เมืองจีนแหล่งผลิตสินค้าของโลก
1 ต.ค.

เมืองจีนแหล่งผลิตสินค้าของโลก

เมืองจีนแหล่งผลิตสินค้าของโลก

ประเทศจีน หรือที่เราเรียกกันสั้นๆ ติดปากกว่า เมืองจีน เมืองมังกร หรือดินแดนมังกร นั้น ถือได้ว่าเป็นประเทศที่กว้างใหญ่ และมีประชากรเยอะมากในประเทศของเขา จึงเป็นสิ่งที่เรามักจะเห็นได้แทบทุกประเทศทั่วโลก โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศในทวีปเอเชีย ที่จะมีชาวจีนย้ายไปตั้งรกรากตั้งถิ่นฐานกระจายกันอยู่ทั่วไป อันเนื่องมาจากประเทศของเขานั้น ค่อนข้างมีประชากรเยอะ ทำให้ต้องผลักดันตัวเองเพื่อไปอยู่ในดินแดนอื่น และนำความรู้ความสามารถที่ติดตัวตัวเองมานั้น ประกอบเข้ากับความมุมานะ ขยัน จึงทำให้พวกเขาสามารถเจริญเติบโต มีความมั่งคั่ง และประสบความสำเร็จในดินแดนใหม่ได้เป็นอย่างดี

ถึงแม้ว่าจะมีประชากรชาวจีนเป็นจำนวนมาก ไปตั้งถิ่นฐานกันในเมืองใหม่ แต่ในประเทศจีนเอง ประชากรก็ใช่ว่าจะลดลงนะครับ ก็ยังมีประชากรมากอยู่ เกิดสังคมเกิดการทำงานอย่างหนัก ในสภาวะที่มีการแข่งขันสูง มีมูลค่าทางเศรษฐกิจอย่างมากมายมหาศาล เกิดโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ เป็นจำนวนมาก และสังเกตดูว่าสินค้าต่างๆ หลายชนิด เป็นสินค้านำเข้าจากจีน ทั้งสิ้น จนมีคำกล่าวคำหนึ่งว่า ประเทศจีนนั้น สามารถผลิตสินค้าได้ตั้งแต่ไม้จิ้มฟัน ยันเรือรบเลยก็ว่าได้ ที่เป็นเช่นนี้อาจเกิดมาจากว่า ด้วยความที่เป็นเมืองใหญ่ มีประชากรจำนวนมาก และเป็นสังคมแห่งอุตสาหกรรมอย่างแท้จริง ที่มีโรงงานอุตสาหกรรมก่อตั้งเป็นจำนวนมาก เป็นฐานการผลิตของสินค้าหลายอย่าง ทั้งเป็นฐานการผลิตแบบเต็มตัว หรือเป็นเพียงฐานการผลิตชิ้นส่วนบางชิ้น ที่เป็นเช่นนี้ก็เนื่องจากสาเหตุที่ได้กล่าวมาข้างต้นแล้วว่า เนื่องจากความได้เปรียบด้านจำนวนประชากรที่มากมาย ส่งผลให้ตลาดแรงงานมีราคาถูกและมีตัวเลือกทางด้านบุคคลากรที่มีความสามารถเป็นจำนวนมาก รวมถึงความอุดมสมบูรณ์ด้านวัตถุดิบและทรัพยากรอย่างเพียงพอภายในประเทศ ตลอดจนรัฐบาลได้ปรับเปลี่ยนทัศนคติของประชากรขนานใหญ่ในด้านการดำเนินชีวิต ทำให้จีนได้เปลี่ยนแปลงตัวเองจากสังคมเกษตรกรรมกลายเป็นมหาอำนาจทางอุตสาหกรรมการผลิต ซึ่งในปัจจุบันแซงหน้าญี่ปุ่นขึ้นเป็นอันดับสองของโลก ทำให้ทรงอิทธิพลอย่างมากในการกำหนดทิศทางการเคลื่อนไหวภาคอุตสาหกรรมโลกได้เป็นอย่างดี

สินค้านำเข้าจากจีน ถือว่าเป็นสินค้าที่สามารถใช้งานได้ มีคุณภาพ เพราะทางบริษัทที่ดูแลสินค้าแต่ละชนิดนั้น ก็จะต้องมีการควบคุมคุณภาพ ตรวจสอบสินค้าอย่างละเอียดถี่ถ้วนอยู่แล้ว เพื่อรักษามาตรฐานของบริษัทเอาไว้นั่นเอง เวลาปัจจุบันนี้ จึงสามารถกล่าวได้อย่างเต็มปากเลยว่า เมืองจีน เป็นเมืองที่ผลิตสินค้าของโลก เป็นแหล่งอุตสาหกรรมของโลกอย่างแท้จริงนะครับ

, , ,

รับนำเข้าสินค้าจากจีน ทุกประเภท TTP CARGO © All Rights Reserved.2024

พบปัญหาการบันทึกข้อมูล กรุณาลองอีกครั้งในภายหลัง

บันทึกข้อมูลสำเร็จ

ที่อยู่ในการจัดส่งสินค้า จะเป็นไปตามที่อยู่หลัก กรุณาเพิ่มที่อยู่หลักก่อนการยืนยันชำระเงิน

พบปัญหาการบันทึกข้อมูล กรุณาลองอีกครั้งในภายหลัง

คุณต้องการลบที่อยู่นี้หรือไม่

บันทึกที่อยู่เรียบร้อยแล้ว

ที่อยู่จัดส่งสินค้า*เงื่อนไขบริการขนส่งภายในประเทศเพิ่มเติม >> คลิก

กรุณาเข้าสู่ระบบใหม่

แก้ไขบันทึก

บันทึกช่วยจำของลูกค้า