากกว่า 100 KG 50 มอก. > มากกว่า 1 CBM. 6,500
มอก. > มากกว่า 200 KG 45 มอก. > มากกว่า 5 CBM. 6,300
มอก. > มากกว่า 500 KG 40 มอก. > มากกว่า 10 CBM. 6,200
นำเข้าสินค้า มอก. จำนวนมาก ราคาพิเศษ ติดต่อ LINE : @TTPCARGO ติดต่อ LINE : @TTPCARGO ติดต่อ LINE : @TTPCARGO

เงื่อนไขของบริการ

1. อัตราค่าบริการนี้สำหรับลูกค้าที่สั่งสินค้า ติดต่อประสานงานด้วยตนเอง แล้วใช้บริการขนส่งทางรถ และเรือ กับ TTP CARGO เท่านั้น  (ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการปรับราคาโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า)

2. ระยะเวลาการส่ง 5-7 วัน จะเป็นระยะหลังจากที่สินค้าโกดังจีน แล้วปิดตู้เรียบร้อยแล้ว และระยะเวลานี้เป็นการประมาณระยะเวลาเท่านั้น การขนส่งจริงอาจะเร็ว หรือช้ากว่าเวลาที่แจ้ง

3. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้าในการจัดส่ง ที่เกิดจากเหตุสุดวิสัย , ภัยธรรมชาติ , สภาพอากาศ , วันหยุดยาว , สงคราม , ความล่าช้าจากด่านตรวจ แต่จะทำการติดตามและจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าโดยเร็วที่สุด

4. ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่งภายในประเทศไทย ดูรายละเอียดเพิ่ม คลิกที่นี่

วิธีคิดค่าบริการ

เราจะใช้การคิดราคาแบบหลัก Logistics สากล คือใช้น้ำหนักเชิงปริมาตร เทียบกับ น้ำหนักสินค้า

น้ำหนักเชิงปริมาตร จะคำนวณจากขนาด กว้างxยาวxสูง (วัดเป็น CM.) ของกล่อง
แล้วหารด้วย 1,000,000 และนำมาคูณด้วย 250 จะได้ค่า “น้ำหนักเชิงปริมาตร”

ตัวอย่างการคิดราคาเช่น

สินค้า 1 กล่อง ขนาด กว้าง 20 cm. ยาว 20 cm. สูง 20 cm. น้ำหนัก 1.5 kg. ให้คำนวณดังนี้
20 cm. x 20 cm. x 20 cm. = 8,000 และนำผลลัพธ์ที่ได้หารด้วย 1,000,000 ปริมาตรจะได้ 8,000/1,000,000 = 0.008 CBM. แล้วนำ 0.008 x 250 จะได้ค่า น้ำหนักเชิงปริมาตร = 2 kg.

การคิดราคาค่าส่ง จะนำค่าที่มากกว่ามา เป็นตัวตั้งราคา สรุปดังนี้เมื่อนำ
น้ำหนักเชิงปริมาตร 2 kg. มาเทียบกับ น้ำหนักสินค้า 1.5 kg.จะได้ผลออกมาว่า น้ำหนักเชิงปริมาตรมากกว่า เพราะฉะนั้นค่าขนส่งของงานนี้จะคิดเป็น CMB.  = 0.008 x 5000 = 40 บาท

บริการสั่งซื้อสินค้า + นำเข้า สินค้าจากเวบออนไลน์, ร้านค้า หรือโรงงาน ในจีน 

เรทบริการโอนเงินจาก TTP CARGO วันนี้!!

โอนเงินไปจีน/เติมเงิน Alipay เรท 4.47

สั่งซื้อสินค้า เรท 4.66

TTP CARGO บริการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านเวบไซด์ ในประเทศจีน

