เรทบริการโอนเงินจาก TTP CARGO วันนี้!!

โอนเงินไปจีน/เติมเงิน Alipay เรท 5.53

สั่งซื้อสินค้า เรท 5.55

วิธีคำนวน “ค่านำเข้าสินค้าจากจีน”

บริการ นำเข้าสินค้าอย่างเดียว ทางรถ (EK) เวลา 5-7 วัน

*ไม่มีค่าบริการขั้นต่ำ*

ประเภทสินค้าทางรถ / KG

ราคาทางรถ / KG 

ประเภทสินค้าทางรถ / คิว

ราคาทางรถ / คิว 

สินค้าทั่วไป < น้อยกว่า 10 KG49ทั่วไป < น้อยกว่า 0.5 CBM.8,000
สินค้าทั่วไป  > มากกว่า 10 KG45ทั่วไป มากกว่า 0.5 CBM.7,800
สินค้าทั่วไป  > มากกว่า 100 KG40ทั่วไป > มากกว่า 1 CBM.7,500
สินค้าทั่วไป  > มากกว่า 200 KG35ทั่วไป > มากกว่า 5 CBM.6,900
สินค้าทั่วไป  > มากกว่า 500 KG30ทั่วไป > มากกว่า 10 CBM.6,500
นำเข้าสินค้าทั่วไปจำนวนมาก ราคาพิเศษติดต่อ LINE : @TTPCARGOติดต่อ LINE : @TTPCARGOติดต่อ LINE : @TTPCARGO

ประเภทสินค้าทางรถ / KG

ราคาทางรถ / KG 

ประเภทสินค้าทางรถ / คิว

ราคาทางรถ / คิว

มอก. < น้อยกว่า 10 KG69มอก. < น้อยกว่า 0.5 CBM.10,000
มอก. > มากกว่า 10 KG65มอก. > มากกว่า 0.5 CBM.9,800
มอก. > มากกว่า 100 KG60มอก. > มากกว่า 1 CBM.9,500
มอก. > มากกว่า 200 KG55มอก. > มากกว่า 5 CBM.8,900
มอก. > มากกว่า 500 KG50มอก. > มากกว่า 10 CBM.8,500
นำเข้าสินค้าทั่วไปจำนวนมาก ราคาพิเศษติดต่อ LINE : @TTPCARGO LINE : @TTPCARGOLINE : @TTPCARGO

บริการ นำเข้าสินค้าอย่างเดียว ทางเรือ (SEA) เวลา 12-15 วัน

*ไม่มีค่าบริการขั้นต่ำ*

ประเภทสินค้าทางเรือ / KG

ราคาทางเรือ / KG 

ประเภทสินค้าทางเรือ / คิว

ราคาทางเรือ / คิว 

สินค้าทั่วไป < น้อยกว่า 10 KG30ทั่วไป < น้อยกว่า 0.5 CBM.5,000
สินค้าทั่วไป  > มากกว่า 10 KG29ทั่วไป มากกว่า 0.5 CBM.4,800
สินค้าทั่วไป  > มากกว่า 100 KG28ทั่วไป > มากกว่า 1 CBM.4,500
สินค้าทั่วไป  > มากกว่า 200 KG27ทั่วไป > มากกว่า 5 CBM.4,300
สินค้าทั่วไป  > มากกว่า 500 KG25ทั่วไป > มากกว่า 10 CBM.4,200
นำเข้าสินค้าทั่วไปจำนวนมาก ราคาพิเศษติดต่อ LINE : @TTPCARGOติดต่อ LINE : @TTPCARGOติดต่อ LINE : @TTPCARGO

ประเภทสินค้าทางเรือ / KG

ราคาทางเรือ / KG 

ประเภทสินค้าทางเรือ / คิว

ราคาทางเรือ / คิว 

มอก. < น้อยกว่า 10 KG59มอก. < น้อยกว่า 0.5 CBM.7,000
มอก. > มากกว่า 10 KG55มอก. > มากกว่า 0.5 CBM.6,800
มอก. > มากกว่า 100 KG50มอก. > มากกว่า 1 CBM.6,500
มอก. > มากกว่า 200 KG45มอก. > มากกว่า 5 CBM.6,300
มอก. > มากกว่า 500 KG40มอก. > มากกว่า 10 CBM.6,200
นำเข้าสินค้า มอก. จำนวนมาก ราคาพิเศษติดต่อ LINE : @TTPCARGOติดต่อ LINE : @TTPCARGOติดต่อ LINE : @TTPCARGO

