วิธีค้นหาสินค้าจากเว็บจีน  Taobao , 1688  , Tmall

ขั้นตอนที่ 1 แปลภาษา

คลิกขวาที่หน้าเว็บไซต์แล้วเลือก “แปลเป็นภาษาไทย”

ขั้นตอนที่ 2 เข้าสู่ระบบ

เข้ามาที่หน้าหลักแล้วคลิ้ก “เข้าสู่ระบบ”

ขั้นตอนที่ 3 ค้นหาสินค้า

1. ค้นหาแบบ “พิมพ์ชื่อสินค้า”

1.1 เข้าเว็บไซต์ Google translate หรือพิมพ์ https://translate.google.co.th/

1.2 พิมพ์คําค้นหาเป็นภาษาไทย เช่น “กระเป๋าผู้หญิง” และเลือกแปลเป็น ภาษาจีน (ตัวย่อ)

1.3 นําคําศัพท์ภาษาจีนไปวางบนช่องค้นหาเว็บไซต์ taobao 1688 tmall

ระบบจะแสดงสินค้าของประเภทนั้น ๆ

2. ค้นหาแบบหมวดหมู่สินค้า

กรอบหมายเลข 1 หมวดหมู่หลักสินค้า

กรอบหมายเลข 2 หมวดหมู่ย่อยสินค้า

2.1 ระบบจะแสดงสินค้า ตามหมวดหมู่ที่เราเลือก

กรอบหมายเลข 1 สามารถกรองรายละเอียดสินค้าได้ เช่น ยี่ห้อ , สถานที่ผลิต , ขนาด , สี , ไซด์ เป็นต้น

กรอบหมายเลข 2 สามารถกรองสินค้า เช่น ความนิยม , ราคาสูง-ราคาตํ่า , สินค้าใหม่ เป็นต้น

รับนำเข้าสินค้าจากจีน ทุกประเภท TTP CARGO © All Rights Reserved.2022

พบปัญหาการบันทึกข้อมูล กรุณาลองอีกครั้งในภายหลัง

บันทึกข้อมูลสำเร็จ

ที่อยู่ในการจัดส่งสินค้า จะเป็นไปตามที่อยู่หลัก กรุณาเพิ่มที่อยู่หลักก่อนการยืนยันชำระเงิน

พบปัญหาการบันทึกข้อมูล กรุณาลองอีกครั้งในภายหลัง

คุณต้องการลบที่อยู่นี้หรือไม่

บันทึกที่อยู่เรียบร้อยแล้ว

ใช่

กรุณาเข้าสู่ระบบใหม่

แก้ไขบันทึก

บันทึกช่วยจำของลูกค้า