อยากนำเข้าสินค้าจากจีน มีขั้นตอนอะไรบ้าง
24 ส.ค.

อยากนำเข้าสินค้าจากจีน มีขั้นตอนอะไรบ้าง

ในปัจจุบันนั้น การนำเข้าสินค้าจากจีนก็ยังคงได้รับความนิยมอย่างมากอยู่ เนื่องจากได้มีบรรดาชิปปิ้งหลากหลายเจ้าที่ผุดขึ้นมาเยอะ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้คนที่อยากจะนำเข้าสินค้าจากจีนมาขาย ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีมากๆ อย่างที่รู้ถึงสรรพคุณสินค้าจากจีน เรื่องของคุณภาพและราคาไม่ต้องมาพูดถึงกันแล้ว เพราะเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยม สามารถหยิบมาขายแล้วกำไรงดงาม ดังนั้นวันนี้เราจะข้ามเรื่องนั้นไปเลย และจะมาว่ากันด้วยเรื่องของการนำเข้าสินค้าจากจีน ก่อนที่เราจะนำเข้าสินค้าเหล่านี้เราต้องรู้อะไรบ้าง และมีวิธีการในการนำเข้าสินค้าจากจีนอย่างไร

 

ทั้งนี้ก็เพื่อให้ผู้ประกอบการที่กำลังสนใจนำเข้าสินค้าจากจีนนี้ ได้ทำความเข้าใจขั้นตอนการนำเข้าสินค้าแบบคร่าวๆ รวมถึงการจัดเตรียมเอกสารต่างๆ และจะมีกระบวนการต่างๆอย่างไร เพื่อที่จะได้ทำการดำเนินการ และวางแผนกำหนดระยะเวลาในการนำเข้าได้ตรงตามเป้าหมายของตนเอง

 

คัดเลือกสินค้า

 

แน่นอนว่าขั้นต้นซึ่งเป็นขั้นแรกที่สำคัญที่สุดที่ผู้ประกอบการจะต้องทำคือ การคัดเลือกสินค้าที่จะนำมาขาย พยายามรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าที่ต้องการนำเข้ามาขายให้ได้มากที่สุดที่จะเป็นไปได้ ศึกษาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ให้ละเอียดถี่ถ้วนมากที่สุด ทั้งข้อมูลต่างๆ หรือหากหาตัวอย่างผลิตภัณฑ์มาได้ก็จะดีมาก

 

อาจทำการวิจัยตลาดเพิ่มเติม ทำการเช็คความต้องการของสินค้ากับผู้บริโภค และดูว่ามีคู่แข่งในสินค้านั้นๆมากน้อยเพียงใด กำหนดเป้าหมายลูกค้าให้ชัดเจน ออกแบบแผนการตลาดและทำการประเมินต้นทุน ช่องทางทำการขาย และอื่นๆอีกมากมาย

 

หากจะนำเข้าสินค้าจากจีนนั้น อีกสิ่งที่ต้องคำนึงถึงคือเรื่องของข้อจำกัดด้านการขนส่ง และเรื่องของกฎหมายภายในประเทศ ให้แน่ใจว่าสินค้าที่เราต้องการนำเข้ามาขายได้รับอนุญาตให้นำเข้ามาขายในประเทศของเรา นอกจากนี้ในเรื่องของภาษีนำเข้าก็จำเป็นต้องรู้ด้วย ซึ่งภาษีนี้เองจะถูกกำหนดโดยกรมศุลกากร แต่ละประเภทสิ่งของก็จะมีภาษีแตกต่างกันออกไป

 

เอกสารที่ต้องใช้ในการนำเข้าสินค้าจากจีน

 