เงื่อนไขของบริการ

1. อัตราค่าบริการนี้สำหรับลูกค้าที่สั่งสินค้า ติดต่อประสานงานด้วยตนเอง แล้วใช้บริการขนส่งทางรถ และเรือ กับ TTP CARGO เท่านั้น  (ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการปรับราคาโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า)

2. ระยะเวลาการส่ง 5-7 วัน จะเป็นระยะหลังจากที่สินค้าโกดังจีน แล้วปิดตู้เรียบร้อยแล้ว และระยะเวลานี้เป็นการประมาณระยะเวลาเท่านั้น การขนส่งจริงอาจะเร็ว หรือช้ากว่าเวลาที่แจ้ง

3. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้าในการจัดส่ง ที่เกิดจากเหตุสุดวิสัย , ภัยธรรมชาติ , สภาพอากาศ , วันหยุดยาว , สงคราม , ความล่าช้าจากด่านตรวจ แต่จะทำการติดตามและจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าโดยเร็วที่สุด

4. ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่งภายในประเทศไทย ดูรายละเอียดเพิ่ม คลิกที่นี่

วิธีคิดค่าบริการ

เราจะใช้การคิดราคาแบบหลัก Logistics สากล คือใช้น้ำหนักเชิงปริมาตร เทียบกับ น้ำหนักสินค้า

น้ำหนักเชิงปริมาตร จะคำนวณจากขนาด กว้างxยาวxสูง (วัดเป็น CM.) ของกล่อง
แล้วหารด้วย 1,000,000 และนำมาคูณด้วย 250 จะได้ค่า “น้ำหนักเชิงปริมาตร”

ตัวอย่างการคิดราคาเช่น

สินค้า 1 กล่อง ขนาด กว้าง 20 cm. ยาว 20 cm. สูง 20 cm. น้ำหนัก 1.5 kg. ให้คำนวณดังนี้
20 cm. x 20 cm. x 20 cm. = 8,000 และนำผลลัพธ์ที่ได้หารด้วย 1,000,000 ปริมาตรจะได้ 8,000/1,000,000 = 0.008 CBM. แล้วนำ 0.008 x 250 จะได้ค่า น้ำหนักเชิงปริมาตร = 2 kg.

การคิดราคาค่าส่ง จะนำค่าที่มากกว่ามา เป็นตัวตั้งราคา สรุปดังนี้เมื่อนำ
น้ำหนักเชิงปริมาตร 2 kg. มาเทียบกับ น้ำหนักสินค้า 1.5 kg.จะได้ผลออกมาว่า น้ำหนักเชิงปริมาตรมากกว่า เพราะฉะนั้นค่าขนส่งของงานนี้จะคิดเป็น CMB.  = 0.008 x 5000 = 40 บาท

บริการสั่งซื้อสินค้า + นำเข้า สินค้าจากเวบออนไลน์, ร้านค้า หรือโรงงาน ในจีน 

TTP CARGO บริการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านเวบไซด์ ในประเทศจีน