WWW.1688.com / www.taobao.com / www.tmall.com

ฟรีค่าธรรมเนียม บริการสั่ง /  ขนส่ง ไม่มีค่าบริการขั้นต่ำ

บริการ สั่งซื้อสินค้า + นำเข้า ทางรถ (EK) เวลา 5-7 วัน

*ไม่มีค่าบริการขั้นต่ำ*

ประเภทสินค้าทางรถ / KG

ราคาทางรถ / KG 

ประเภทสินค้าทางรถ / คิว

ราคาทางรถ / คิว 

สินค้าทั่วไป < น้อยกว่า 10 KG 59 ทั่วไป < น้อยกว่า 0.5 CBM. 9,000
สินค้าทั่วไป  > มากกว่า 10 KG 55 ทั่วไป มากกว่า 0.5 CBM. 8,800
สินค้าทั่วไป  > มากกว่า 100 KG 50 ทั่วไป > มากกว่า 1 CBM. 8,500
สินค้าทั่วไป  > มากกว่า 200 KG 45 ทั่วไป > มากกว่า 5 CBM. 8,200
สินค้าทั่วไป  > มากกว่า 500 KG 40 ทั่วไป > มากกว่า 10 CBM. 8,000
นำเข้าสินค้าทั่วไปจำนวนมาก ราคาพิเศษ ติดต่อ LINE : @TTPCARGO ติดต่อ LINE : @TTPCARGO ติดต่อ LINE : @TTPCARGO

ประเภทสินค้าทางรถ / KG

ราคาทางรถ / KG 

ประเภทสินค้าทางรถ / คิว

ราคาทางรถ / คิว

มอก. < น้อยกว่า 10 KG 69 มอก. < น้อยกว่า 0.5 CBM. 11,000
มอก. > มากกว่า 10 KG 65 มอก. > มากกว่า 0.5 CBM. 10,800
มอก. > มากกว่า 100 KG 60 มอก. > มากกว่า 1 CBM. 10,500
มอก. > มากกว่า 200 KG 55 มอก. > มากกว่า 5 CBM. 9,900
มอก. > มากกว่า 500 KG 50 มอก. > มากกว่า 10 CBM. 9,500
นำเข้าสินค้าทั่วไปจำนวนมาก ราคาพิเศษ ติดต่อ LINE : @TTPCARGO  LINE : @TTPCARGO LINE : @TTPCARGO

บริการ สั่งซื้อสินค้า + นำเข้า ทางเรือ (SEA) เวลา 12-15 วัน

*ไม่มีค่าบริการขั้นต่ำ*

ประเภทสินค้าทางเรือ / KG

ราคาทางเรือ / KG 

ประเภทสินค้าทางเรือ / คิว

ราคาทางเรือ / คิว 

สินค้าทั่วไป < น้อยกว่า 10 KG 35 ทั่วไป < น้อยกว่า 0.5 CBM. 5,900
สินค้าทั่วไป  > มากกว่า 10 KG 34 ทั่วไป มากกว่า 0.5 CBM. 5,800
สินค้าทั่วไป  > มากกว่า 100 KG 33 ทั่วไป > มากกว่า 1 CBM. 5,500
สินค้าทั่วไป  > มากกว่า 200 KG 32 ทั่วไป > มากกว่า 5 CBM. 5,300
สินค้าทั่วไป  > มากกว่า 500 KG 30 ทั่วไป > มากกว่า 10 CBM. 5,200
นำเข้าสินค้าทั่วไปจำนวนมาก ราคาพิเศษ ติดต่อ LINE : @TTPCARGO ติดต่อ LINE : @TTPCARGO ติดต่อ LINE : @TTPCARGO

ประเภทสินค้าทางเรือ / KG

ราคาทางเรือ / KG 

ประเภทสินค้าทางเรือ / คิว

ราคาทางเรือ / คิว 

มอก. < น้อยกว่า 10 KG 59 มอก. < น้อยกว่า 0.5 CBM. 7,900
มอก. > มากกว่า 10 KG 55 มอก. > มากกว่า 0.5 CBM. 7,800
มอก. > มากกว่า 100 KG 50 มอก. > มากกว่า 1 CBM. 7,500
มอก. > มากกว่า 200 KG 45 มอก. > มากกว่า 5 CBM. 7,300
มอก. > มากกว่า 500 KG 40 มอก. > มากกว่า 10 CBM. 7,200
นำเข้าสินค้า มอก. จำนวนมาก ราคาพิเศษ ติดต่อ LINE : @TTPCARGO ติดต่อ LINE : @TTPCARGO ติดต่อ LINE : @TTPCARGO

เงื่อนไขของบริการ

1. อัตราค่าบริการนี้สำหรับลูกค้าที่ใช้บริการสั่งซื้อสินค้า + นำเข้า ทางรถ และทางเรือ กับ TTP CARGO เท่านั้น

