ยินดีต้อนรับสมาชิกจาก “แม่น้ำตาลสอนนำเข้าสินค้าจีน”
เข้าสู่ TTP CARGO

ให้คุณได้นำเข้าสินค้า เรทราคาพิเศษ
เฉพาะสมาชิกจาก “แม่น้ำตาลสอนนำเข้าสินค้าจีน” เท่านั้น

ไม่ว่าคุณ!! จะนำเข้าน้อย หรือ มาก ขนาดธุรกิจของคุณจะเล็กหรือใหญ่
TTP CARGO พร้อมร่วมเดินทางไปกับคุณ บริการลูกค้า ในมาตรฐานเดียวกัน

บริการ นำเข้าสินค้าอย่างเดียว ทางรถ (EK) เวลา 5-7 วัน

*ไม่มีค่าบริการขั้นต่ำ*

(เรทราคาพิเศษ เฉพาะสมาชิกจาก “แม่น้ำตาลสอนนำเข้าสินค้าจีน” เท่านั้น)

ประเภทสินค้าทางรถ / KG

ราคาทางรถ / KG 

ประเภทสินค้าทางรถ / คิว

ราคาทางรถ / คิว 

สินค้าทั่วไป < น้อยกว่า 100 KG30สินค้าทั่วไป > น้อยกว่า 1 CBM.7,500
สินค้าทั่วไป  > มากกว่า 100 KG30สินค้าทั่วไป มากกว่า 1 CBM.7,000
สินค้าทั่วไป  > มากกว่า 200 KG30สินค้าทั่วไป > มากกว่า 5 CBM.6,500
สินค้าทั่วไป  > มากกว่า 500 KG29สินค้าทั่วไป > มากกว่า 10 CBM.6,200
สินค้าทั่วไป  > มากกว่า 1,000 KGราคาพิเศษสินค้าทั่วไป > มากกว่า 20 CBM.ราคาพิเศษ
นำเข้าสินค้าทั่วไปจำนวนมาก ราคาพิเศษติดต่อ LINE : @TTPCARGOติดต่อ LINE : @TTPCARGOติดต่อ LINE : @TTPCARGO

ประเภทสินค้าทางรถ / KG

ราคาทางรถ / KG 

ประเภทสินค้าทางรถ / คิว

ราคาทางรถ / คิว

มอก. < น้อยกว่า 100 KG45มอก. < น้อยกว่า 1 CBM9,000
มอก. > มากกว่า 100 KG43มอก. > มากกว่า 1 CBM.8,500
มอก. > มากกว่า 200 KG40มอก. > มากกว่า 5 CBM.8,000
มอก. > มากกว่า 500 KG39มอก. > มากกว่า 10 CBM.7,700
มอก.  > มากกว่า 1,000 KGราคาพิเศษมอก. > มากกว่า 20 CBMราคาพิเศษ
นำเข้าสินค้าทั่วไปจำนวนมาก ราคาพิเศษติดต่อ LINE : @TTPCARGO LINE : @TTPCARGOLINE : @TTPCARGO

บริการ นำเข้าสินค้าอย่างเดียว ทางเรือ (SEA) เวลา 12-15 วัน

*ไม่มีค่าบริการขั้นต่ำ*

(เรทราคาพิเศษ เฉพาะสมาชิกจาก “แม่น้ำตาลสอนนำเข้าสินค้าจีน” เท่านั้น)

ประเภทสินค้าทางเรือ / KG

ราคาทางเรือ / KG 

ประเภทสินค้าทางเรือ / คิว

ราคาทางเรือ / คิว 

สินค้าทั่วไป  < น้อยกว่า 100 KG25สินค้าทั่วไป  < น้อยกว่า 1 CBM.4,500
สินค้าทั่วไป  > มากกว่า 100 KG24สินค้าทั่วไป > มากกว่า 1 CBM.4,500
สินค้าทั่วไป  > มากกว่า 200 KG22สินค้าทั่วไป > มากกว่า 5 CBM.4,200
สินค้าทั่วไป  > มากกว่า 500 KG19สินค้าทั่วไป > มากกว่า 10 CBM.3,900
สินค้าทั่วไป  > มากกว่า 1,000 KGราคาพิเศษ ติดต่อ จนท.สินค้าทั่วไป > มากกว่า 20 CBM.ราคาพิเศษ ติดต่อ จนท.
นำเข้าสินค้าทั่วไปจำนวนมาก ราคาพิเศษติดต่อ LINE : @TTPCARGOติดต่อ LINE : @TTPCARGOติดต่อ LINE : @TTPCARGO

