5 ความผิดทาง ศุลการกร ที่พบบ่อยจากการนำเข้าสินค้าจากจีน
24 ก.พ.

5 ความผิดทาง ศุลการกร ที่พบบ่อยจากการนำเข้าสินค้าจากจีน

  • By: admin
  • นำเข้าสินค้าจีน
  • ปิดความเห็น บน 5 ความผิดทาง ศุลการกร ที่พบบ่อยจากการนำเข้าสินค้าจากจีน

การนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศหรือการนำเข้าสินค้าจากจีนนั้น มักจะมีกฎหมายที่ใช้ในการควบคุมการนำเข้าสินค้าจากทางช่องทางต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นทางเรือ ทางรถ หรือทางอากาศ เนื่องจากการนำเข้าสินค้านั้น จะต้องมีการควบคุมไม่ให้นำเข้าสินค้าที่ผิดกฎหมาย หรือสินค้าที่นำเข้ามาแล้วส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการรายย่อยในประเทศนั้น ๆ จึงได้มีการตั้งกรมศุลกากรขึ้นมาเพื่อทำการตรวจสอบในการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ ตรวจสอบในเรื่องของการชำระภาษีการนำเข้า และตรวจสอบสินค้าว่าเป็นสินค้าที่ถูกกฎหมายหรือว่าผิดกฎหมายหรือไม่อย่างไร

การนำเข้าสินค้าจากจีนนั้น เป็นการขนส่งสินค้าข้ามพรมแดนประเทสที่ได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบัน อาจจะด้วยความหลากหลายของสินค้าและราคาหลังจากรวมค่าขนส่งก็ยังมีราคาที่ถูกกว่าสินค้าหลาย ๆ รายการที่จัดซื้อภายในประเทศ ทั้งนี้ก็รวมถึงคุณภาพและความคุ้มค่าด้วยเช่นเดียวกัน ทำให้คนส่วนใหญ่นั้น นิยมที่จะนำเข้าสินค้าจากจีนมากกว่าการสั่งซื้อจากประเทศอื่น ๆ หรือแหล่งซื้อขายสินค้าอื่น ๆ ทำให้การนำเข้าสินค้าจากจีนจึงกลายเป็นธุรกิจที่มีความสำคัญอย่างมากในอุตสาหกรรมการขนส่ง แต่ถึงแม้ว่าการนำเข้าสินค้าจากจีนจะเป็นที่นิยมอย่างมาก แต่ก็กลับพบว่ามีผู้ที่กระทำความผิดทางศุลกากรจากการนำเข้าสินค้าจากจีนอยู่มากเช่นเดียวกัน ซึ่งความผิดจากการนำเข้าสินค้าจากจีนที่พบได้บ่อยมากที่สูดคือ

1.การลักลอบหนีศุลกากร หมายถึงการนำเข้าสินค้าจากจีนและหลีกเลี่ยงการเสียภาษีอากร ไม่ว่าจะเป็นของที่มีความจำเป็นต้องเสียภาษีหรือของที่ไม่ต้องมีการชำระภาษีก็ตาม จะต้องนำของเหล่านั้นมาผ่านการตรวจสอบจากกรมศุลกากรก่อนการนำเข้าประเทศ ซึ่งคนส่วนใหญ่คิดว่าสินค้าที่ไม่เสียภาษีก็สามารถนำเข้าได้เลย แต่ความจริงแล้วถึงแม้จะไม่เสียภาษีแต่ก็ต้องผ่านขั้นตอนการนำเข้านะคะ ถึงจะเป็นสินค้าที่ถูกกฎหมายอย่างแท้จริง

2.การหลีกเลี่ยงการเสียภาษีอากร ในข้อแรกนั้นพูดถึงการนำเข้าสินค้าจากจีนบางรายการที่ไม่ทราบว่าจะต้องมีการดำเนินการตามขั้นตอนการนำเข้าของสินค้าที่ไม่ต้องชำระภาษี แต่ข้อนี้จะพูดถึง การจงใจ เจตนาที่จะหลีกเลี่ยงการเสียภาษี รวมถึงการชำระค่าภาษีน้อยกว่ายอดจริงที่จะต้องจ่าย ซึ่งความผิดข้อนี้นั้นร้ายแรงมาก มีโทษปรับเป็น 4 เท่าของราคาสินค้ารวมภาษีอากร และมีโทษจำคุกไม่เกิน 10 ปี หรือทั้งจำทั้งปรับเลยทีเดียว