2. ระยะเวลาการส่ง 5-7 วัน จะเป็นระยะหลังจากที่สินค้าโกดังจีน แล้วปิดตู้เรียบร้อยแล้ว และระยะเวลานี้เป็นการประมาณระยะเวลาเท่านั้น การขนส่งจริงอาจะเร็ว หรือช้ากว่าเวลาที่แจ้ง

3. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้าในการจัดส่ง ที่เกิดจากเหตุสุดวิสัย , ภัยธรรมชาติ , สภาพอากาศ , วันหยุดยาว , สงคราม , ความล่าช้าจากด่านตรวจ แต่จะทำการติดตามและจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าโดยเร็วที่สุด

4. ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่งภายในประเทศไทย ดูรายละเอียดเพิ่ม คลิกที่นี่

วิธีคิดค่าบริการ

เราจะใช้การคิดราคาแบบหลัก Logistics สากล คือใช้น้ำหนักเชิงปริมาตร เทียบกับ น้ำหนักสินค้า

น้ำหนักเชิงปริมาตร จะคำนวณจากขนาด กว้างxยาวxสูง (วัดเป็น CM.) ของกล่อง
แล้วหารด้วย 1,000,000 และนำมาคูณด้วย 250 จะได้ค่า “น้ำหนักเชิงปริมาตร”

ตัวอย่างการคิดราคาเช่น

สินค้า 1 กล่อง ขนาด กว้าง 20 cm. ยาว 20 cm. สูง 20 cm. น้ำหนัก 1.5 kg. ให้คำนวณดังนี้
20 cm. x 20 cm. x 20 cm. = 8,000 และนำผลลัพธ์ที่ได้หารด้วย 1,000,000 ปริมาตรจะได้ 8,000/1,000,000 = 0.008 CBM. แล้วนำ 0.008 x 250 จะได้ค่า น้ำหนักเชิงปริมาตร = 2 kg.

การคิดราคาค่าส่ง จะนำค่าที่มากกว่ามา เป็นตัวตั้งราคา สรุปดังนี้เมื่อนำ
น้ำหนักเชิงปริมาตร 2 kg. มาเทียบกับ น้ำหนักสินค้า 1.5 kg.จะได้ผลออกมาว่า น้ำหนักเชิงปริมาตรมากกว่า เพราะฉะนั้นค่าขนส่งของงานนี้จะคิดเป็น CMB.  = 0.008 x 5000 = 40 บาท

TTP CARGO เป็นเพียงตัวกลางในการสั่งซื้อสินค้า ระหว่างผู้ซื้อ(ในประเทศไทย) กับ ผู้ขาย(ในประเทศจีน) เท่านั้น
เราไม่ได้เป็นผู้ผลิตหรือจำหน่ายสินค้าแต่อย่างใด ทาง TTP CARGO ไม่ได้มีความรับผิดชอบใดๆ
ในกรณีสินค้าเสียหายจากการขนส่ง, ความเสียหายจากร้านค้า, ร้านค้าส่งสินค้าผิดประเภทหรือผิดรูปแบบ, สินค้าส่งไม่ตรงตามจำนวน
หรือความผิดพลาดใดๆจากร้านค้า ทางเราจะเป็นเพียงตัวกลางผู้ประสานงานติดตามให้อย่างเต็มที่เท่านั้น

บริการขนส่งภายในประเทศ

ปิดรอบจัดเตรียมสินค้าส่ง ทุกวันเวลา 16.00 น. จัดส่งในวันทำการถัดไป ลูกค้ารับสินค้าเองได้ในเวลา 09.00 น. – 20.00 น.

