บริการสั่งซื้อสินค้า + นำเข้า สินค้าจากเวบออนไลน์, ร้านค้า หรือโรงงาน ในจีน 

TTP CARGO บริการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านเวบไซด์ ในประเทศจีน

www.1688.com / www.taobao.com / www.tmall.com

ฟรีค่าธรรมเนียม บริการสั่ง

VDO CLIP แนะนำการสั่งซื้อและใช้งาน
เว็บไซต์ taobao.ttpcargo.com

ขั้นตอนและระยะเวลาการสั่งซื้อสินค้าจากจีน


เลือกสินค้า

1. เลือกสินค้าจากเว็บ Online


ส่งรายละเอียด

2. ติดต่อทีมงาน LINE : @TTPCARGO


0-1 วัน

3. ทีมงานสรุปคำสั่งซื้อ ให้ลูกค้า


ชำระเงิน

4. ลูกค้าชำระค่าสินค้า


สั่งสินค้า

5. ทีมงาน สั่งสินค้าให้ลูกค้า


1-2 วัน / เงื่อนไขตาม Supplier

6. Supplier จัดเตรียม/ผลิตสินค้า


1-2 วัน

7. Supplier ส่งสินค้า


1-2 วัน

8. ตรวจสอบพัสดุ / ปิดตู้ส่งออก


 รถ 5-7 วัน / เรือ 12-15 วัน

9. ขนส่งระหว่างประเทศ จีน-ไทย


0-2 วัน

10. ดำเนินพิธีการศุลกากร


1 วัน

11. สินค้าถึงคาร์โก้ไทย ตรวจสอบ/ออกบิล


1-2 วัน

12. ส่งมอบสินค้าให้ลูกค้า

เงื่อนไขของบริการสั่งซื้อ

1. ระยะเวลาการสั่งซื้อที่แจ้งดังกล่าวเป็นการประมาณการข้างต้นเท่านั้น ตัวแปรสำคัญของระยะเวลา ขึ้นอยู่กับสต็อคสินค้าที่มี ประเภทสินค้า เมืองต้นทาง และสภาพอากาศการขนส่ง
2. TTP CARGO เป็นเพียงตัวกลางในการสั่งซื้อสินค้า ระหว่างผู้ซื้อ(ในประเทศไทย) กับ ผู้ขาย(ในประเทศจีน) เท่านั้น เราไม่ได้เป็นผู้ผลิตหรือจำหน่ายสินค้าแต่อย่างใด ทาง TTP CARGO ไม่ได้มีความรับผิดชอบใดๆ ในกรณีสินค้าเสียหายจากการขนส่ง, ความเสียหายจากร้านค้า, ร้านค้าส่งสินค้าผิดประเภทหรือผิดรูปแบบ, สินค้าส่งไม่ตรงตามจำนวน หรือความผิดพลาดใดๆจากร้านค้า ทางเราจะเป็นเพียงตัวกลางผู้ประสานงานติดตามให้อย่างเต็มที่เท่านั้น
3. การติดต่อประสานงาน ที่เป็นบริการฟรี จะเป็นหน้าที่ทำการสั่งซื้อตามรายการที่ลูกค้าแจ้งเท่านั้น
4. กรณีให้มีการประสานงานสอบถามเพิ่มเติม ติดต่อเจ้าหน้าที่ ติดต่อขอรายละเอียดสินค้า ขอ Proforma Invoice จะคิดค่าบริการดังนี้ ยอดสั่งซื้อต่ำกว่า 1000 หยวน คิดค่าบริการ 500 บาท / ยอดสั่งซื้อมากกว่า 1000 หยวน คิดค่าบริการ 1000 บาท / ยอดสั่งซื้อมากกว่า 5000 หยวน คิดค่าบริการ 1500 บาท ต่อรายการ

บริการ สั่งซื้อสินค้า + นำเข้า ทางรถ (EK) เวลา 5-7 วัน

*ไม่มีค่าบริการขั้นต่ำ*

ประเภทสินค้าทางรถ / KG

ราคาทางรถ / KG 

ประเภทสินค้าทางรถ / คิว

ราคาทางรถ / คิว 

สินค้าทั่วไป < น้อยกว่า 100 KG40สินค้าทั่วไป > น้อยกว่า 1 CBM.8,000
สินค้าทั่วไป  > มากกว่า 100 KG38สินค้าทั่วไป มากกว่า 1 CBM.7,500
สินค้าทั่วไป  > มากกว่า 200 KG35สินค้าทั่วไป > มากกว่า 5 CBM.7,000
สินค้าทั่วไป  > มากกว่า 500 KG34สินค้าทั่วไป > มากกว่า 10 CBM.6,700
สินค้าทั่วไป  > มากกว่า 1,000 KGราคาพิเศษสินค้าทั่วไป > มากกว่า 20 CBM.ราคาพิเศษ
นำเข้าสินค้าทั่วไปจำนวนมาก ราคาพิเศษติดต่อ LINE : @TTPCARGOติดต่อ LINE : @TTPCARGOติดต่อ LINE : @TTPCARGO

