เทคนิคเลือกร้านค้าและเลือกสินค้าใน Taobao

เมื่อเข้ามาที่หน้ารวมสินค้าบนเว็บ Taobao จะประกอบไปด้วยรูปสินค้า และรายละเอียดสินค้าต่าง ๆ มากมาย

รายละเอียดสินค้าที่ควรรู้ ก่อนเลือกซื้อ

หน้ารายละเอียดสินค้าบนเว็บ Taobao จะแสดงข้อมูลดังต่อไปนี้

กรอบหมายเลข 1 ชื่อสินค้า

กรอบหมายเลข 2 ราคาสินค้า

กรอบหมายเลย 3 การจัดส่ง

กรอบหมายเลข 4 ขนาด

กรอบหมายเลข 5 สี

กรอบหมายเลข 6 จํานวนสินค้าในสต็อก

กรอบหมายเลข 7 ข้อมูลร้านค้า

กรอบหมายเลข 8 รีวิวจากลูกค้า

สินค้ามีช่วงราคา สูง-ต่ำ

กรณีที่สินค้าแสดงราคาจากสูง-ตํ่า ต้องเลือกขนาด และสีก่อน ระบบจึงจะแสดงราคาของสินค้าชิ้นนั้น ดังตัวอย่าง

รีวิวจากลูกค้า

สามารถดูรีวิวลูกค้า เพื่อประกอบการตัดสินใจซื้อ

ความหมายสัญลักษณ์ของ taobao

ข้อมูลรายละเอียดร้านค้า

รับนำเข้าสินค้าจากจีน ทุกประเภท TTP CARGO © All Rights Reserved.2021

Powered by TTP CARGO

แก้ไขบันทึก

บันทึกช่วยจำของลูกค้า