ลูกค้ามารับสินค้า
(ไม่มีค่าใช้จ่าย)

รถของ TTP CARGO  ค่าบริการ 500 บาท
ให้บริการในเขตระยะทาง 30 กิโลเมตร

จัดส่งผ่านขนส่งเอกชน ค่าขนส่งเก็บเงินปลายทาง + ค่าบริการนำส่ง 20 บาท / กล่อง

จัดส่งผ่าน Kerry และ ไปรษณีย์ไทย คิดค่าขนส่งตามจริง
+ ค่าบริการนำส่ง 20 บาท / กล่อง

ช่องทางการติดต่อ / สอบถาม

03-444-6767    061-921-8111    082-062-8120

LINE: @TTPCARGO

TEL: 03-444-6767

FAX: 02-809-9359

อัตราค่าบริการจัดส่งในประเทศ ไปรษณีย์ไทย

อัตราค่าบริการจัดส่งในประเทศ Kerry Express

อัตราค่าบริการจัดส่งในประเทศ ขนส่งเอกชน (golod)

ค่าขนส่งกรุงเทพและปริมณฑลฯ ภาคกลาง ตะวันออก และตะวันตก

สำหรับจังหวัด กรุงเทพฯ นครปฐม สมุทรสงคราม สมุทรปราการ สมุทรสาคร ปทุมธานี นนทบุรี ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ กาญจนบุรี สุพรรณบุรี ชัยนาท ลพบุรี สระบุรี อยุธยา สิงห์บุรี อ่างทอง นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด
ค่าขนส่งรายชิ้น

ขนาด ค่าขนส่ง  บาท/ลัง
ซองจดหมาย/Micro กล่อง  (กว้าง+ยาว+สูง < 40 ซม./ไม่เกิน 1 กก.) 30
ห่อซีลด้วยบับเบิ้ล/ Mini (กว้าง+ยาว+สูง < 60 ซม./ ไม่เกิน 5 กก.) 60
S (กว้าง+ยาว+สูง < 90 ซม./ ไม่เกิน 10 กก.) 80
M (กว้าง+ยาว+สูง < 105 ซม./ ไม่เกิน 20 กก.) 100
L (กว้าง+ยาว+สูง < 120 ซม./ ไม่เกิน 25 กก.) 120
XL (กว้าง+ยาว+สูง < 150 ซม./ ไม่เกิน 30 กก.) 150
Jumbo (กว้าง+ยาว+สูง < 1 80 ซม./ ไม่เกิน 30 กก.) 180
Oversize (กว้าง+ยาว+สูง > 180  / เกิน 30 กก. สอบถามที่ ไลน์ไอดี : @ttpcargo

เข้าโรงงาน เข้านิคม ขั้นต่ำ 300 บาท อำเภอพื้นที่พิเศษเก็บขั้นต่ำ 300-1,000 ตาม ประกาศของบริษัท

ค่าขนส่ง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สำหรับจังหวัด นครราชสีมา บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี สุรินทร์ อำนาจเจริญ ยโสธร มุกดาหาร กาฬสินธุ์ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ขอนแก่น ชัยภูมิ เลย หนองบัวลำภู อุดรธานี หนองคาย สกลนคร บึงกาฬ นครพนม
ค่าขนส่งรายชิ้น

ขนาด ค่าขนส่ง  บาท/ลัง
ซองจดหมาย/Micro กล่อง  (กว้าง+ยาว+สูง < 40 ซม./ไม่เกิน 1 กก.) 30
ห่อซีลด้วยบับเบิ้ล/ Mini (กว้าง+ยาว+สูง < 60 ซม./ ไม่เกิน 5 กก.) 70
S (กว้าง+ยาว+สูง < 90 ซม./ ไม่เกิน 10 กก.) 100
M (กว้าง+ยาว+สูง < 105ซม./ ไม่เกิน 20 กก.) 120
L (กว้าง+ยาว+สูง < 120 ซม./ ไม่เกิน 25 กก.) 150
XL (กว้าง+ยาว+สูง < 150 ซม./ ไม่เกิน 30 กก.) 180
Jumbo (กว้าง+ยาว+สูง <1 80 ซม./ ไม่เกิน 30 กก.) 200
Oversize (กว้าง+ยาว+สูง > 180  / เกิน 30 กก. สอบถามที่ ไลน์ไอดี : @ttpcargo

เข้าโรงงาน เข้านิคม ขั้นต่ำ 300 บาท อำเภอพื้นที่พิเศษเก็บขั้นต่ำ 300-500 ตาม ประกาศของบริษัท

