นำเข้าสินค้าจากจีนแบบถูกกฎหมายดียังไง
30 มี.ค.

นำเข้าสินค้าจากจีนแบบถูกกฎหมายดียังไง

ในปัจจุบันเราได้มีการนำเข้าสินค้าจากจีน ซึ่งการนำเข้าสินค้าจากจีนนั้นเป็นที่นิยมในอันดับต้น ๆ เนื่องจากมีคนให้ความสนใจกับการนำเข้าสินค้าจากจีนพอสมควร และการนำเข้าสินค้าจากจีน ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า ก็สามารถทำให้เกิดเป็นธุรกิจเล็ก ๆ ได้ เนื่องจากในประเทศจีนนั้นมีการส่งสินค้าที่มีราคาค่อนข้างถูก นอกจากนี้ยังเป็นประเทศที่ผลิตสินค้าโดยตรง มีสินค้าให้เลือกซื้อมากมาย หรือจะเรียกได้ว่า มีสินค้าครบทุกประเภทเลยนั่นเอง เรื่องการขนส่งในปัจจุบันก็ถือว่ารวดเร็วขึ้นกว่าเมื่อก่อนมาก กว่าจะนำเข้าสินค้าได้ก็จะต้องผ่านกระบวนการกฎหมายต่าง ๆ ที่ค่อนข้างมีความละเอียด เรามาดูกันเลยว่าการที่นำเข้าสินค้าจากจีนแบบถูกกฎหมายเอื้อประโยชน์ต่อกลุ่มนักธุรกิจยังไง

การนำเข้าสินค้าจากจีนแบบถูกกฎหมายนั้น จะช่วยลดปัญหาการเกิดการลักลอบหนี้ศุลกากร หรือที่เรารู้จักกันดีว่าการหนีภาษีนั่นเอง แน่นอนว่าเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมาย การนำเข้าสินค้าจากจีนควรที่จะทำให้ถูกกฎหมาย หากเรานำเข้าสินค้าแบบถูกกฎหมายเสียภาษีตามที่กฎหมายกำหนด ไม่ต้องมาเสียค่าปรับจากการลักลอบนำเข้าสินค้าจากจีนอีกด้วย และข้อเสียของการลักลอบนำเข้าสินค้าจากจีนโทษสูงสุด คือ การโดนยึดสินค้านั้น ๆ หรือ อาจจะต้องเสียค่าปรับถึง 4 เท่าของค่าของ หรือจำคุกไม่เกิน 10 ปี หรือทั้งจำทั้งปรับ เพราะฉะนั้นเราควรทำตามกระบวนการที่กฎหมายกำหนด เพราะหากพลาดไปแล้วโอกาสได้คืนสิ้นค้าเหล่านั้นคงยาก และอาจจะทำให้เสียเครดิต หรือเสียลูกค้าไปเลยก็ว่าได้ และการนำเข้าสินค้าจากจีนแบบถูกกฎหมายจะต้องทำการลงทะเบียนเป็นผู้นำเข้ากับกรมศุลกากร มีการทำเอกสารนำเข้าที่ถูกต้องเสียก่อนสิ่งที่ต้องมี คือ ใบขนสินค้า ใบกำกับภาษี และใบเสร็จต่าง ๆ โดยที่จะต้องผ่านกรมศุลกากร เพื่อแสดงตัวตนให้เจ้าหน้าที่สรรพากร และศุลกากรได้ทุกเมื่อ ซึ่งขั้นตอนสำหรับการลงทะเบียนศุลกากรมีดังนี้

ในกรณีของนิติบุคล จะต้องเตรียมเอกสาร ตามขั้นตอนนี้

1.บัตรประจำตัวประชาชน

2.สำเนาหนังสือเดินทาง ในกรณีที่เป็นคนต่างด้าว หรือเป็นบุคคลต่างประเทศ

3.หนังสือรับรองนิติบุคคล จะต้องมีอายุไม่เกิน 3 เดือน เพื่อให้เป็นการรับรองว่า มีตัวตนของนิติบุคคลจริง ๆ เพื่อใช้ในการทำธุรกิจ หรือธุรกรรมนั่นเอง

4.ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ. 20 เพื่อเป็นการยืนยันว่า เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนถูกกฎหมายเรียบร้อยแล้ว ออกโดยกรมสรรพากรจะเป็นคนออกเอกสารให้

5.บอจ. 3 เป็นการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท

6.บอจ. 5 จะเป็นการแสดงรายละเอียด บัญชีของผู้ที่ได้ถือหุ้น

7.หนังสือมอบอำนาจ

9.บัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ ในกรณีที่จะมอบอำนาจให้ผู้อื่นกระทำการแทน

ในส่วนของบุคคลธรรมดาจะต้องเตรียมเอกสารดังนี้

1.บัตรประชาชน

2.สำเนาหนังสือเดินทาง ในกรณีเป็นคนต่างประเทศ หรือต่างด้าวนั่นเอง

3.แบบคำขอการลงทะเบียนของกรมศุลกากร

4.หนังสือมอบอำนาจ ในกรณีที่ไม่สามารถมาดำเนินการลงทะเบียนด้วยตัวเองได้

5.บัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ ในกรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นกระทำแทน

หลังจากที่ลงทะเบียนกับกรมศุลกากรแล้ว จะมี 5 ขั้นตอนในการลงทะเบียนเพื่อนำเข้าสินค้าแบบถูกกฎหมาย

1.ลงทะเบียนเพื่อขอเป็นผู้นำเข้าสินค้า

2.ยื่นแบบคำขอ พร้อมหลักฐานที่สามารถยื่นยันได้ว่าเราจะนำเข้าสินค้า

3.รอเจ้าหน้าที่ออกใบตอบรับการลงทะเบียน

4.เมื่อตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว จะมีการบันทึกข้อมูล

5.จะมีการจัดเก็บเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

เราจะเห็นได้ว่าการนำเข้าสินค้าแบบถูกกฎหมายจะเพิ่มความอุ่นนการนำเข้าสินค้าจากจีนเพราะเราสามารถนำเข้าสินค้าได้ทันที การนำเข้าสินค้าจากจีนนั้นสามารถนำเข้าได้อย่างง่ายดาย ถ้าหากเราทำตามขั้นตอนต่าง ๆ ที่ถูกกำหนดไว้แล้ว

 

รับนำเข้าสินค้าจากจีน ทุกประเภท TTP CARGO © All Rights Reserved.2022

พบปัญหาการบันทึกข้อมูล กรุณาลองอีกครั้งในภายหลัง

บันทึกข้อมูลสำเร็จ

ที่อยู่ในการจัดส่งสินค้า จะเป็นไปตามที่อยู่หลัก กรุณาเพิ่มที่อยู่หลักก่อนการยืนยันชำระเงิน

พบปัญหาการบันทึกข้อมูล กรุณาลองอีกครั้งในภายหลัง

คุณต้องการลบที่อยู่นี้หรือไม่

บันทึกที่อยู่เรียบร้อยแล้ว

ใช่

แก้ไขบันทึก

บันทึกช่วยจำของลูกค้า