กฏหมายมีความสำคัญต่อการนำเข้าสินค้าจากจีน
26 ม.ค.

กฏหมายมีความสำคัญต่อการนำเข้าสินค้าจากจีน

ในยุคสมัยนี้การนำเข้าสินค้าจากจีนเรียกได้ว่าได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบัน ซึ่งการนำเข้าสินค้าจากจีนให้มีคุ้มค่าและมีความปลอดภัยจะต้องอยู่ในหลักของกฎหมายที่ถูกต้อง และไม่ละเมิดกฎของการนำเข้าสินค้าจากจีน หากคุณคิดจะทำธุรกิจในการนำเข้าสินค้าจากจีนอย่างจริงจัง ควรที่จะมีการศึกษากี่กับข้อกฎหมายอย่างเคร่งคลัด เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาด จนทำเกิดการเสียทรัพย์สินค้า

การละเมิดกฎหมายข้อบังคับในการนำเข้าสินค้าจากจีน จะส่งผลเสียต่าง ๆ มากมาย เช่น ไม่ได้รับสินค้า สินค้าโดยค่าปรับเป็นจำนวนมาก หรือในกรณีที่แย่ที่สุดอาจจะโดนยึดโดยศุลกากรได้ เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์เหล่านั้นเราจึงจะมาแนะนำเกี่ยวกับกฏระเบียบและข้อบังคับตามเกี่ยวกับการนำเข้าสินค้าจากจีน เพื่อให้ทุกคนที่สนใจหรือเป็นคนที่ไม่มีความรู้เกี่ยวกับการนำเข้าสินค้าจากจีนมาก่อน ได้สามารถเข้าใจให้ปฏบัติตามกฎระเบียบอย่างถูกต้อง ซึ่งส่งผลดีต่อการนำเข้าสินค้าจากจีนของคุณ เช่น ได้รับสินค้าไวมากขึ้น ประหยัดค่าใช้จ่าย และนำเข้าสินค้าได้อย่างปลอดภัย เป็นต้น โดยสามารถศึกษาได้ตามด้านล่างดังต่อนี้

การนำเข้าสินค้าจากจีนที่ถูกกฎหมายสำคัญอย่างไร การนำเข้าสินค้าจากจีนที่ถูกกฎหมายนั้นจะมีการตรวจสอบสินค้าทุกรายการที่เราได้นำเข้า ประเภทของสินค้านั่น ๆ ว่าสินค้าที่เรานำเข้าจากจีนนั้นผิดกฎหมายหรือไม่ หลังจากนั้นจึงดำเนินการเสียภาษีนำเข้า และทางกรมศุลกากรจึงจะออกใบเสร็จให้เพื่อยืนยันว่าการนำเข้าสินค้าของเรานั้นถูกกฎหมาย แต่หากเราไม่ได้มีการนำเข้าสินค้าผ่านกรมศุลกากรนั่นหมายความว่า เรานำเข้าสินค้าจากจีนโดยไม่เสียภาษีหรือหลีกเลี่ยงการชำระภาษีนำเข้า ซึ่งหากทางกรมสรรพากรมีการตรวจสอบย้อนหลังถึงสินค้าเหล่านั้น หรือมีการตรวจเจอสินค้าเหล่านั้น เราจะเป็นผู้กระทำผิดตามประมวนกฎหมายมาตรตรา 27 และมาตร 99 แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ.2496 ซึ่งถือว่ามีความผิดที่จะต้องจำคุก หรือจะต้องเสียค่าปรับภาษีย้อนหลัง ถูกทางกรมสรรพากรยึดสินค้าที่เราได้ลักลอบนำเข้ามา หรือทั้งจำทั้งปรับ

การนำเข้าสินค้าจากจีนโดยการลงทะเบียนสินค้าผ่านกรมศุลกากรนั้น เป็นการกระทำที่ช่วยอำนวยความสะดวกในระยะยาวมากกว่า เพราะถึงแม้ว่าสินค้าบางอย่างอาจจะได้รับการยกเว้นการเสียภาษีก็ตาม แต่เราก็ยังคงต้องนำสินค้าเหล่านั้นไปลงทะเบียนกับทางศุลกากรอยู่ดี เพราะถึงแม้ว่าสินค้าจะไม่มีความจำเป็นต้องชำระค่าภาษีนำเข้าก็ตาม แต่หากหลีกเลี่ยงการลงทะเบียนสินค้าก็ถือว่ามีความผิดเช่นเดียวกัน

การนำเข้าสินค้านั้น ไม่ว่าจะเป็นการนำเข้าสินค้าจากจีนหรือประเทศอื่น ๆ ก็ตาม มักจะต้องมีกฎหมายที่เกี่ยวกับการนำเข้าสินค้า ทั้งเรื่องของภาษี และการลงทะเบียนกับกรมศุลกากร เพื่อให้การนำเข้าสินค้าจากจีนนั้นถูกกฎหมายร้องเปอร์เซ็นต์ หรือพูดง่าย ๆ คือให้สินค้านั้น ๆ ถูกกฎหมาย ไม่ใช่สินค้าหนีภาษีนั่นเอง

เอกสารที่เราจะสามารถใช้ยืนยันว่าการนำเข้าสินค้าจากจีนของเรานั้นดำเนินการอย่างถูกกฎหมาย ได้แก่ ใบขนส่งสินค้า ใบเสร็จ ใบกำกับภาษี ที่ออกโดยกรมศุลกากรทุกฉบับ สามารถยื่นแจ้งต่อเจ้าหน้าที่สรรพากรได้เลยว่าสินค้าที่เราครอบครองเหล่านี้เป็นสินค้าที่มีการนำเข้าอย่างถูกกฎหมาย

จริง ๆ แล้วนั้น การลงทะเบียนในการนำเข้าสินค้าจากจีนนั้น ไม่ใช่เรื่องที่ยุ่งยากมากเท่ากับในสมัยก่อนอีกแล้ว เพราะปัจจุบันนั้น เราสามารถนำเข้าสินค้าจากจีนได้ผ่านตัวแทนการนำเข้า หรือที่เราเรียกว่า Shipping อีกทั้งเรื่องของภาษีในการนำเข้านั้นก็ได้รับการยกเว้นหรือการลดหย่อนภาษีนำเข้าต่ำสุด 0% หากมีเอกสารรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า หรือมูลค่าของสินค้าต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด

ถึงแม้ว่าการนำเข้าสินค้าจากจีนจะสามารถทำได้ง่ายมากก็ตาม แต่ก็ยังคงมีคนอีกหลาย ๆ กลุ่มที่ก็ยังคงมีการลักลอบการนำเข้าสินค้าที่ผิดกฎหมายและหลีกเลี่ยงการลงทะเบียนสินค้าและการชำระภาษีนำเข้า

รับนำเข้าสินค้าจากจีน ทุกประเภท TTP CARGO © All Rights Reserved.2022

พบปัญหาการบันทึกข้อมูล กรุณาลองอีกครั้งในภายหลัง

บันทึกข้อมูลสำเร็จ

ที่อยู่ในการจัดส่งสินค้า จะเป็นไปตามที่อยู่หลัก กรุณาเพิ่มที่อยู่หลักก่อนการยืนยันชำระเงิน

พบปัญหาการบันทึกข้อมูล กรุณาลองอีกครั้งในภายหลัง

คุณต้องการลบที่อยู่นี้หรือไม่

บันทึกที่อยู่เรียบร้อยแล้ว

ใช่

แก้ไขบันทึก

บันทึกช่วยจำของลูกค้า