ค่าขนส่งไปภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด ส่งทุกหมู่บ้าน

พื้นที่จัดส่ง(เข้าทุกหมู่บ้าน) Micro S M L XL
อุดรธานี  เมือง กุมภวาปี โนนสะอาด หนองหาน เพ็ญ หนองวัวซอ ประจักษ์ศิลปาคม บ้านดุง  บ้านผือ กุดจับ ไชยวาน กู่แก้ว 40 60 80 100 150
อำเภอพิเศษ(ขั้นต่ำ 300 บาทต่อบิล)  หนองแสง พิบูลรักษ์ นายูง น้ำโสม วังสามหมอ สร้างคอม ทุ่งฝน ศรีธาตุ 80 100 140 160 200
เลย อ.เมือง วังสะพุง หนองหิต ภูกระดึง ผาขาว เอราวัณ เชียงคาน 40 60 80 100 150
อำเภอพิเศษ(ขั้นต่อ 300 บาทต่อบิล)ภูหลวง ท่าลี่ นาด้วง ปากชม ด่านซ้าย ภูเรือ นาแห้ว ขั้นต่ำ 500 80 100 140  160 200
หนองบัวลำภู อ.เมือง  โนนสังข์ นากลาง นาวัง ศรีบุยเรือง สุวรรณคูหา 40 60 80 100 150
หนองคาย  อ.เมือง  ท่าบ่อ สระไคร โพนพิสัย เฝ้าไร่ ศรีเชียงใหม่ 40 60 80 100 150
อำเภอพิเศษ(ขั้นต่ำ 300 บาทต่อบิล) รัตนวาไป  สังคม โพธิ์ตาก 80 100 140 160 200
นครพนม อ.เมือง  นาแก  ท่าอุเทน ศรีสงคราม ปลาปาก เรณูนคร ธาตุพนม  โพนสวรรค์ นาหว้า 40 60 80 100 150
อำเภอพิเศษ(ขั้นต่ำ  300 บาทต่อบิล)บ้านแพง วังยาง นาทม 80 100 140 160 200
มุกดาหาร อ.เมือง นิคมคำสร้อย คำชะอี  หว้านใหญ่ 40 60 80 100 150
อำเภอพิเศษ(ขั้นต่ำ 300 บาทต่อบิล) ดงหลวง  ดอนตาล หนองสูง 80 100 140 160 200
สกลนคร อ.เมือง กุสุมาลย์ โพนนาแก้ว โคกศรีสุพรรณ สว่างแดนดิน พังโคน พรรณานิคม วานรนิวาส คำตากล้า อากาศอำนวย กุดบาก 40 60 80 100 150
อำเภอพิเศษ(ขั้นต่ำ 300 บาทต่อบิล)เต่างอย นิคมน้ำอูน ภูพาน เจริญศิลป์ ส่องดาว บ้านม่วง 80 100 140 160 200
บึงกาฬ อ.เมือง ศรีวิไล พรเจริญ เซกา โซ่พิสัย 40 60 80 100 150
อำเภอพิเศษ(ขั้นต่ำ 300 บาทต่อบิล) 80 100 140 160 200
ขอนแก่น อ.เมือง บ้านไผ่ พล หนองสองห้อง ชุมแพ ภูผาม่าน ภูเวียง หนองเรือ บ้านแฮด บ้านฝาง ภูผาม่าน ซำสูง กระนวน น้ำพอง อุบลรัตน์ แวงน้อย แวงใหญ่ โคกโพธิืชัย มัญจาคีรี ชนบท สีชมพู เขาสวนกวาง โนนศิลา พระยืน หนองนาคำ 40 60 80 100 150
มหาสารคาม อ.เมือง บรบือ กุดรัง กันทรวิชัย เชียงยืน โกสุมพิสัย แกดำ วาปีปทุม ชื่นชม นาเชือก นาดูน ยางสีสุราช พยัคภูมิพิสัย 40 60 80 100 150
อำนาจเจริญ อ.เมือง เสนางคนิม ลืออำนาจ พนา หัวตะพาน 40 60 80 100 150
อำเภอพิเศษ(ขั้นต่ำ 300 บาทต่อบิล) ปทุมราชวงศา ชานุมาน 80 100 140 160 200
ยโสธร อ.เมือง ป่าติ้ว คำเขื่อนแก้ว กุดชุม ไทยเจริญ ค้อวัง เลิงนกทา มหาชนะชัย ทรายมูล 40 60 80 100 150