3.การสำแดงเท็จ การสำแดงเท็จนี้หมายถึง การปลอมแปลงน้ำหนักของสินค้าหรือการนำเข้าสินค้าจากจีนที่ไม่ตรงตามเอกสารที่แจ้งต่อเจ้าหน้าที่ ซึ่งวมีหลายลักษณะด้วยกัน เช่น การปลอมแปลงเอกสารลายมือชื่อ เครื่องหมาย การไม่ตอบคำถามด้วยความสัตย์จริง ซึ่งการกระทำเหล่านี้มีความผิด โดยมีโทษสูงสุดคือปรับไม่เกิน 500,000 บาท หรือจำคุกไม่เกิน 6 เดือน

4.การนำเข้าหรือส่งออกสินค้าต้องห้าม ข้อนี้สำคัญอย่างมาก เพราะว่าเป็นข้อที่คนส่วนใหญ่นั้นมีการทำผิดกฎหมายข้อนี้กันอยู่มาก อย่างที่หลาย ๆ คนอาจจะทราบกันดีอยู่แล้วว่า วัตถุทางเพศต่าง ๆ นั้นยังไม่ถูกกฎหมายในประเทศไทย แต่ในหลาย ๆ ประเทศนั้นมีการเปิดกว้างเรื่องทางเพศทำให้อุปกรณ์ทางเพศต่าง ๆ เป็นสินค้าที่ชอบด้วยกฎหมาย แต่ก็ยังมีกลุ่มคนอีกกลุ่มหนึ่งที่นำเข้าสินค้าจากจีนเป็นกลุ่มสินค้าของสื่อลามกต่าง ๆ ทำให้คนส่วนใหญ่นั้นมักจะทำผิดกฎหมายข้อนี้เป็นประจำ นอกจากนี้ก็ยังรวมถึงสินค้าที่มีถิ่นกำเนิดอันเป็นเท็จ สินค้าที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาต่าง ๆ ด้วยเช่นกัน

5.การฝ่าฝืนพิธีการศุลกากร โดยปกติแล้วนั้น สการนำเข้าสินค้าจากจีนก็จะต้องผ่านพิธีการศุลกากรเพื่อตรวจสอบการเสียภาษีและการนำเข้าสินค้านั้น ๆ เพื่อควบคุมและจัดเก็บภาษี แต่หากมีการฝ่าฝืนพิธีการศุลกากรเช่น การปฏิบัติศุลกากรผิดท่า การยื่นปฏิบัติพิธีศุลกากรย้อนหลัง ผู้ที่ฝ่าฝืนจะต้องถูกปรับตามกฎหมายกำหนดตามมาตรตรานั้น ๆ โดยมีโทษปรับไม่เกิน 50,000 บาท

การเสียภาษีในการนำเข้าสินค้าจากจีนนั้น เป็นหน้าที่ที่คนไทยพึงปฏิบัติ เพราะการเสียโทษปรับหรือการชำระภาษีย้อนหลังนั้น มีโทษที่รุนแรงและค่าใช้จ่ายที่สูงกว่าการเสียภาษีตามกฎหมายอย่างแน่นอนค่ะ ดังนั้นหากใครที่กำลังสนใจอยากนำเข้าสินค้าจากจีนก็อย่าลืมศึกษากฎหมายกด้านการนำเข้าสินค้าจากจีนกันด้วยนะคะ หรือเลือกนำเข้าสินค้าผ่านตัวแทนการนำเข้าสินค้าจากจีนเพื่อลดขั้นตอนความยุ่งยากในการเสียภาษีก็ได้เช่นกันค่ะ

รับนำเข้าสินค้าจากจีน ทุกประเภท TTP CARGO © All Rights Reserved.2022

พบปัญหาการบันทึกข้อมูล กรุณาลองอีกครั้งในภายหลัง

บันทึกข้อมูลสำเร็จ

ที่อยู่ในการจัดส่งสินค้า จะเป็นไปตามที่อยู่หลัก กรุณาเพิ่มที่อยู่หลักก่อนการยืนยันชำระเงิน

พบปัญหาการบันทึกข้อมูล กรุณาลองอีกครั้งในภายหลัง

คุณต้องการลบที่อยู่นี้หรือไม่

บันทึกที่อยู่เรียบร้อยแล้ว

ใช่

แก้ไขบันทึก

บันทึกช่วยจำของลูกค้า