WWW.1688.com / www.taobao.com / www.tmall.com

ฟรีค่าธรรมเนียม บริการสั่ง /  ขนส่ง ไม่มีค่าบริการขั้นต่ำ

บริการ สั่งซื้อสินค้า + นำเข้า ทางรถ (EK) เวลา 5-7 วัน

*ไม่มีค่าบริการขั้นต่ำ*

ประเภทสินค้าทางรถ / KG

ราคาทางรถ / KG 

ประเภทสินค้าทางรถ / คิว

ราคาทางรถ / คิว 

สินค้าทั่วไป < น้อยกว่า 10 KG59ทั่วไป < น้อยกว่า 0.5 CBM.9,000
สินค้าทั่วไป  > มากกว่า 10 KG55ทั่วไป มากกว่า 0.5 CBM.8,800
สินค้าทั่วไป  > มากกว่า 100 KG50ทั่วไป > มากกว่า 1 CBM.8,500
สินค้าทั่วไป  > มากกว่า 200 KG45ทั่วไป > มากกว่า 5 CBM.8,200
สินค้าทั่วไป  > มากกว่า 500 KG40ทั่วไป > มากกว่า 10 CBM.8,000
นำเข้าสินค้าทั่วไปจำนวนมาก ราคาพิเศษติดต่อ LINE : @TTPCARGOติดต่อ LINE : @TTPCARGOติดต่อ LINE : @TTPCARGO

ประเภทสินค้าทางรถ / KG

ราคาทางรถ / KG 

ประเภทสินค้าทางรถ / คิว

ราคาทางรถ / คิว

มอก. < น้อยกว่า 10 KG69มอก. < น้อยกว่า 0.5 CBM.11,000
มอก. > มากกว่า 10 KG65มอก. > มากกว่า 0.5 CBM.10,800
มอก. > มากกว่า 100 KG60มอก. > มากกว่า 1 CBM.10,500
มอก. > มากกว่า 200 KG55มอก. > มากกว่า 5 CBM.9,900
มอก. > มากกว่า 500 KG50มอก. > มากกว่า 10 CBM.9,500
นำเข้าสินค้าทั่วไปจำนวนมาก ราคาพิเศษติดต่อ LINE : @TTPCARGO LINE : @TTPCARGOLINE : @TTPCARGO

บริการ สั่งซื้อสินค้า + นำเข้า ทางเรือ (SEA) เวลา 12-15 วัน

*ไม่มีค่าบริการขั้นต่ำ*

ประเภทสินค้าทางเรือ / KG

ราคาทางเรือ / KG 

ประเภทสินค้าทางเรือ / คิว

ราคาทางเรือ / คิว 

สินค้าทั่วไป < น้อยกว่า 10 KG35ทั่วไป < น้อยกว่า 0.5 CBM.5,900
สินค้าทั่วไป  > มากกว่า 10 KG34ทั่วไป มากกว่า 0.5 CBM.5,800
สินค้าทั่วไป  > มากกว่า 100 KG33ทั่วไป > มากกว่า 1 CBM.5,500
สินค้าทั่วไป  > มากกว่า 200 KG32ทั่วไป > มากกว่า 5 CBM.5,300
สินค้าทั่วไป  > มากกว่า 500 KG30ทั่วไป > มากกว่า 10 CBM.5,200
นำเข้าสินค้าทั่วไปจำนวนมาก ราคาพิเศษติดต่อ LINE : @TTPCARGOติดต่อ LINE : @TTPCARGOติดต่อ LINE : @TTPCARGO

ประเภทสินค้าทางเรือ / KG

ราคาทางเรือ / KG 

ประเภทสินค้าทางเรือ / คิว

ราคาทางเรือ / คิว 

มอก. < น้อยกว่า 10 KG59มอก. < น้อยกว่า 0.5 CBM.7,900
มอก. > มากกว่า 10 KG55มอก. > มากกว่า 0.5 CBM.7,800
มอก. > มากกว่า 100 KG50มอก. > มากกว่า 1 CBM.7,500
มอก. > มากกว่า 200 KG45มอก. > มากกว่า 5 CBM.7,300
มอก. > มากกว่า 500 KG40มอก. > มากกว่า 10 CBM.7,200
นำเข้าสินค้า มอก. จำนวนมาก ราคาพิเศษติดต่อ LINE : @TTPCARGOติดต่อ LINE : @TTPCARGOติดต่อ LINE : @TTPCARGO

เงื่อนไขของบริการ

1. อัตราค่าบริการนี้สำหรับลูกค้าที่ใช้บริการสั่งซื้อสินค้า + นำเข้า ทางรถ และทางเรือ กับ TTP CARGO เท่านั้น

2. ระยะเวลาการส่ง 5-7 วัน จะเป็นระยะหลังจากที่สินค้าโกดังจีน แล้วปิดตู้เรียบร้อยแล้ว และระยะเวลานี้เป็นการประมาณระยะเวลาเท่านั้น การขนส่งจริงอาจะเร็ว หรือช้ากว่าเวลาที่แจ้ง

3. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้าในการจัดส่ง ที่เกิดจากเหตุสุดวิสัย , ภัยธรรมชาติ , สภาพอากาศ , วันหยุดยาว , สงคราม , ความล่าช้าจากด่านตรวจ แต่จะทำการติดตามและจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าโดยเร็วที่สุด

4. ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่งภายในประเทศไทย ดูรายละเอียดเพิ่ม คลิกที่นี่

วิธีคิดค่าบริการ

เราจะใช้การคิดราคาแบบหลัก Logistics สากล คือใช้น้ำหนักเชิงปริมาตร เทียบกับ น้ำหนักสินค้า

น้ำหนักเชิงปริมาตร จะคำนวณจากขนาด กว้างxยาวxสูง (วัดเป็น CM.) ของกล่อง
แล้วหารด้วย 1,000,000 และนำมาคูณด้วย 250 จะได้ค่า “น้ำหนักเชิงปริมาตร”

ตัวอย่างการคิดราคาเช่น

สินค้า 1 กล่อง ขนาด กว้าง 20 cm. ยาว 20 cm. สูง 20 cm. น้ำหนัก 1.5 kg. ให้คำนวณดังนี้
20 cm. x 20 cm. x 20 cm. = 8,000 และนำผลลัพธ์ที่ได้หารด้วย 1,000,000 ปริมาตรจะได้ 8,000/1,000,000 = 0.008 CBM. แล้วนำ 0.008 x 250 จะได้ค่า น้ำหนักเชิงปริมาตร = 2 kg.

การคิดราคาค่าส่ง จะนำค่าที่มากกว่ามา เป็นตัวตั้งราคา สรุปดังนี้เมื่อนำ
น้ำหนักเชิงปริมาตร 2 kg. มาเทียบกับ น้ำหนักสินค้า 1.5 kg.จะได้ผลออกมาว่า น้ำหนักเชิงปริมาตรมากกว่า เพราะฉะนั้นค่าขนส่งของงานนี้จะคิดเป็น CMB.  = 0.008 x 5000 = 40 บาท

TTP CARGO เป็นเพียงตัวกลางในการสั่งซื้อสินค้า ระหว่างผู้ซื้อ(ในประเทศไทย) กับ ผู้ขาย(ในประเทศจีน) เท่านั้น
เราไม่ได้เป็นผู้ผลิตหรือจำหน่ายสินค้าแต่อย่างใด ทาง TTP CARGO ไม่ได้มีความรับผิดชอบใดๆ
ในกรณีสินค้าเสียหายจากการขนส่ง, ความเสียหายจากร้านค้า, ร้านค้าส่งสินค้าผิดประเภทหรือผิดรูปแบบ, สินค้าส่งไม่ตรงตามจำนวน
หรือความผิดพลาดใดๆจากร้านค้า ทางเราจะเป็นเพียงตัวกลางผู้ประสานงานติดตามให้อย่างเต็มที่เท่านั้น

บริการขนส่งภายในประเทศ

ปิดรอบจัดเตรียมสินค้าส่ง ทุกวันเวลา 16.00 น. จัดส่งในวันทำการถัดไป ลูกค้ารับสินค้าเองได้ในเวลา 09.00 น. – 20.00 น.

ลูกค้ามารับสินค้า
(ไม่มีค่าใช้จ่าย)

รถของ TTP CARGO  ค่าบริการ 500 บาท
ให้บริการในเขตระยะทาง 30 กิโลเมตร

จัดส่งผ่านขนส่งเอกชน ค่าขนส่งเก็บเงินปลายทาง + ค่าบริการนำส่ง 20 บาท / กล่อง

จัดส่งผ่าน Kerry และ ไปรษณีย์ไทย คิดค่าขนส่งตามจริง
+ ค่าบริการนำส่ง 20 บาท / กล่อง