ประเภทสินค้าทางเรือ / KG

ราคาทางเรือ / KG 

ประเภทสินค้าทางเรือ / คิว

ราคาทางเรือ / คิว 

มอก. < น้อยกว่า 100 KG35มอก. < น้อยกว่า 1 CBM.5,800
มอก. > มากกว่า 100 KG34มอก. > มากกว่า 1 CBM.5,500
มอก. > มากกว่า 200 KG32มอก. > มากกว่า 5 CBM.5,200
มอก. > มากกว่า 500 KG29มอก. > มากกว่า 10 CBM.4,900
สินค้าทั่วไป  > มากกว่า 1,000 KGราคาพิเศษ ติดต่อ จนท.มอก. > มากกว่า 20 CBM.ราคาพิเศษ ติดต่อ จนท.
นำเข้าสินค้า มอก. จำนวนมาก ราคาพิเศษติดต่อ LINE : @TTPCARGOติดต่อ LINE : @TTPCARGOติดต่อ LINE : @TTPCARGO

เงื่อนไขของบริการ

1. อัตราค่าบริการนี้สำหรับลูกค้าที่สั่งสินค้า ติดต่อประสานงานด้วยตนเอง แล้วใช้บริการขนส่งทางรถ และเรือ กับ TTP CARGO เท่านั้น  (ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการปรับราคาโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า)

2. ระยะเวลาการส่ง 5-7 วัน จะเป็นระยะหลังจากที่สินค้าโกดังจีน แล้วปิดตู้เรียบร้อยแล้ว และระยะเวลานี้เป็นการประมาณระยะเวลาเท่านั้น การขนส่งจริงอาจะเร็ว หรือช้ากว่าเวลาที่แจ้ง

3. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้าในการจัดส่ง ที่เกิดจากเหตุสุดวิสัย, ภัยธรรมชาติ, สภาพอากาศ, วันหยุดยาว, สงคราม ความล่าช้าจากด่านตรวจ แต่จะทำการติดตามและจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าโดยเร็วที่สุด

4. สินค้าจัดส่งทางรถ กรุณาระบุ (EK) และ ทางเรือกรุณาระบุ (SEA) ไว้ด้านหลังรหัส กรณีทางร้านค้าไม่ได้ระบุช่องทางการขนส่งมา ทางบริษัทฯ จะเลือกเป็นการจัดส่งทางเรือให้กับลูกค้า เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ในการจัดส่ง

5. ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่งภายในประเทศไทย ดูรายละเอียดเพิ่ม คลิกที่นี่

บริการขนส่งภายในประเทศ

ปิดรอบจัดเตรียมสินค้าส่ง ทุกวันเวลา 16.00 น. จัดส่งในวันทำการถัดไป

ลูกค้ารับสินค้าเองได้ในเวลา 09.00 น. – 18.00 น.

วันจันทร์ – วันเสาร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

ลูกค้ามารับสินค้า
(ไม่มีค่าใช้จ่าย)

ภายใน 30 กิโลเมตร ค่าขนส่งเกิน 5,000 บาท จัดส่งฟรี ยอดต่ำกว่ามีค่าจัดส่ง 300 บาท/ กทม.และปริมณฑล ค่าขนส่งเกิน 10,000 บาท จัดส่งฟรี ยอดต่ำกว่ามีค่าจัดส่ง 500 บาท

จัดส่งผ่านขนส่งเอกชน ค่าขนส่งเก็บเงินปลายทาง + ค่าบริการนำส่ง 20 บาท (ราคาไม่แพง)

จัดส่งผ่าน Kerry และ ไปรษณีย์ไทย คิดค่าขนส่งตามจริง + ค่าบริการนำส่ง 20 บาท

หมายเหตุ :
1. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ให้ลูกค้าชำระค่าขนส่ง ก่อนจัดส่งทุกครั้ง เพื่อความสะดวกและความรวดเร็วในการจัดส่ง
2. ในกรณีลูกค้า ใช้บริการขนส่งเอกชนต่างๆ และมีสินค้าหลายๆกล่อง TTP CARGO จะมีบริการรีแพคให้ฟรีเพิ่มเติม เพื่อประหยัดค่าขนส่งในไทย แต่ค่าบริการนำส่ง 20 บาท จะเป็นค่าบริการมาตรฐานที่เรียกเก็บตามจริง
ตัวอย่างเช่น ลูกค้ามีสินค้าเข้าไทย 5 กล่อง เราบริการจะรีแพคให้เพื่อจัดส่งขนส่งเอกชน เหลือ 1 กล่อง (ตามความเหมาะสม) *ค่าบริการนำส่งที่ทาง TTP CARGO เรียกเก็บจะเป็น 1×20 = 20 บาท
3. การจัดส่งทางไปรษณีย์ และ Kerry Express จะมีการเรียกเก็บสำรองค่าขนส่งเกินจริง เมื่อจัดส่งเสร็จมีส่วนที่เกิน TTP CARGO จะมีการคืนเงินให้ลูกค้าทาง TTP WALLET เพื่อใช้ในการชำระค่าบริการอืนๆ ในครั้งต่อไป
4. การจัดส่งด้วยรถของ TTP CARGO ทางเราจะบริการส่งสินค้าจากตำแหน่งรถจอดในระยะ ไม่เกิน 5 เมตรเท่านั้น ไม่สามารถบริการยกวางในพื้นที่, ในชั้นวางของ หรือชั้นอื่นๆของลูกค้าได้ และกรณีเป็นสินค้าที่มีน้ำหนักมากเช่นเครื่องจักร หน้างานลูกค้าจะต้องมีแรงงาน หรือรถยก ไว้รองรับเพื่อความสะดวกในการจัดส่ง