ในการนำเข้าสินค้าจากจีนนั้น มีเอกสารสำคัญที่เราจำเป็นจะต้องยื่นต่อกรมศุลกากรมากมายหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นใบขนส่งสินค้าขาเข้า บัญชีราคาสินค้า ใบตราส่งสินค้าทางเรือ ใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตสำหรับสินค้าควบคุมการนำเข้า บัญชีรายละเอียดบรรจุหีบห่อ ใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า ในกรณีที่ขอลดอัตราอาการก่อนขาเข้า นอกจากนี้ยังมีเอกสารอื่นๆ อีกมากมายที่จำเป็น ยกตัวอย่างเช่น แคตตาล็อกสินค้า เอกสารที่แสดงถึงส่วนผสม หรืออาจจะเป็นเอกสารผู้รับบรรทุกหรือผู้รับประกันภัยธนาคาร หรือเอกสารอื่นๆแล้วแต่สินค้า

 

ขั้นตอนการนำเข้าสินค้า

 

โดยปกติแล้วการนำเข้าสินค้านั้น ผู้นำเข้าจะต้องติดต่อสายการเดินเรือหรือสายการบินเพื่อชำระค่าใช้จ่ายปลายทาง และนำใบตราส่งสินค้าผ่านศุลกากร เพื่อใช้ในการเป็นเอกสารปล่อยสินค้า ซึ่งเดี๋ยวนี้สะดวกสบายเป็นอย่างมากเนื่องจากบริษัทชิปปิ้งขนสินค้าจากจีนสามารถทำสิ่งนี้ทดแทนได้ ซึ่งบริษัทชิปปิ้งจะช่วยทั้งการยื่นเอกสารสำคัญในการขนส่งสินค้าขาเข้า ต่อกรมศุลกากร นอกจากนี้ยังทำการยื่นเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ทางเจ้าหน้าที่ศุลกากรตรวจสอบ เพื่อที่จะสามารถนำเข้าสินค้าได้ เมื่อข้อมูลถูกต้องครบถ้วน เจ้าหน้าที่ศุลกากรจะออกเลขที่ใบขนสินค้าให้

 

จากนั้นจะต้องจัดการชำระภาษีอากรให้เรียบร้อย ในส่วนของเงื่อนไขการเสียภาษีนั้น เจ้าหน้าที่ศุลกากรจะทำการเช็คข้อมูลสินค้าแต่ละประเภท

 

เมื่อทำการยื่นใบขนสินค้าขาเข้าแนบไปพร้อมกับใบเสร็จรับเงิน เพื่อเป็นหลักฐานว่าได้ชำระค่าภาษีอากรที่คลังสินค้าเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่จะทำการเช็คข้อมูลสินค้าเพื่อความถูกต้องอีกครั้ง จากนั้นขั้นตอนสุดท้ายจึงจะทำการปล่อยสินค้าให้กับผู้นำเข้าได้

 

ทั้งนี้ทั้งนั้น หากต้องการนำเข้าสินค้าเหล่านี้ ทางที่ดีที่สุด หมั่นหาข้อมูล และพยายามศึกษาจากหลายๆ เจ้าดู เพื่อให้มีแนวทางที่หลากหลาย เป็นทางเลือกให้กับเราได้

รับนำเข้าสินค้าจากจีน ทุกประเภท TTP CARGO © All Rights Reserved.2022

ที่อยู่จัดส่งสินค้า

พบปัญหาการบันทึกข้อมูล กรุณาลองอีกครั้งในภายหลัง

บันทึกข้อมูลสำเร็จ

ที่อยู่ในการจัดส่งสินค้า จะเป็นไปตามที่อยู่หลัก กรุณาเพิ่มที่อยู่หลักก่อนการยืนยันชำระเงิน

พบปัญหาการบันทึกข้อมูล กรุณาลองอีกครั้งในภายหลัง

คุณต้องการลบที่อยู่นี้หรือไม่

บันทึกที่อยู่เรียบร้อยแล้ว

ที่อยู่จัดส่งสินค้าแก้ไขบันทึก

บันทึกช่วยจำของลูกค้า