ช่องทางการติดต่อ / สอบถาม

02-408-8105   061-921-8111    082-062-8120

LINE: @TTPCARGO

TEL: 03-444-6767

FAX: 02-809-9359

อัตราค่าบริการจัดส่งในประเทศ ไปรษณีย์ไทย

อัตราค่าบริการจัดส่งในประเทศ Kerry Express

อัตราค่าบริการจัดส่งในประเทศ ขนส่งเอกชน (golod)

ค่าขนส่งกรุงเทพและปริมณฑลฯ ภาคกลาง ตะวันออก และตะวันตก

สำหรับจังหวัด กรุงเทพฯ นครปฐม สมุทรสงคราม สมุทรปราการ สมุทรสาคร ปทุมธานี นนทบุรี ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ กาญจนบุรี สุพรรณบุรี ชัยนาท ลพบุรี สระบุรี อยุธยา สิงห์บุรี อ่างทอง นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด
ค่าขนส่งรายชิ้น

ขนาดค่าขนส่ง  บาท/ลัง
ซองจดหมาย/Micro กล่อง  (กว้าง+ยาว+สูง < 40 ซม./ไม่เกิน 1 กก.)30
ห่อซีลด้วยบับเบิ้ล/ Mini (กว้าง+ยาว+สูง < 60 ซม./ ไม่เกิน 5 กก.)60
S (กว้าง+ยาว+สูง < 90 ซม./ ไม่เกิน 10 กก.)80
M (กว้าง+ยาว+สูง < 105 ซม./ ไม่เกิน 20 กก.)100
L (กว้าง+ยาว+สูง < 120 ซม./ ไม่เกิน 25 กก.)120
XL (กว้าง+ยาว+สูง < 150 ซม./ ไม่เกิน 30 กก.)150
Jumbo (กว้าง+ยาว+สูง < 1 80 ซม./ ไม่เกิน 30 กก.)180
Oversize (กว้าง+ยาว+สูง > 180  / เกิน 30 กก.สอบถามที่ ไลน์ไอดี : @ttpcargo

เข้าโรงงาน เข้านิคม ขั้นต่ำ 300 บาท อำเภอพื้นที่พิเศษเก็บขั้นต่ำ 300-1,000 ตาม ประกาศของบริษัท

ค่าขนส่ง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สำหรับจังหวัด นครราชสีมา บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี สุรินทร์ อำนาจเจริญ ยโสธร มุกดาหาร กาฬสินธุ์ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ขอนแก่น ชัยภูมิ เลย หนองบัวลำภู อุดรธานี หนองคาย สกลนคร บึงกาฬ นครพนม
ค่าขนส่งรายชิ้น

ขนาดค่าขนส่ง  บาท/ลัง
ซองจดหมาย/Micro กล่อง  (กว้าง+ยาว+สูง < 40 ซม./ไม่เกิน 1 กก.)30
ห่อซีลด้วยบับเบิ้ล/ Mini (กว้าง+ยาว+สูง < 60 ซม./ ไม่เกิน 5 กก.)70
S (กว้าง+ยาว+สูง < 90 ซม./ ไม่เกิน 10 กก.)100
M (กว้าง+ยาว+สูง < 105ซม./ ไม่เกิน 20 กก.)120
L (กว้าง+ยาว+สูง < 120 ซม./ ไม่เกิน 25 กก.)150
XL (กว้าง+ยาว+สูง < 150 ซม./ ไม่เกิน 30 กก.)180
Jumbo (กว้าง+ยาว+สูง <1 80 ซม./ ไม่เกิน 30 กก.)200
Oversize (กว้าง+ยาว+สูง > 180  / เกิน 30 กก.สอบถามที่ ไลน์ไอดี : @ttpcargo

เข้าโรงงาน เข้านิคม ขั้นต่ำ 300 บาท อำเภอพื้นที่พิเศษเก็บขั้นต่ำ 300-500 ตาม ประกาศของบริษัท

