เรื่องน่ารู้ของการนำเข้าสินค้าจากจีน
13 ม.ค.

เรื่องน่ารู้ของการนำเข้าสินค้าจากจีน

การนำเข้าสินค้าจากจีนมีขั้นตอนต่าง ๆ ที่มีความสำคัญอย่างมาก หลาย ๆ คนอาจจะเคยมีประสบการณ์ในการสั่งซื้อหรือนำเข้าสินค้าจากจีนมาบ้างแล้ว แต่หลาย ๆ คนเองก็ยังมีความสงสัยหลายอย่างเกี่ยวกับการนำเข้าสินค้าจากจีนว่า ทำไมการนำเข้าสินค้าจากจีนนั้นถึงต้องนำเข้าผ่าน Shipping แล้ว Shipping นี้คือใคร เหมือนพ่อค้าคนกลางหรือไม่ เราสามารถนำเข้าสินค้าโดยไม่ผ่าน Shipping ได้ไหม

Shipping คืออะไร Shipping หรือที่เราเรียกกันว่าตอนแทนออกของ ซึ่งShipping นี้ไม่ใช่ใครก็ได้นะคะที่สามารถมาทำหน้าที่นี้ได้ แต่ Shipping นั้น ต้องได้รับใบอนุญาตจากกรมศุลกากรก่อน จึงจะสามารถทำหน้าที่ออกของได้ โดยShippingจะสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่ม คือ
1.ตัวแทนออกของทั่วไป คือตัวแทนของเจ้าของสินค้าที่ติดต่องานเอกสารกับกรมศุลกากร เพื่อนำเข้าสินค้าจากจีนและส่งออกสินค้าและบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทำหน้าที่จัดการเรื่องเอกสารการนำเข้าสินค้าจากจีนต่าง ๆ เอกสารภาษี โดยShipping นั้นจะต้องคุณลักษณะตามมาตรฐานที่กรมศุลกากรกำหนดไว้จึงจะสามารถดำเนินกงานด้านนี้ได้

2.ตัวแทนออกของมาตรฐาน คือตัวแทนออกของทั่วไปที่ต้องการยกระดับการให้บริการสู่มาตรฐานระดับสากล โดย Shipping ในรูปแบบนี้จะได้รับการรับรองจากกรมศุลกากรในแต่ละประเทศว่าได้รับมาตรฐานในการนำเข้าสินค้าสู่ประเทศต่าง ๆ และได้ปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยที่กำหนดไว้

นี่คือสาเหตุหลักว่าทำไมการนำเข้าสินค้าจากจีนจึงต้องมีการนำเข้าผ่าน Shipping เพราะการนำเข้าสินค้านั้นมีการดำเนินเรื่องที่ค่อนข้างซับซ้อน และ Shipping นั้น เป็นเพียงแค่ตัวแทนจากเจ้าของสินค้าคอยทำหน้าที่ดำเนินการเรื่องเอกสารการนำเข้าหรือเกี่ยวกับภาษีต่าง ๆ ให้เท่านั้น ไม่ได้มีหน้าที่คล้ายกับพ่อค้าคนกลางแต่อย่างใด

ขั้นตอนการนำเข้าสินค้าจากจีน
1.ยื่นเอกสารข้อมูลใบขนส่งสินค้าขาเข้า โดยจะเป็นการกรอกข้อมูลเรือเข้า ใบตราส่งสินค้า บัญชีรายการสิน้คาทุกรายการ รายละเอียดการบรรจุ เอกสารผู้รับบรรทุก ประกันภัยธนาคารต่าง ๆ พร้อมแนบใบอนุญาตนำเข้า โดยเอกสารเหล่านี้จะถูกส่งไปที่กรมศุลกากรเพื่อบันทึกข้อมูลลงฐานระบบ