วิธีคิดค่าบริการ สำหรับลูกค้าส่งอย่างเดียว

เราจะใช้การคิดราคาแบบหลัก Logistics สากล คือใช้น้ำหนักเชิงปริมาตร เทียบกับ น้ำหนักสินค้า

น้ำหนักเชิงปริมาตร จะคำนวณจากขนาด กว้างxยาวxสูง (วัดเป็น CM.) ของกล่อง
แล้วหารด้วย 1,000,000 และนำมาคูณด้วย 250 จะได้ค่า “น้ำหนักเชิงปริมาตร ของบริการฝากสั่ง”

น้ำหนักเชิงปริมาตร มากกว่า น้ำหนักจริง ค่าขนส่งจีน-ไทยจะถูกคิดเป็น คิว
น้ำหนักเชิงปริมาตร น้อยกว่า น้ำหนักจริง ค่าขนส่งจีน-ไทย จะถูกคิดเป็น กิโลกรัม

ตัวอย่างการคิดราคาเช่น

สินค้า 1 กล่อง ขนาด  20x20x20 cm. น้ำหนัก 1.5 kg. ให้คำนวณดังนี้
20x20x20 =8,000 หารด้วย 1,000,000 ปริมาตรจะได้ 0.008 CBM. แล้วนำ 0.008 x 250  น้ำหนักเชิงปริมาตร = 2 kg.

สรุปดังนี้เมื่อนำ น้ำหนักเชิงปริมาตร มาเทียบกับ น้ำหนักสินค้า 2kg. > 1.5kg. จะได้ผลออกมาว่า น้ำหนักเชิงปริมาตรมากกว่า เพราะฉะนั้นค่าขนส่งของงานนี้จะคิดเป็นคิว = 0.008 x 7,500 = 60 บาท

WE ARE TTP CARGO

เราคือบริษัท นำเข้าสินค้าจากจีน ที่มีมาตรฐาน และได้รับการยอมรับจากหลายบริษัท หลากหลายองค์กร
ปัจจุบัน TTP CARGO มีลูกค้าใช้บริการเพิ่มอย่างต่อเนื่องจึงทำให้เรามีโกดังสินค้าขนาดใหญ่ปิดตู้ทุกวัน เพื่อรองรับสินค้าจากลูกค้าทุกภาคส่วน หากคุณกำลังมองหาบริษัทนำเข้าที่ได้มาตรฐาน ทั้งเรื่องอัตราค่าขนส่งนำเข้าสินค้าที่ราคาถูก และไม่มีค่าบริการอื่นๆแอบแฝงอยู่ล่ะก็ เลือกใช้บริการนำเข้าสินค้าจีน กับ TTP CARGO วันนี้
``นำเข้าสินค้าจากจีนง่ายนิดเดียว ติดต่อเรา WE ARE TTP CARGO``
``ขั้นตอนการใช้บริการ``

  • สมัครสมาชิก เพื่อลงทะเบียนรับ CODE
  • ระบบจะสร้าง CODE และที่อยู่โกดังจีนให้อัตโนมัติ
  • ลูกค้าแจ้งโรงงาน, ร้านค้าฯลฯ ส่งสินค้าเข้าโกดัง TTP CARGO ของเราที่จีน
  • TTP CARGO แจ้งลูกค้า เมื่อสินค้าถึงโกดัง จีนและไทย
  • นัดรับสินค้าและชำระเงิน

สมัครสมาชิกเพื่อเปิด CODE

Authorized Partner
สมัครสมาชิก.

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ privacy policy

กรุณาใส่รหัสที่ปลอดภัย

เสียงตอบรับจากลูกค้า

ติดต่อ / สอบถาม

ช่องทางการติดต่อ / สอบถาม

LINE: @TTPCARGO

TEL: 03-444-6767

FAX: 02-809-9359

ลูกค้า

การจัดส่ง

จังหวัด

Big Project

Cliensts & Partner

รับนำเข้าสินค้าจากจีน ทุกประเภท TTP CARGO © All Rights Reserved.2022

Powered by TTP CARGO

เปลี่ยน ADMIN/SALE ที่ดูแล

 
 

แก้ไขบันทึก

บันทึกช่วยจำของลูกค้า