ค่าขนส่งไปภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด ส่งทุกหมู่บ้าน

พื้นที่จัดส่ง(เข้าทุกหมู่บ้าน)MicroSMLXL
อุดรธานี  เมือง กุมภวาปี โนนสะอาด หนองหาน เพ็ญ หนองวัวซอ ประจักษ์ศิลปาคม บ้านดุง  บ้านผือ กุดจับ ไชยวาน กู่แก้ว406080100150
อำเภอพิเศษ(ขั้นต่ำ 300 บาทต่อบิล)  หนองแสง พิบูลรักษ์ นายูง น้ำโสม วังสามหมอ สร้างคอม ทุ่งฝน ศรีธาตุ80100140160200
เลย อ.เมือง วังสะพุง หนองหิต ภูกระดึง ผาขาว เอราวัณ เชียงคาน406080100150
อำเภอพิเศษ(ขั้นต่อ 300 บาทต่อบิล)ภูหลวง ท่าลี่ นาด้วง ปากชม ด่านซ้าย ภูเรือ นาแห้ว ขั้นต่ำ 50080100140 160200
หนองบัวลำภู อ.เมือง  โนนสังข์ นากลาง นาวัง ศรีบุยเรือง สุวรรณคูหา406080100150
หนองคาย  อ.เมือง  ท่าบ่อ สระไคร โพนพิสัย เฝ้าไร่ ศรีเชียงใหม่406080100150
อำเภอพิเศษ(ขั้นต่ำ 300 บาทต่อบิล) รัตนวาไป  สังคม โพธิ์ตาก80100140160200
นครพนม อ.เมือง  นาแก  ท่าอุเทน ศรีสงคราม ปลาปาก เรณูนคร ธาตุพนม  โพนสวรรค์ นาหว้า406080100150
อำเภอพิเศษ(ขั้นต่ำ  300 บาทต่อบิล)บ้านแพง วังยาง นาทม80100140160200
มุกดาหาร อ.เมือง นิคมคำสร้อย คำชะอี  หว้านใหญ่406080100150
อำเภอพิเศษ(ขั้นต่ำ 300 บาทต่อบิล) ดงหลวง  ดอนตาล หนองสูง80100140160200
สกลนคร อ.เมือง กุสุมาลย์ โพนนาแก้ว โคกศรีสุพรรณ สว่างแดนดิน พังโคน พรรณานิคม วานรนิวาส คำตากล้า อากาศอำนวย กุดบาก406080100150
อำเภอพิเศษ(ขั้นต่ำ 300 บาทต่อบิล)เต่างอย นิคมน้ำอูน ภูพาน เจริญศิลป์ ส่องดาว บ้านม่วง80100140160200
บึงกาฬ อ.เมือง ศรีวิไล พรเจริญ เซกา โซ่พิสัย406080100150
อำเภอพิเศษ(ขั้นต่ำ 300 บาทต่อบิล)80100140160200
ขอนแก่น อ.เมือง บ้านไผ่ พล หนองสองห้อง ชุมแพ ภูผาม่าน ภูเวียง หนองเรือ บ้านแฮด บ้านฝาง ภูผาม่าน ซำสูง กระนวน น้ำพอง อุบลรัตน์ แวงน้อย แวงใหญ่ โคกโพธิืชัย มัญจาคีรี ชนบท สีชมพู เขาสวนกวาง โนนศิลา พระยืน หนองนาคำ406080100150
มหาสารคาม อ.เมือง บรบือ กุดรัง กันทรวิชัย เชียงยืน โกสุมพิสัย แกดำ วาปีปทุม ชื่นชม นาเชือก นาดูน ยางสีสุราช พยัคภูมิพิสัย406080100150
อำนาจเจริญ อ.เมือง เสนางคนิม ลืออำนาจ พนา หัวตะพาน406080100150
อำเภอพิเศษ(ขั้นต่ำ 300 บาทต่อบิล) ปทุมราชวงศา ชานุมาน80100140160200
ยโสธร อ.เมือง ป่าติ้ว คำเขื่อนแก้ว กุดชุม ไทยเจริญ ค้อวัง เลิงนกทา มหาชนะชัย ทรายมูล406080100150