ประเภทสินค้าทางรถ / KG

ราคาทางรถ / KG 

ประเภทสินค้าทางรถ / คิว

ราคาทางรถ / คิว

มอก. < น้อยกว่า 100 KG50มอก. < น้อยกว่า 1 CBM9,500
มอก. > มากกว่า 100 KG48มอก. > มากกว่า 1 CBM.9,000
มอก. > มากกว่า 200 KG45มอก. > มากกว่า 5 CBM.8,500
มอก. > มากกว่า 500 KG44มอก. > มากกว่า 10 CBM.8,200
มอก.  > มากกว่า 1,000 KGราคาพิเศษมอก. > มากกว่า 20 CBMราคาพิเศษ
นำเข้าสินค้าทั่วไปจำนวนมาก ราคาพิเศษติดต่อ LINE : @TTPCARGO LINE : @TTPCARGOLINE : @TTPCARGO

บริการ สั่งซื้อสินค้า + นำเข้า ทางเรือ (SEA) เวลา 12-15 วัน

*ไม่มีค่าบริการขั้นต่ำ*

ประเภทสินค้าทางเรือ / KG

ราคาทางเรือ / KG 

ประเภทสินค้าทางเรือ / คิว

ราคาทางเรือ / คิว 

สินค้าทั่วไป  < น้อยกว่า 100 KG30สินค้าทั่วไป  < น้อยกว่า 1 CBM.5,300
สินค้าทั่วไป  > มากกว่า 100 KG29สินค้าทั่วไป > มากกว่า 1 CBM.5,000
สินค้าทั่วไป  > มากกว่า 200 KG27สินค้าทั่วไป > มากกว่า 5 CBM.4,700
สินค้าทั่วไป  > มากกว่า 500 KG24สินค้าทั่วไป > มากกว่า 10 CBM.4,400
สินค้าทั่วไป  > มากกว่า 1,000 KGราคาพิเศษ ติดต่อ จนท.สินค้าทั่วไป > มากกว่า 20 CBM.ราคาพิเศษ ติดต่อ จนท.
นำเข้าสินค้าทั่วไปจำนวนมาก ราคาพิเศษติดต่อ LINE : @TTPCARGOติดต่อ LINE : @TTPCARGOติดต่อ LINE : @TTPCARGO

ประเภทสินค้าทางเรือ / KG

ราคาทางเรือ / KG 

ประเภทสินค้าทางเรือ / คิว

ราคาทางเรือ / คิว 

มอก. < น้อยกว่า 100 KG40มอก. < น้อยกว่า 1 CBM.6,300
มอก. > มากกว่า 100 KG39มอก. > มากกว่า 1 CBM.6,000
มอก. > มากกว่า 200 KG37มอก. > มากกว่า 5 CBM.5,700
มอก. > มากกว่า 500 KG34มอก. > มากกว่า 10 CBM.5,400
สินค้าทั่วไป  > มากกว่า 1,000 KGราคาพิเศษ ติดต่อ จนท.มอก. > มากกว่า 20 CBM.ราคาพิเศษ ติดต่อ จนท.
นำเข้าสินค้า มอก. จำนวนมาก ราคาพิเศษติดต่อ LINE : @TTPCARGOติดต่อ LINE : @TTPCARGOติดต่อ LINE : @TTPCARGO

เงื่อนไขของบริการ

1. อัตราค่าบริการนี้สำหรับลูกค้าที่ใช้บริการสั่งซื้อสินค้า + นำเข้า ทางรถ และทางเรือ กับ TTP CARGO เท่านั้น

2. ระยะเวลาการส่ง 5-7 วัน จะเป็นระยะหลังจากที่สินค้าโกดังจีน แล้วปิดตู้เรียบร้อยแล้ว และระยะเวลานี้เป็นการประมาณระยะเวลาเท่านั้น การขนส่งจริงอาจะเร็ว หรือช้ากว่าเวลาที่แจ้ง

3. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้าในการจัดส่ง ที่เกิดจากเหตุสุดวิสัย, ภัยธรรมชาติ, สภาพอากาศ, วันหยุดยาว, สงคราม ความล่าช้าจากด่านตรวจ แต่จะทำการติดตามและจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าโดยเร็วที่สุด

4. สินค้าจัดส่งทางรถ กรุณาระบุ (EK) และ ทางเรือกรุณาระบุ (SEA) ไว้ด้านหลังรหัส กรณีทางร้านค้าไม่ได้ระบุช่องทางการขนส่งมา ทางบริษัทฯ จะเลือกเป็นการจัดส่งทางรถ (EK) ให้กับลูกค้า เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ในการจัดส่ง

5. ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่งภายในประเทศไทย ดูรายละเอียดเพิ่ม คลิกที่นี่

วิธีคิดค่าบริการ สำหรับลูกค้าฝากสั่ง

เราจะใช้การคิดราคาแบบหลัก Logistics สากล คือใช้น้ำหนักเชิงปริมาตร เทียบกับ น้ำหนักสินค้า

น้ำหนักเชิงปริมาตร จะคำนวณจากขนาด กว้างxยาวxสูง (วัดเป็น CM.) ของกล่อง
แล้วหารด้วย 1,000,000 และนำมาคูณด้วย 150 จะได้ค่า “น้ำหนักเชิงปริมาตร ของบริการฝากสั่ง”

น้ำหนักเชิงปริมาตร มากกว่า น้ำหนักจริง ค่าขนส่งจีน-ไทยจะถูกคิดเป็น คิว
น้ำหนักเชิงปริมาตร น้อยกว่า น้ำหนักจริง ค่าขนส่งจีน-ไทย จะถูกคิดเป็น กิโลกรัม

ตัวอย่างการคิดราคาเช่น

สินค้า 1 กล่อง ขนาด  38x20x20 cm. น้ำหนัก 1.5 kg. ให้คำนวณดังนี้
38x20x20=15,200 หารด้วย 1,000,000 ปริมาตรจะได้ 0.0152 CBM. แล้วนำ 0.0152 x 150  น้ำหนักเชิงปริมาตร = 2.28 kg.

สรุปดังนี้เมื่อนำ น้ำหนักเชิงปริมาตร มาเทียบกับ น้ำหนักสินค้า 2.28kg. > 1.5kg. จะได้ผลออกมาว่า น้ำหนักเชิงปริมาตรมากกว่า เพราะฉะนั้นค่าขนส่งของงานนี้จะคิดเป็น คิว = 0.0152 x 5,900 = 89.68 บาท

TTP CARGO เป็นเพียงตัวกลางในการสั่งซื้อสินค้า ระหว่างผู้ซื้อ(ในประเทศไทย) กับ ผู้ขาย(ในประเทศจีน) เท่านั้น
เราไม่ได้เป็นผู้ผลิตหรือจำหน่ายสินค้าแต่อย่างใด ทาง TTP CARGO ไม่ได้มีความรับผิดชอบใดๆ
ในกรณีสินค้าเสียหายจากการขนส่งในจีน, ความเสียหายจากร้านค้า, ร้านค้าส่งสินค้าผิดประเภทหรือผิดรูปแบบ, สินค้าส่งไม่ตรงตามจำนวน
หรือความผิดพลาดใดๆจากร้านค้า ทางเราจะเป็นเพียงตัวกลางผู้ประสานงานติดตามให้อย่างเต็มที่เท่านั้น

ไม่ว่าคุณ!! จะนำเข้าน้อย หรือ มาก ขนาดธุรกิจของคุณจะเล็กหรือใหญ่
TTP CARGO พร้อมร่วมเดินทางไปกับคุณ บริการลูกค้าในราคาที่จริงใจ มาตรฐานเดียวกัน

ช่องทางการติดต่อ / สอบถาม

03-444-6767    061-921-8111    082-062-8120

LINE: @TTPCARGO

TEL: 03-444-6767

FAX: 02-809-9359

ลูกค้า

การจัดส่ง

จังหวัด

Big Project

รับนำเข้าสินค้าจากจีน ทุกประเภท TTP CARGO © All Rights Reserved.2021

Powered by TTP CARGO

แก้ไขบันทึก

บันทึกช่วยจำของลูกค้า