ประกันภัยนำเข้าสินค้าจากจีนคืออะไร จำเป็นไหม?
14 ก.ค.

ประกันภัยนำเข้าสินค้าจากจีนคืออะไร จำเป็นไหม?

  • By: ttp13618
  • นำเข้าสินค้าจีน
  • ปิดความเห็น บน ประกันภัยนำเข้าสินค้าจากจีนคืออะไร จำเป็นไหม?

การทำประกันภัยนำเข้าสินค้าจากจีน เป็นสิ่งสำคัญเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะบริษัทหรือธุรกิจที่ต้องนำเข้าสินค้าจากจีน จำนวนมาก หรือนำเข้าสินค้าที่ราคาแพงมาก ๆ เราแนะนำให้คุณทำประกันเป็นอย่างยิ่ง เพราะการทำประกันภัยนำเข้าสินค้าจากจีน จะช่วยป้องกันในกรณีที่สินค้าของคุณเกิดเสียหายระหว่างกระบวนการขนส่ง ไม่ว่าจะเกิดจาก โรงงานผู้ขาย พนักงานขนของ หรือคนขับรถบรรทุก รวมถึงการเสียหายภัยธรรมชาติ และอื่น ๆ ประกันภัยนำเข้าสินค้าจากจีนจะรับผิดชอบทั้งหมด สำหรับมือใหม่ที่ยังไม่เข้าใจเกี่ยวกับการทำประกันภัยนำเข้าสินค้าจากจีน บทความนี้จะมาอธิบายให้คุณได้เข้าใจมากขึ้น และตระนักถึงความสำคัญของการทำประกันสินค้า ถ้าพร้อมกันแล้วเรามาเริ่มเนื้อหาของเรากันเลยครับ

ประกันภัยนำเข้าสินค้าจากจีนคืออะไร ?

คุณจะต้องเข้าใจก่อนว่า ประกัน คืออะไร ? ประกันคือ การบริหารความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับตัวบุคคลหรือสิ่งของต่าง ๆ ในกรณีที่เกิดความเสียหายขึ้น สามารถจะเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทประกันภัยตามที่ได้รับความคุ้มครองในกรมธรรม์ประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัย โดยที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องเสียเบี้ยประกันภัยให้แก่บริษัทประกันภัยตามที่ได้ตกลงกันไว้ ซึ่งจะมีลักษณะคล้ายคลึงกันกับ ประกันภัยนำเข้าสินค้าจากจีน คือ การทำประกันภัยในทรัพย์สิน เพื่อรับประกันสินค้าในระหว่างการขนส่ง โดยครอบคลุมค่าใช้จ่ายในกรณีที่สินค้าเกิดเสียหายหรือชำรุด ที่อาจเกิดจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันในระหว่างการขนส่ง เช่น ภัยทางทะเล ภัยทางอากาศ หรือทางบก หรือความผิดพลาดจากพนักงานขนส่ง เช่น ทำของตก ทำของหาย เป็นต้น ซึ่งภัยที่ได้รับความคุ้มครองนั้นจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่ผู้เอาประกันภัยเลือกซื้อความคุ้มครองเอาไว้

การทำประกันภัยสินค้าครอบคลุมอะไรบ้าง ?

ประกันภัยนำเข้าสินค้าจากจีนจะครอบคลุมอุบัติเหตุจาก 2 ส่วนหลัก ๆ คือ

1.อุบัติที่เกิดจากการกระทำของผู้ขนส่ง เช่น การโหลดหรือบรรจุภัณฑ์ที่ไม่เหมาะสม พนักงานทำสินค้าตกแตก พนักงานไม่ระมัดระวัง บรรจุสินค้าไม่เรียบร้อย รวมถึงอุบัติเหตุบนทางรถหรือทางเรือ เช่น รถชน รถคล่ำ เรือจม สินค้าตกทะเล ไฟไหม้ เป็นต้น นอกจากนี้ยังรวมถึงเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันจากการกระทำของมนุษย์ เช่น ก่อการร้าย การโจรกรรม การปล้น เป็นต้น

2.อุบัติที่เกิดจากภัยธรรมชาติ ที่ไม่ได้เกิดจากการกระทำของมนุษย์ หรือเป็นเหตุการณ์ที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ เช่น น้ำท่วม พายุ แผ่นดินไหว หินถล่ม เป็นต้น

(ในกรณีที่สินค้าของคุณเกิดการเสียหายจากตัวอย่างข้างต้น ทางบริษัทประกันสินค้าจะมีการชดเชยค่าสินค้าเป็นจำนวนเงิน ตามสินค้าที่เสียหายไป หรือบางบริษัทอาจจะรับผิดชอบโดยการสั่งซื้อสินค้าให้ใหม่ โดยที่ไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)

สินค้าที่ประกันนำเข้าสินค้าจากจีนไม่รับผิดชอบ ?

สินค้าที่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือสูญสลายตามธรรมชาติได้ เช่น ยา ขนม น้ำ อาหารต่าง ๆ หรือเหล็กที่ขึ้นสนิมได้ และอื่น ๆ สินค้าเหล่านี้ประกันสินค้าจะไม่มีการรับผิดชอบ เพราะว่าสินค้าประเภทของกินหรือที่มีอายุการใช้งาน นั้นมีโอกาสที่จะเสียหาย ตามกาลเวลาหรือสภาพอากาศได้ง่ายมาก เช่น โดนความร้อนหรือฝนมีโอกาสที่จะเสียสรรพคุณ เป็นต้น

กรมธรรม์ประกันภัยขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ จำแนกตามสินค้านำเข้าและส่งออก (Import/Export) ให้ความคุ้มครอง ดังนี้

– กรมธรรม์สำหรับสินค้าส่งออกในราคา C.I.F. และกรมธรรม์สำหรับสินค้านำเข้าในราคา F.O.B. หรือ C.F.R./C&F ให้ความคุ้มครองตลอดเส้นทางตั้งแต่โรงงานของผู้ขายจนถึงโรงงานของผู้ซื้อ

– กรมธรรม์สำหรับสินค้าส่งออกในราคา F.O.B. หรือ C.F.R./C&F ให้ความคุ้มครองตั้งแต่เริ่มเดินทางออกจากโรงงานไปจนถึงส่งมอบให้กับผู้ขนส่งสินค้าที่ท่าเรือต้นทาง

เอกสารที่ใช้ทำประกันภัยขนส่งสินค้า

  1. Letter of Credit หรือ L/C
  2. ใบกำกับสินค้า (Invoice)
  3. ใบตราส่ง (Bill of Lading หรือ B/L) กรณีขนส่งทางทะเล หรือ Air Waybill (AWB) กรณีขนส่งทางอากาศ
  4. ใบแสดงรายการหีบห่อสินค้า (Packing List) (ถ้ามี)

 

ที่มา https://www.oic.or.th/

 

รับนำเข้าสินค้าจากจีน ทุกประเภท TTP CARGO © All Rights Reserved.2022

พบปัญหาการบันทึกข้อมูล กรุณาลองอีกครั้งในภายหลัง

บันทึกข้อมูลสำเร็จ

ที่อยู่ในการจัดส่งสินค้า จะเป็นไปตามที่อยู่หลัก กรุณาเพิ่มที่อยู่หลักก่อนการยืนยันชำระเงิน

พบปัญหาการบันทึกข้อมูล กรุณาลองอีกครั้งในภายหลัง

คุณต้องการลบที่อยู่นี้หรือไม่

บันทึกที่อยู่เรียบร้อยแล้ว

ใช่

แก้ไขบันทึก

บันทึกช่วยจำของลูกค้า