ร้อยเอ็ด อ.เมือง เกษตรวิสัย อาจสามารถ พนมไพร โพนทอง โพนทราย เมยวดี หนองพอก เมืองสรวง จังหาร เชียงขวัญ ปทุมรัตน์ เสลภูมิ ศรีสมเด็จ จตุรภักตรพิมาน ธวัชบุรี406080100150
ชัยภูมิ อ.เมือง ภูเขียว แก้งคร้อ จตุรัส บ้านเขว้า คอนสวรรค์ บำเหน็จณรงค์ เนินสง่า บ้านแท่น หนองบัวระเหว คอนสาร406080100150
อำเภอพิเศษ (ขั้นต่ำ 300 บาทต่อบิล)ภักดีชุมพล เทพสถิต หนองบัวแดง ซับใหญ่80100140160200
กาฬสินธ์ุ อ.เมือง ยางตลาด กมลาไสย สมเด็จ ฆ้องชัย นามน ร่องคำ ดอนจาน กุฉินารายณ์ ห้วยผึ้ง นาคู406080100150
อำเภอพิเศษ (ขั้นต่ำ 300 บาทต่อบิล  ห้วยเม็ก ท่าคันโท สามชัย เขาวง คำม่วง หนองกรุงศรี80100140160200
นครราชสีมา อ.เมือง ปากช่อง สีค้ิว สูงเนิน พระทองคำ บัวใหญ่ บัวลาย โนนไทย ด่านขุนทด  ครบุรี โชคชัย ปักธงชัย ขามทะเลสอ ขามสะแกแสง แก้งสนามนาง พิมาย ประทาย สีดา จักราช โนนสูง โนนแดง คง บ้านเหลื่อม ลำทะเมนชัย ชุมพวง ห้วยแถลง เฉลิมพระเกียรติ  เมืองยาง หนองบุนมาก406080100150
อำเภอพิเศษ(ขั้นต่ำ 300 บาทต่อบิล)เทพารักษ์ เสิงสาง วังน้ำเขียว ด่านขุนทด(เฉพาะตำบลห้วยบง) ปากช่อง(เฉาพตำบล โป่งตาลอง จันทึก วังกระทะ คลองม่วง)80100140160200
บุรีรัมย์ อ.เมือง นางรอง หนองกี่ ประโคนชัย โนนสุวรรณ พุทธไทสง ลำปลายมาศ ปะคำ หนองหงส์ ชำนะ ห้วยราช คูเมือง บ้านด่าน บ้านกรวด บ้านใหม่ไชยพจน์ นาโพธิ์ พลับพลาชัย เฉลิมกระเกียรติ40680100150
อำเภอพิเศษ(ขั้นต่ำ 300 บาทต่อบิล)โนนดินแดง แคนดง ละหานทราย สตึก80100140160200
สุรินทร์ อ.เมือง ปราสาท ลำดวน สังขะ ศรีขรภูมิ ชุมพลบุรี รัตนบุรี สำโรงทาบ ท่าตูม จอมพระ เขวาสิรินทร์ สนม พนมดงรัก ศรีณรงค์406080100150
อำเภอพิเศษ (ขั้นต่ำ 300 บาทต่อบิล) บัวเชด กาบเชิง โนนนารายณ์80100140160200
ศรีสะเกษ อ.เมือง กันทรลักษื กันทรารมย์ เบญจลักษ์ ขุนหาญ อุทุมพรพิสัย เมืองจันทร์ ราษีไศล ห้วยทับทัน โนนคูณ ยางชุมน้อย ปรางค์กู่ ศรีรัตนะ บึงบูรณ์ ไพรบึง พยุห์ ศิลาลาด วังหิน โพธิ์ศรีสุวรรณ ขุขันธ์406080100150
อำเภอพิเศษ (ขั้นต่ำ  300 บาทต่อบิล) ภูสิงห์  น้ำเกลี้ยง80100140160200
อุบลราชธานี อ.เมือง วารินชำราบ พิบูลมังสาหาร ม่วงสามสิบ เขื่องใน สำโรง ตระการพืชผล เดชอุดม สว่างวีระวงศ์ ดอนมดแดง เหล่าเสือโค้ก406080100150
อำเภอพิเศษ (ขั้นต่ำ 300 บาทต่อบิล)นาจะหลวย ทุ่งศรีอุดม นาตาล ตาลสุม นาเยีย โพธิ์ไทร โขงเจียม ศรีเมืองใหม่ สิรินธร บุณฑริก เขมราฐ น้ำขุ่น น้ำยืน กุดข้าวปุ้น80100140160200

