การนำเข้าสินค้าจากจีนแบบถูกกฎหมาย สำคัญอย่างไร
10 ก.พ.

การนำเข้าสินค้าจากจีนแบบถูกกฎหมาย สำคัญอย่างไร

 • By: admin
 • นำเข้าสินค้าจีน
 • ปิดความเห็น บน การนำเข้าสินค้าจากจีนแบบถูกกฎหมาย สำคัญอย่างไร

การนำเข้าสินค้าจากจีนนั้น กำลังได้รับความนิยมอย่างมากในหลาย ๆ ประเทศ เนื่องจาก จีนนั้นเป็นแหล่งผลิตสินค้าหลายประเภท และมีสินค้าเกือบทุกรูปแบบที่เป็นที่ต้องการของผู้บริโภค และยิ่งเป็นการนำเข้าสินค้าจากจีนเพื่อมาค้าขายต่อยอดก็ยิ่งได้รับความนิยมอย่างมาก เพราะสินค้าจากจีนนั้นมีราคาที่ถูกกว่าการซื้อสินค้าภายในประเทศ ที่สำคัญคือเมื่อเราซื้อสินค้าในปริมาณมากก็ย่อมได้รับราคาทุนที่ต่ำมากเช่นกัน

การนำเข้าสินค้านั้น ไม่ว่าจะเป็นการนำเข้าสินค้าจากจีนหรือประเทศอื่น ๆ ก็ตาม มักจะต้องมีกฎหมายที่เกี่ยวกับการนำเข้าสินค้า ทั้งเรื่องของภาษี และการลงทะเบียนกับกรมศุลกากร เพื่อให้การนำเข้าสินค้าจากจีนนั้นถูกกฎหมายร้องเปอร์เซ็นต์ หรือพูดง่าย ๆ คือให้สินค้านั้น ๆ ถูกกฎหมาย ไม่ใช่สินค้าหนีภาษีนั่นเอง

เอกสารที่เราจะสามารถใช้ยืนยันว่าการนำเข้าสินค้าจากจีนของเรานั้นดำเนินการอย่างถูกกฎหมาย ได้แก่ ใบขนส่งสินค้า ใบเสร็จ ใบกำกับภาษี ที่ออกโดยกรมศุลกากรทุกฉบับ สามารถยื่นแจ้งต่อเจ้าหน้าที่สรรพากรได้เลยว่าสินค้าที่เราครอบครองเหล่านี้เป็นสินค้าที่มีการนำเข้าอย่างถูกกฎหมาย

การนำเข้าสินค้าจากจีนที่ถูกกฎหมายสำคัญอย่างไร การนำเข้าสินค้าจากจีนที่ถูกกฎหมายนั้นจะมีการตรวจสอบสินค้าทุกรายการที่เราได้นำเข้า ประเภทของสินค้านั่น ๆ ว่าสินค้าที่เรานำเข้าจากจีนนั้นผิดกฎหมายหรือไม่ หลังจากนั้นจึงดำเนินการเสียภาษีนำเข้า และทางกรมศุลกากรจึงจะออกใบเสร็จให้เพื่อยืนยันว่าการนำเข้าสินค้าของเรานั้นถูกกฎหมาย แต่หากเราไม่ได้มีการนำเข้าสินค้าผ่านกรมศุลกากรนั่นหมายความว่า เรานำเข้าสินค้าจากจีนโดยไม่เสียภาษีหรือหลีกเลี่ยงการชำระภาษีนำเข้า ซึ่งหากทางกรมสรรพากรมีการตรวจสอบย้อนหลังถึงสินค้าเหล่านั้น หรือมีการตรวจเจอสินค้าเหล่านั้น เราจะเป็นผู้กระทำผิดตามประมวนกฎหมายมาตรตรา 27 และมาตร 99 แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ.2496 ซึ่งถือว่ามีความผิดที่จะต้องจำคุก หรือจะต้องเสียค่าปรับภาษีย้อนหลัง ถูกทางกรมสรรพากรยึดสินค้าที่เราได้ลักลอบนำเข้ามา หรือทั้งจำทั้งปรับ