ร้อยเอ็ด อ.เมือง เกษตรวิสัย อาจสามารถ พนมไพร โพนทอง โพนทราย เมยวดี หนองพอก เมืองสรวง จังหาร เชียงขวัญ ปทุมรัตน์ เสลภูมิ ศรีสมเด็จ จตุรภักตรพิมาน ธวัชบุรี 40 60 80 100 150
ชัยภูมิ อ.เมือง ภูเขียว แก้งคร้อ จตุรัส บ้านเขว้า คอนสวรรค์ บำเหน็จณรงค์ เนินสง่า บ้านแท่น หนองบัวระเหว คอนสาร 40 60 80 100 150
อำเภอพิเศษ (ขั้นต่ำ 300 บาทต่อบิล)ภักดีชุมพล เทพสถิต หนองบัวแดง ซับใหญ่ 80 100 140 160 200
กาฬสินธ์ุ อ.เมือง ยางตลาด กมลาไสย สมเด็จ ฆ้องชัย นามน ร่องคำ ดอนจาน กุฉินารายณ์ ห้วยผึ้ง นาคู 40 60 80 100 150
อำเภอพิเศษ (ขั้นต่ำ 300 บาทต่อบิล  ห้วยเม็ก ท่าคันโท สามชัย เขาวง คำม่วง หนองกรุงศรี 80 100 140 160 200
นครราชสีมา อ.เมือง ปากช่อง สีค้ิว สูงเนิน พระทองคำ บัวใหญ่ บัวลาย โนนไทย ด่านขุนทด  ครบุรี โชคชัย ปักธงชัย ขามทะเลสอ ขามสะแกแสง แก้งสนามนาง พิมาย ประทาย สีดา จักราช โนนสูง โนนแดง คง บ้านเหลื่อม ลำทะเมนชัย ชุมพวง ห้วยแถลง เฉลิมพระเกียรติ  เมืองยาง หนองบุนมาก 40 60 80 100 150
อำเภอพิเศษ(ขั้นต่ำ 300 บาทต่อบิล)เทพารักษ์ เสิงสาง วังน้ำเขียว ด่านขุนทด(เฉพาะตำบลห้วยบง) ปากช่อง(เฉาพตำบล โป่งตาลอง จันทึก วังกระทะ คลองม่วง) 80 100 140 160 200
บุรีรัมย์ อ.เมือง นางรอง หนองกี่ ประโคนชัย โนนสุวรรณ พุทธไทสง ลำปลายมาศ ปะคำ หนองหงส์ ชำนะ ห้วยราช คูเมือง บ้านด่าน บ้านกรวด บ้านใหม่ไชยพจน์ นาโพธิ์ พลับพลาชัย เฉลิมกระเกียรติ 40 6 80 100 150
อำเภอพิเศษ(ขั้นต่ำ 300 บาทต่อบิล)โนนดินแดง แคนดง ละหานทราย สตึก 80 100 140 160 200
สุรินทร์ อ.เมือง ปราสาท ลำดวน สังขะ ศรีขรภูมิ ชุมพลบุรี รัตนบุรี สำโรงทาบ ท่าตูม จอมพระ เขวาสิรินทร์ สนม พนมดงรัก ศรีณรงค์ 40 60 80 100 150
อำเภอพิเศษ (ขั้นต่ำ 300 บาทต่อบิล) บัวเชด กาบเชิง โนนนารายณ์ 80 100 140 160 200
ศรีสะเกษ อ.เมือง กันทรลักษื กันทรารมย์ เบญจลักษ์ ขุนหาญ อุทุมพรพิสัย เมืองจันทร์ ราษีไศล ห้วยทับทัน โนนคูณ ยางชุมน้อย ปรางค์กู่ ศรีรัตนะ บึงบูรณ์ ไพรบึง พยุห์ ศิลาลาด วังหิน โพธิ์ศรีสุวรรณ ขุขันธ์ 40 60 80 100 150
อำเภอพิเศษ (ขั้นต่ำ  300 บาทต่อบิล) ภูสิงห์  น้ำเกลี้ยง 80 100 140 160 200
อุบลราชธานี อ.เมือง วารินชำราบ พิบูลมังสาหาร ม่วงสามสิบ เขื่องใน สำโรง ตระการพืชผล เดชอุดม สว่างวีระวงศ์ ดอนมดแดง เหล่าเสือโค้ก 40 60 80 100 150
อำเภอพิเศษ (ขั้นต่ำ 300 บาทต่อบิล)นาจะหลวย ทุ่งศรีอุดม นาตาล ตาลสุม นาเยีย โพธิ์ไทร โขงเจียม ศรีเมืองใหม่ สิรินธร บุณฑริก เขมราฐ น้ำขุ่น น้ำยืน กุดข้าวปุ้น 80 100 140 160 200