ระยะเวลาจัดส่งปรัะมาณ 3 วัน ยกเว้น นครราชสีมา / บุรีรัมย์ 1-2 วัน สามารถส่งด่วนโดยการติดต่อกับบริษัทก่อนจัดส่ง
* เข้าโรงงาน เข้านิคม ขั้นต่ำ 300 บาท อำเภอพื้นที่พิเศษเก็บขั้นต่ำ 300-500 ตามประกาศของบริษัท

ค่าขนส่งเหมาคัน

ค่าขนส่งเหมาคันไปภาคอีสาน

ติดต่องานขนส่งเหมาคันที่โทร 061-921-8111 / 082-062-8120 หรือ ที่ Line ID : @ttpcargo

จังหวัดรถกระบะหกล้อสิบล้อ
นครราชสีมา4,5006,5008,000
ชัยภูมิ6,0007,5009,000
บุรีรัมย์6,5008,0009,500
สุรินทร์7,0008,50010,000
ขอนแก่น7,5009,50011,500
มหาสารคาม 7,5009,50011,500
ร้อยเอ็ด 8,000 10,000 12,000
กาฬสินธ์ุ 8,00010,00012,000
เลย 8,50011,00013,000
ยโสธร 8,50011,00013,000
ศรีสะเกษ 8,50011,00013,000
อุดรธานี 8,50011,000 13,000
หนองบัวลำภู 9,00012,00014,000
อำนาจเจริญ 9,00012,00014,000
หนองคาย 9,00012,00014,000
อุบลราชธานี 9,50013,00015,000
มุกดาหาร 9,50013,00015,000
สกลนคร 9,50013,00015,000
นครพนม 10,00014,00016,000
บึงกาฬ 10,000 14,00016,000

การประกันขนส่งสินค้า
1.กระบะ ไม่เกิน    20,000  บาท
2.หกล้อ  ไม่เกิน 200,000  บาท
3.สิบล้อ  ไม่เกิน 400,000  บาท
สามารถเพิ่มวงเงินประกันการขนส่งได้ คิดค่าใช้จ่าย 500 ต่อวงเงินที่เพิ่ม 50,000 บาท

ค่าขนส่ง ภาคเหนือตอนล่าง

นครสวรรค์ อุทัยธานี พิจิตร กำแพงเพชร สุโขทัย พิษณุโลก เพชรบูรณ์

ขนาดค่าขนส่ง  บาท/ลัง
ซองจดหมาย/Micro กล่อง  (กว้าง+ยาว+สูง < 40 ซม./ไม่เกิน 1 กก.)30
ห่อซีลด้วยบับเบิ้ล/ Mini (กว้าง+ยาว+สูง < 60 ซม./ ไม่เกิน 5 กก.)70
S (กว้าง+ยาว+สูง < 90 ซม./ ไม่เกิน 10 กก.)100
M (กว้าง+ยาว+สูง < 105ซม./ ไม่เกิน 20 กก.)120
L (กว้าง+ยาว+สูง < 120 ซม./ ไม่เกิน 25 กก.)150
XL (กว้าง+ยาว+สูง < 150 ซม./ ไม่เกิน 30 กก.)180
Jumbo (กว้าง+ยาว+สูง < 1 80 ซม./ ไม่เกิน 30 กก.)200
Oversize (กว้าง+ยาว+สูง > 180  / เกิน 30 กก.สอบถามที่ ไลน์ไอดี : @ttpcargo

เข้าโรงงาน เข้านิคม ขั้นต่ำ 300 บาท อำเภอพื้นที่พิเศษเก็บขั้นต่ำ 300-1,000 ตาม ประกาศของบริษัท

รับนำเข้าสินค้าจากจีน ทุกประเภท TTP CARGO © All Rights Reserved.2022

Powered by TTP CARGO

เปลี่ยน ADMIN/SALE ที่ดูแล

 
 

แก้ไขบันทึก

บันทึกช่วยจำของลูกค้า