การนำเข้าสินค้าจากจีนโดยการลงทะเบียนสินค้าผ่านกรมศุลกากรนั้น เป็นการกระทำที่ช่วยอำนวยความสะดวกในระยะยาวมากกว่า เพราะถึงแม้ว่าสินค้าบางอย่างอาจจะได้รับการยกเว้นการเสียภาษีก็ตาม แต่เราก็ยังคงต้องนำสินค้าเหล่านั้นไปลงทะเบียนกับทางศุลกากรอยู่ดี เพราะถึงแม้ว่าสินค้าจะไม่มีความจำเป็นต้องชำระค่าภาษีนำเข้าก็ตาม แต่หากหลีกเลี่ยงการลงทะเบียนสินค้าก็ถือว่ามีความผิดเช่นเดียวกัน

เอกสารที่จำเป็นต้องใช้ในการยื่นลงทะเบียนกับกรมศุลกากรเพื่อใช้ในการนำเข้าสินค้าจากจีน

นิติบุคคล

 • บัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง
 • หนังสือรับรองนิติบุคคล (อายุไม่เกิน 3 เดือน)
 • ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.20)
 • แบบแสดงรายการจัดตั้งบริษัท
 • สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
 • แบบคำขอลงทะเบียนของทางกรมศุลกากร

บุคคลธรรมดา

 • บัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง
 • แบบคำขอลงทะเบียนของทางกรมศุลกากร

*กรณีมอบให้ผู้อื่นเป็นผู้กระทำแทนนั้นต้องมีหนังสือมอบอำนาจและบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจในการยื่นลงทะเบียน

จริง ๆ แล้วนั้น การลงทะเบียนในการนำเข้าสินค้าจากจีนนั้น ไม่ใช่เรื่องที่ยุ่งยากมากเท่ากับในสมัยก่อนอีกแล้ว เพราะปัจจุบันนั้น เราสามารถนำเข้าสินค้าจากจีนได้ผ่านตัวแทนการนำเข้า หรือที่เราเรียกว่า Shipping อีกทั้งเรื่องของภาษีในการนำเข้านั้นก็ได้รับการยกเว้นหรือการลดหย่อนภาษีนำเข้าต่ำสุด 0% หากมีเอกสารรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า หรือมูลค่าของสินค้าต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด

อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าการนำเข้าสินค้าจากจีนจะสามารถทำได้ง่ายมากก็ตาม แต่ก็ยังคงมีคนอีกหลาย ๆ กลุ่มที่ก็ยังคงมีการลักลอบการนำเข้าสินค้าที่ผิดกฎหมายและหลีกเลี่ยงการลงทะเบียนสินค้าและการชำระภาษีนำเข้า ซึ่งสุดท้ายแล้ว ทางกรมสรรพากรก็สามารถตรวจสอบได้อยู่ดี ซึ่งนอกจากจะโดนยึดสินค้าแล้วนั้น ค่าปรับยังถูกปรับเป็น 4 เท่าของราคารวมภาษีของสินค้านั้น ๆ อีกด้วย ดังนั้นการนำเข้าสินค้าจากจีนแบบถูกกฎหมายนั้นสามารถทำได้ง่าย เสียค่าใช้จ่ายน้อย และยังสบายใจกว่ามากเลยค่ะ

รับนำเข้าสินค้าจากจีน ทุกประเภท TTP CARGO © All Rights Reserved.2022

พบปัญหาการบันทึกข้อมูล กรุณาลองอีกครั้งในภายหลัง

บันทึกข้อมูลสำเร็จ

ที่อยู่ในการจัดส่งสินค้า จะเป็นไปตามที่อยู่หลัก กรุณาเพิ่มที่อยู่หลักก่อนการยืนยันชำระเงิน

พบปัญหาการบันทึกข้อมูล กรุณาลองอีกครั้งในภายหลัง

คุณต้องการลบที่อยู่นี้หรือไม่

บันทึกที่อยู่เรียบร้อยแล้ว

ใช่

แก้ไขบันทึก

บันทึกช่วยจำของลูกค้า