2.ยื่นใบขนส่งสินค้าขาเข้าให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อทำการตรวจสอบ เมื่อเราส่งข้อมูลให้กรมศุลกากรแล้ว ก็จะมีเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบความถูกต้องของสินค้าว่าตรงตามแจ้งหรือไม่ เมื่อทำเรื่องตรวจสอบเสร็จกรมศุลกากรจึงจะออกเลขที่ใบขนสินค้าให้เรา

3.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลสินค้าพร้อมแจ้งรายละเอียดเงื่อนไขภาษีนำเข้า จากนั้นให้เราชำระภาษีผ่านช่องทางการชำระเงิน 3 ช่องทาง คือ ผ่านกรมศุลกากร , ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ และผ่านช่องทางธนาคาร

4.เจ้าหน้าที่ทำการตรวจและปล่อยสินค้า หลังจากยื่นเรื่องใบขนสินค้าเข้าแนบกับเอกสารการจ่ายภาษี เจ้าหน้าที่ก็จะทำการตรวจสอบความถูกต้องและปล่อยสินค้าไปยังที่อยู่ของผู้นำเข้า

การนำเข้าสินค้าจากจีนนั้นในปัจจุบันสามารถนำเข้าได้ 2 ช่องทางคือ ทางทะเลและทางอากาศ แต่การขนส่งที่ได้รับความนิยมมากที่สุดจะเป็นการขนส่งทางทะเล เนื่องจากเป็นการขนส่งที่มีการสืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยโบราณ สามารถบรรทุกสินค้าได้เยอะ และปลอดภัยกว่าการขนส่งทางอากาศ แต่ข้อเสียของการขนส่งทางทะเลคือ อาจจะได้รับสินค้าช้ากว่าการขนส่งทางอากาศนั่นเอง

ปัจจุบัน การนำเข้าสินค้าจากจีนเพื่อนำมาต่อยอดทางธุรกิจนั้นเป็นกระแสที่กำลังได้รับความนิยมอย่างมากบนโลกออนไลน์ เนื่องจาการนำเข้าสินค้าจากจีนสามารถได้รับสินค้าที่มีราคาถูกว่าถึงเท่าตัว  เช่น สินค้าประเภทรองเท้าที่หากซื้อภายในประเทศนั้นอาจจะมีราคาอยู่ที่ 300 บาทต่อคู่ แต่หากเป็นการนำเข้าสินค้าจากจีนก็อาจจะมีราคาอยู่ที่ 150 บาท นั่นจึงเป็นสาเหตุที่ทำให้การนำเข้าสินค้าจากจีนนั้นจึงได้รับความนิยม เพราะไม่ใช่เพียงแค่การสั่งสินค้ามาเพื่อการใช้งาน แต่ซื้อมาเพื่อทำการจำหน่ายต่อก็สามารถทำได้โดยง่าย เพราะการนำเข้าสินค้าในปัจจุบันนั้นมีระยะเวลาการจัดส่งที่รวดเร็วกว่า สะดวกสบายมากกว่า สามารถนั่งรอรับสินค้าอยู่ทีบ้านได้เลย เปรียบเสมือนการสั่งสินค้าออนไลน์ในไทย

 

รับนำเข้าสินค้าจากจีน ทุกประเภท TTP CARGO © All Rights Reserved.2023

พบปัญหาการบันทึกข้อมูล กรุณาลองอีกครั้งในภายหลัง

บันทึกข้อมูลสำเร็จ

ที่อยู่ในการจัดส่งสินค้า จะเป็นไปตามที่อยู่หลัก กรุณาเพิ่มที่อยู่หลักก่อนการยืนยันชำระเงิน

พบปัญหาการบันทึกข้อมูล กรุณาลองอีกครั้งในภายหลัง

คุณต้องการลบที่อยู่นี้หรือไม่

บันทึกที่อยู่เรียบร้อยแล้ว

ที่อยู่จัดส่งสินค้า



*เงื่อนไขบริการขนส่งภายในประเทศเพิ่มเติม >> คลิก

แก้ไขบันทึก

บันทึกช่วยจำของลูกค้า