ระยะเวลาจัดส่งปรัะมาณ 3 วัน ยกเว้น นครราชสีมา / บุรีรัมย์ 1-2 วัน สามารถส่งด่วนโดยการติดต่อกับบริษัทก่อนจัดส่ง
* เข้าโรงงาน เข้านิคม ขั้นต่ำ 300 บาท อำเภอพื้นที่พิเศษเก็บขั้นต่ำ 300-500 ตามประกาศของบริษัท

ค่าขนส่งเหมาคัน

ค่าขนส่งเหมาคันไปภาคอีสาน

ติดต่องานขนส่งเหมาคันที่โทร 061-921-8111 / 082-062-8120 หรือ ที่ Line ID : @ttpcargo

จังหวัด รถกระบะ หกล้อ สิบล้อ
นครราชสีมา 4,500 6,500 8,000
ชัยภูมิ 6,000 7,500 9,000
บุรีรัมย์ 6,500 8,000 9,500
สุรินทร์ 7,000 8,500 10,000
ขอนแก่น 7,500 9,500 11,500
มหาสารคาม  7,500 9,500 11,500
ร้อยเอ็ด  8,000  10,000  12,000
กาฬสินธ์ุ  8,000 10,000 12,000
เลย  8,500 11,000 13,000
ยโสธร  8,500 11,000 13,000
ศรีสะเกษ  8,500 11,000 13,000
อุดรธานี  8,500 11,000  13,000
หนองบัวลำภู  9,000 12,000 14,000
อำนาจเจริญ  9,000 12,000 14,000
หนองคาย  9,000 12,000 14,000
อุบลราชธานี  9,500 13,000 15,000
มุกดาหาร  9,500 13,000 15,000
สกลนคร  9,500 13,000 15,000
นครพนม  10,000 14,000 16,000
บึงกาฬ  10,000  14,000 16,000

การประกันขนส่งสินค้า
1.กระบะ ไม่เกิน    20,000  บาท
2.หกล้อ  ไม่เกิน 200,000  บาท
3.สิบล้อ  ไม่เกิน 400,000  บาท
สามารถเพิ่มวงเงินประกันการขนส่งได้ คิดค่าใช้จ่าย 500 ต่อวงเงินที่เพิ่ม 50,000 บาท

ค่าขนส่ง ภาคเหนือตอนล่าง

นครสวรรค์ อุทัยธานี พิจิตร กำแพงเพชร สุโขทัย พิษณุโลก เพชรบูรณ์

ขนาด ค่าขนส่ง  บาท/ลัง
ซองจดหมาย/Micro กล่อง  (กว้าง+ยาว+สูง < 40 ซม./ไม่เกิน 1 กก.) 30
ห่อซีลด้วยบับเบิ้ล/ Mini (กว้าง+ยาว+สูง < 60 ซม./ ไม่เกิน 5 กก.) 70
S (กว้าง+ยาว+สูง < 90 ซม./ ไม่เกิน 10 กก.) 100
M (กว้าง+ยาว+สูง < 105ซม./ ไม่เกิน 20 กก.) 120
L (กว้าง+ยาว+สูง < 120 ซม./ ไม่เกิน 25 กก.) 150
XL (กว้าง+ยาว+สูง < 150 ซม./ ไม่เกิน 30 กก.) 180
Jumbo (กว้าง+ยาว+สูง < 1 80 ซม./ ไม่เกิน 30 กก.) 200
Oversize (กว้าง+ยาว+สูง > 180  / เกิน 30 กก. สอบถามที่ ไลน์ไอดี : @ttpcargo

เข้าโรงงาน เข้านิคม ขั้นต่ำ 300 บาท อำเภอพื้นที่พิเศษเก็บขั้นต่ำ 300-1,000 ตาม ประกาศของบริษัท

รับนำเข้าสินค้าจากจีน ทุกประเภท TTP CARGO © All Rights Reserved.2019

Powered by TTP CARGO